Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 9 minuto

Mental Health Wellness sa GBV Prevention and Response

Mula sa Indibidwal hanggang sa Antas ng Sistema


Stress. Pagkabalisa. Depresyon. Pamamanhid. Ang mga tagapagbigay ng kalusugan na nagbibigay ng mga serbisyo ng karahasan na nakabatay sa kasarian (gender-based violence o GBV) na maaaring sila mismo ay nakaligtas sa karahasan, ay kadalasang nagtitiis ng malalaking epekto sa kalusugan ng isip at pisikal mula sa kanilang trabaho, gaya ng stress at trauma. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagpalala lamang sa mga epektong ito.

Tinukoy ng World Health Organization (WHO) ang kalusugang pangkaisipan bilang "isang estado ng kagalingan kung saan napagtanto ng isang indibidwal ang kanyang sariling mga kakayahan, maaaring makayanan ang mga normal na stress sa buhay, maaaring magtrabaho nang produktibo, at magagawang magbigay ng kontribusyon sa kanyang komunidad.” Kapag ang mga tagapagbigay ng kalusugan ay hindi maayos ang kanilang sarili, mas malamang na hindi sila epektibong tumulong sa iba.i Ang pagtugon sa kalusugan ng isip ng mga tagapagbigay ng kalusugan habang nagbibigay sila ng mga serbisyo ng GBV sa mga nakaligtas ay nangangailangan ng mga diskarte na nagpapalakas sa kalusugan ng isip at katatagan ng kapwa indibidwal at kanilang mga komunidad.

Nagbibigay ang blog na ito ng pangkalahatang-ideya ng mga epekto sa kalusugan ng isip ng trabaho sa pangangalaga at probisyon ng serbisyo ng GBV sa mga tagapagbigay ng kalusugan, mga diskarte upang suportahan ang pangangalaga sa sarili at pinahusay na mga sistema ng kalusugan, at mga rekomendasyon sa patakaran para sa hinaharap.

“Naniniwala kami na nabubuhay tayo sa isang panahon sa mundo kung saan ang mga malalaki at maliliit na kaganapan ay may malaking epekto sa mga taong pipiliing magtrabaho sa mga front line ng pagtugon sa mga krisis sa lipunan. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, tumaas ang mga rate ng karahasan sa tahanan, na partikular na nakaapekto sa kababaihan, at patuloy na dumarami ang populasyon ng mga naghahanap ng asylum at refugee na lumilipat, na naghahanap ng lugar na matatawagan. Ang kanilang mga kuwento ay palaging nakakabagabag at nakakapanghina, at nagpapatuloy habang sila ay naglalakbay sa iba't ibang lugar, kadalasang nakakaranas ng patuloy na karahasan sa daan. Ang mga nagmamalasakit na propesyonal na sumusuporta sa mga taong ito ay nakakarinig ng mga kuwentong ito araw-araw, at para sa marami, hindi madaling isara lamang sa pagtatapos ng araw, ni hindi nila naiintindihan ang pinagsama-samang epekto at epekto nito sa kanila."

Firsthand account mula sa Žene sa Une (ZSU), isang organisasyon ng kababaihan sa Bosnia at Herzegovina

Ang Mga Epekto ng Compounded Stress sa mga Health Provider na Nagbibigay ng Mga Serbisyo ng GBV

Ang pag-iwas at pagtugon sa GBV ay maaaring maging katuparan ng trabaho, na tumutulong sa pagpapaunlad ng kaligtasan at katarungan sa mga nakaligtas. Ngunit ang gawaing ito ay maaari ring makapinsala sa mga tagapagbigay ng kalusugan kung ang mga istrukturang pang-organisasyon at lipunan ay mabibigo na magbigay ng personal at suporta sa komunidad. Sa isang pag-aaral noong 2018 sa Barcelona, Spain, binanggit ng mga health provider na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga survivors ng GBV ang kawalan ng kakayahang magdiskonekta sa trabaho, kawalan ng suporta sa pangangasiwa, at labis na trabaho bilang karaniwang mga stressor.ii Ang stress ay nagresulta sa pisikal at sikolohikal na mga epekto, tulad ng pagkabalisa, depresyon, at pakiramdam ng pagka-burnout.

