Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Pagpaplano para sa Katapusan ng Taon ng Proyekto

Huling Taon ng SHOPS Plus


Upang ipalaganap ang kaalaman tungkol sa pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor, nilikha ang SHOPS Plus isang award-winning na microsite para sa mga produktong pang-end-of-project nito. Nagtatampok ang site ng mga video, infographics, digital na publikasyon, at mga pag-record ng apat na bahagi nitong serye ng mga capstone webinar. Naganap ang mga webinar sa loob ng apat na linggong panahon noong Hunyo at Hulyo 2021. Sa karaniwan, ang bawat webinar ay nakakuha ng 700 registrant mula sa 80 bansa na may higit sa 200 tao na dumalo nang live. Ang site ay umakit ng halos 1,000 pageview.

Maraming tao ang nagtanong kung paano namin pinagsama-sama ang mga aral na natutunan mula sa anim na taong proyekto. Nasa ibaba ang isang paglalarawan ng proseso bago ang huling taon ng proyekto.

The final year of SHOPS Plus

Ang pagsasanib ng mga kasanayan sa Collaborative, Learning at Adapting sa siklo ng programa ng USAID ay ginagawang mas mahusay ang mga pagsisikap sa pagpapaunlad. Ang isang mahalagang bahagi ng balangkas ng CLA na nakatuon sa pag-aaral at pag-aangkop—sa katunayan ay isang mahalagang bahagi ng pamamahala ng kaalaman—ay may kinalaman sa distillation ng impormasyon upang ang mga maaaring makinabang mula sa mga aralin ay ma-access ang mga ito. Ito ay hindi isang simpleng gawain. Ang mga paraan upang gawin ito ay maaaring iba-iba gaya ng mga programa mismo, dahil ang kaalaman ay nabuo mula sa sarili nitong natatanging konteksto.

Sa huling taon ng SHOPS Plus, gumamit kami ng diskarte para makarating sa mga pangunahing tema para sa aming nakaraang taon. Gagamitin namin ang mga tema bilang balangkas upang ayusin ang aming pag-aaral sa buong proyekto. Ang mga hakbang sa ibaba ay hindi, siyempre, ang tanging paraan upang maisaayos ang mga pag-aaral, at ang mga ito ay isang patuloy na gawain. Malalaman natin kung gaano kahusay ang balangkas ng balangkas kapag nagpapatuloy tayo sa pagprograma ng ating mga kaganapan. Ang sumusunod ay isang behind-the-scenes na pagtingin sa kung paano naging handa ang aming proyekto para sa ipoipo nitong nakaraang taon.

Before the pandemic, booths at large conferences, such as the one at Women Deliver 2019 pictured here, were an important way to raise awareness, share knowledge, and connect with colleagues.
Bago ang pandemya, ang mga booth sa malalaking kumperensya, tulad ng sa Women Deliver 2019 na nakalarawan dito, ay isang mahalagang paraan upang itaas ang kamalayan, magbahagi ng kaalaman, at kumonekta sa mga kasamahan.

Ang Aming Roadmap sa Pagbuo ng End-of-Project Framework

Upang itakda ang yugto, isaalang-alang ang aming proyekto sa mga numero. Kami ang pangunahing proyekto sa kalusugan ng pribadong sektor mula sa Opisina ng Population at Reproductive Health ng USAID, anim na taon sa paggawa sa Setyembre 2021. Ang aming kadalubhasaan ay sumasaklaw sa apat na larangang pangkalusugan (family planning, maternal and child health, HIV, at tuberculosis). Gumagamit kami ng mga strategic approach sa 10 teknikal na lugar at tatlong cross-cutting area, at nagpapatakbo sa siyam na opisina ng proyekto. Ang layunin ng proyekto ay pataasin ang access at paggamit ng mga priyoridad na produkto, serbisyo, at impormasyon sa kalusugan sa pamamagitan ng pribadong sektor. Bilang isang pandaigdigang proyekto, mayroon tayong mandato na isulong ang kaalaman at ipalaganap ito sa mga internasyonal na madla kabilang ang mga misyon ng USAID, mga kasosyo sa bansa, mga donor, at mga stakeholder ng pribadong sektor.

Medyo ambisyoso, no?

Mula sa pananaw sa pamamahala ng kaalaman, ang aming hamon ay gawing balangkas ang mga aral na natutunan sa nakaraang limang taon, para mas madaling ma-access ng iba (at makinabang) ang mga ito. Pupunta ba tayo sa pamamagitan ng mga intermediate na resulta na itinakda sa kasunduan sa kooperatiba? Gumagana ang istrukturang iyon para sa mga kontrata ngunit hindi talaga para sa pag-aaral. Pupunta ba tayo sa ating 13 teknikal at cross-cutting na lugar? Iyan ay tila mahirap para sa isip ng tao na maunawaan bilang karagdagan sa pagiging isang malas na numero. Mag-oorganisa ba tayo ayon sa lugar ng kalusugan? Ibig sabihin, naghahati-hati tayo sa halip na maghanap ng mga pagkakatulad sa mga lugar ng kalusugan. Paano namin ipapakita ang aming natutunan sa isang madaling paraan? Paano natin i-distill ang ating kaalaman sa ilang mga tema?