Ang panganib ng pagka-burnout ng tagapagbigay ng kalusugan ay mas malaki sa maraming mga bansang mababa at nasa gitna ang kita, na kadalasan ay may mas maliit na manggagawang pangkalusugan at limitadong access sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip. Ang mga manggagawa sa kalusugan at frontline sa mga kontekstong ito ay higit sa lahat ay kababaihan at kadalasang nasa ilalim ng mga hierarchy ng sistema ng kalusugan. Ang kawalan ng awtonomiya na ito ay maaaring humantong sa karagdagang stress at hindi magandang resulta ng kalusugan ng isip para sa mga manggagawang ito.iii

Bakit dinaranas ng mga tagapagbigay ng kalusugan ang mga epektong ito sa mental at pisikal na kalusugan? Magsaliksik ng literatura, isang Interagency Gender Working Group (IGWG) GBV Task Force kaganapan at ang GBV Area of Responsibility (AoR) ay natukoy ang mga sumusunod na salik:

 • Kung ang mga tagapagbigay ng kalusugan ay nakaligtas sa GBV o intimate partner violence (IPV), maaari nilang balikan ang sarili nilang masasakit at traumatikong karanasan sa kanilang trabaho.
 • Iniulat ng ilang tagapagbigay ng kalusugan na hindi sila sinanay upang makayanan ang trauma ng kanilang mga kliyente.
 • Maaaring maramdaman ng mga tagapagbigay ng kalusugan na hindi nila matugunan ang kanilang sariling mataas na inaasahan sa pagtulong sa kanilang mga kliyente.
 • Ang mga tagapagbigay ng kalusugan ay maaaring makaharap ng tensyon sa pamilya at mga kaibigan dahil sa stress sa trabaho na dinadala nila sa bahay, o ang stress mula sa kanilang tahanan ay maaaring tumagos sa kanilang trabaho.
 • Ang mga tagapagbigay ng kalusugan ay maaaring makaranas ng vicarious o pangalawang trauma, kung saan nagsisimula silang makilala sa mga traumatikong karanasan ng kanilang mga kliyente.
 • Maaaring bigo ang mga tagapagbigay ng kalusugan sa mga lokal at pambansang batas na hindi sumusuporta sa mga klinikal na pangangailangan ng kanilang mga kliyente.
 • Maaaring walang sapat na suporta sa pangangasiwa ang mga tagapagbigay ng kalusugan, at maaaring makaranas din ang kanilang mga superbisor ng negatibong epekto sa kalusugan ng isip at pisikal mula sa kanilang trabaho.

Bakit Napakahalaga ng Mental Health ng Health Providers?

Ang pandemya ng COVID-19 ay nagpalala sa stress na nararanasan ng maraming tagapagbigay ng kalusugan. Ang mga tagapagbigay ng kalusugan sa mga lugar na may mga sistemang pangkalusugan na kulang sa mapagkukunan ay nararamdaman ang pinakamalaking mga strain.iv Ang isang meta-analysis ng 65 na pag-aaral na sumasaklaw sa 97,333 manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan sa 21 bansa ay natukoy ang mataas na prevalence ng moderate depression (21.7%), pagkabalisa (22.1%), at post-traumatic stress disorder (PTSD) (21.5%) sa panahon ng COVID- 19 pandemya.v Ang mga kababaihan, na bumubuo sa karamihan ng mga tagapagkaloob ng kalusugan, ay kumuha ng mas maraming walang bayad na trabaho sa pangangalaga sa bahay bilang karagdagan sa kanilang trabaho.

Bilang mga tagapagbigay ng kalusugan na malapit na sa dalawang taong marka ng pagtatrabaho sa ilalim ng mga nakababahalang kondisyon na ipinakilala ng pandemya, nahaharap sila sa mas mataas na panganib ng pagka-burnout. Ang burnout ay negatibong nakakaapekto sa mga tagapagbigay ng kalusugan pati na rin sa kanilang mga kliyente, at maaari ring magdulot ng emosyonal na pagkahapo, pangungutya, depersonalization (o paglayo sa mga kliyente), at pagbawas sa personal na tagumpay.vi Isang pag-aaral noong 2020 na nagtanong sa mga babaeng Lebanese, Syrian, at Palestinian tungkol sa mga hadlang sa paghahanap ng mga serbisyo ng psychosocial support na nauugnay sa GBV ay nagpahayag ng kakulangan ng mga kwalipikadong practitioner at nakaraang pagmamaltrato o negatibong karanasan sa mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan bilang pangunahing hadlang.vii Upang mapanatili ang kalidad ng mga serbisyong pangkalusugan at matugunan ang mga pangangailangan ng mga nakaligtas sa GBV, ang mga tagapagbigay ng kalusugan ay nangangailangan ng patuloy na suporta, kabilang ang pangangalaga sa sarili at regular na pagsasanay upang bumuo at mapanatili ang mga kasanayan, kumpiyansa, at empatiya sa pangangalaga sa iba.

Paano Makakatulong ang Mga Indibidwal, Pasilidad, at Sistema ng Patakaran sa Kaayusan para sa Mga Tagabigay ng Kalusugan?