The project's director and chiefs-of-party look back on achievements and lessons during the pause and reflect meeting in 2019.
Ang direktor ng proyekto at mga pinuno ng partido ay nagbabalik-tanaw sa mga nagawa at aral sa panahon ng pag-pause at sumasalamin sa pagpupulong noong 2019.

Una, nagsimula kami sa pamamagitan ng pagsusuri sa estratehikong roadmap na ginawa ng mga teknikal na lead at consortium partner sa simula ng proyekto noong 2015. Ang roadmap ay produkto ng dalawang araw na workshop kung saan naisip ng aming team kung ano ang magiging hitsura ng tagumpay sa limang taon at binalangkas kung paano makarating doon. Ang roadmap ay may anim na diskarte, na tumulong na ayusin ang aming malawak na hanay ng mga aktibidad sa isang napapamahalaang istraktura. Ginamit namin ang mga estratehiya bilang panloob na gabay sa panahon ng proyekto, pana-panahong sinusuri upang makita kung nasaan kami sa ruta sa mga tuntunin ng maikli at pangmatagalang layunin.

Pangalawa, sa simula ng ikalimang taon ng proyekto, nagsagawa kami ng workshop para huminto at magmuni-muni. Ang aming ideya ay makabuo ng mga tema para sa pagtatapos ng aming proyekto sa pamamagitan ng pagtingin sa roadmap at sa aming mga resulta at mga aral na natutunan sa ngayon. Sa oras na ito, ang proyekto ay nakagawa na ng 60 publikasyon, naglathala ng 200 kuwento sa website, at naghatid ng higit sa 50 teknikal na presentasyon. Sa pamamagitan ng isang pinadali na proseso, sinala ng aming mga teknikal na lead, mga kasosyo sa consortium, at mga pinuno ng partido mula sa mga tanggapan ng proyekto ang mga karanasan ng kanilang mga programa upang pag-aralan kung ano ang pinakamahusay na nagtrabaho sa kung aling mga sitwasyon at makilala ang mga pagkakatulad. Nagresulta ito sa ilang pangunahing takeaways. Sinusuri ang aming mga diskarte at ang mga pangunahing takeaway, bumuo kami ng mga temang gagamitin para sa aming mga kaganapan at produkto sa pagtatapos ng proyekto.

Pangatlo, makalipas ang halos isang taon, nagsagawa kami ng panghuling pulso check. Paano nakaugnay ang aming mga tema sa kalipunan ng kaalaman na naipon at sa mga estratehiya ng USAID? Bilang isang pandaigdigang proyekto kami ay sinisingil sa paghahatid ng mga resulta at pagpapakita ng landas patungo sa mga layunin ng USAID tulad ng pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor at ang paglalakbay sa pag-asa sa sarili. Gamit ang lens na iyon, ano ang mahalagang i-highlight? Ito ay isang mahalagang hakbang. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa aming kung paano nag-ambag ang mga layunin ng aming proyekto sa mga estratehiya ng USAID, at lahat ng natutunan namin sa daan, bumuo kami ng balangkas para sa aming huling taon kasama ang limang tema: kalidad ng pangangalaga, mga merkado sa kalusugan, pampublikong-pribadong pakikipag-ugnayan, data para palakasin pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor, at pagpopondo sa kalusugan.

Ang mga temang ito ay ang pundasyon para sa aming mga aktibidad sa pagpapakalat. Sinimulan namin ang aming huling taon sa isang webinar sa kalidad ng pangangalaga sa SIFPO2 na hino-host ng IBP Network noong Oktubre 1. Kasama sa aming plano ang mga webinar, isang e-conference, isang serye ng publikasyon na tinatawag na Accelerating Private Sector Engagement, at higit pa. Ang bawat produkto ng kaalaman (presentasyon man, PDF, o video) ay idinisenyo upang maging naa-access, maibabahagi, at naaangkop, depende sa konteksto ng bansa. Ang paglalaan ng oras upang bumuo ng limang tema ay nagbigay sa amin ng paraan upang ayusin, i-synthesize, at i-package ang aming trabaho. Marami pa ang darating sa taong ito habang ibinabahagi namin ang masaganang mga aral at pinakamahusay na kasanayan mula sa aming proyekto.

Ang artikulong ito ay orihinal na nai-post sa SHOPSPlusProject.org.

Elizabeth Corley

Direktor ng Komunikasyon, SHOPS Plus, Abt Associates

Si Elizabeth Corley ay ang Direktor ng Komunikasyon para sa proyektong SHOPS Plus. Isa siyang estratehikong komunikasyon at propesyonal sa pamamahala ng kaalaman na may higit sa 20 taong karanasan. Bago sumali sa Abt Associates, pinamunuan niya ang mga komunikasyon para sa Development Gateway, na itinatag ng World Bank, kung saan itinaguyod niya ang mga teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon para sa pag-unlad. Bago iyon, pinamahalaan niya ang mga komunikasyon para sa Futures Group. Isang kinikilalang mananalaysay para sa pang-internasyonal na pag-unlad, si Corley ay nakatanggap ng mga parangal sa industriya ng komunikasyon para sa kanyang trabaho sa video at print production. Nagsisilbi siya bilang co-chair ng Global Health Knowledge Collaborative. Nagkamit siya ng MA mula sa Monterey Institute of International Studies at isang BA mula sa Boston University.