Mga indibidwal: Bagama't mahalaga ang pangangalaga sa sarili para sa lahat ng tagapagbigay ng kalusugan, ang emosyonal na epekto ng pag-iwas at pagtugon sa GBV ay ginagawang mas kritikal para sa mga practitioner na ito. Ang pangangalaga sa sarili ay maaaring isagawa nang isa-isa—sa pamamagitan ng kamalayan, balanse, at koneksyon (mga ABC)—upang lumikha ng mga pakiramdam ng pahinga, pagbawi, at katatagan. Sa pamamagitan ng kamalayan, ang tagapagbigay ng kalusugan ay naaayon sa kanilang mga pangangailangan, limitasyon, emosyon, at mapagkukunan. Sa pamamagitan ng balanse, ang tagapagbigay ng kalusugan ay nakakahanap ng katatagan sa pagitan ng trabaho, pamilya, buhay, pahinga, at paglilibang. Sa pamamagitan ng koneksyon, ang tagapagbigay ng kalusugan ay nagtatatag at nagpapanatili ng mga positibong relasyon sa mga katrabaho, kaibigan, at pamilya upang makakuha ng suporta at maiwasan ang paghihiwalay. Kasama sa mga kasanayang nagbibigay-daan sa mga tagapagbigay ng kalusugan na maabot ang mga self-care ABC pag-iisip, mga koneksyon sa espirituwalidad, ehersisyo, edukasyon, at pagpapayo.viii, ix

“Nakikita namin na ang mga programa ng kagalingan ng mga kawani at 'pangangalaga sa tagapag-alaga' tulad ng sa amin ay mahalaga sa mga tuntunin ng pagtuturo at pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa pangalawang stress at epekto nito, pati na rin ang malinaw at praktikal na mga mapagkukunan kung paano pamahalaan. Halimbawa, sa isang kamakailang sesyon ng pagsasanay, natutunan ng mga kawani ng ZSU (at pagkatapos ay nagsasanay sa pamamagitan ng mga role play) ng ilang pagbabago sa postura ng katawan na mapoprotektahan ang kanilang sarili nang kaunti mula sa labis na mga partikular na kuwento. Ang mga pagbabago sa postura ng katawan (tulad ng mga pagbabago sa paggalaw ng mata, paglambot ng tingin, pag-ikot ng katawan sa kanan o kaliwa, paglalagay ng mga paa nang matatag sa lupa upang maramdaman ang pagdikit sa sahig) ay gagamitin upang lumikha ng maliliit na hangganan sa pagitan ng kanilang emosyonal. supply at pangangailangan. Sinisikap naming tulungan ang mga kalahok na mapagtanto na maaari silang maging lubos na may empatiya at suporta sa mga sinusuportahan nila habang, sa parehong oras, nagdudulot ng pagkahabag sa sarili at pangangalaga sa kanilang sarili."

Firsthand account mula sa ZSU

Ang mga indibidwal ay dapat gumamit ng mga kasanayang nakabalangkas sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan, tulad nito naglalarawan na gabay sa pamamahala ng stress mula sa WHO na nagbibigay ng teoretikal at praktikal na mga estratehiya para sa pagharap sa kahirapan batay sa limang aksyon: saligan ang sarili sa mga paniniwala at priyoridad, pag-alis o pagpapalaya sa mga stressor at gawain, pagkilos ayon sa mga pinahahalagahan ng isang tao, pagiging mabait sa sarili, at pagbibigay ng puwang para sa pagmumuni-muni at kagalakan .x Magagamit din ng mga organisasyon ang mga prinsipyong ito kapag bumubuo ng mga plano para itaguyod ang kagalingan para sa mga tagapagbigay ng kalusugan na nagbibigay ng mga serbisyo ng GBV.

"Layunin naming bumuo ng isang patuloy na istraktura para sa kamalayan at pagpapatupad ng mga kasanayan sa pangangalaga sa sarili sa buong organisasyon. Gagawa tayo ng working group mula sa iba't ibang sektor/function ng organisasyon (safe house, center para sa mga bata at pamilya, field work/proyekto, atbp.) para matukoy ang mga pangangailangan at bumuo ng mga diskarte at patakaran/protocol na maaaring sumaklaw sa iba't ibang hamon sa kabuuan. ang organisasyon."

Firsthand account mula sa ZSU

Mga Pasilidad/Sistema sa Kalusugan: Upang suportahan ang mga indibidwal na pagsisikap sa kagalingan, dapat ding ilipat ng mga organisasyon ang kanilang mga operasyon upang maiwasan ang mental at pisikal na stress sa mga tagapagbigay ng kalusugan na sumusuporta sa mga pangangailangan sa kalusugan ng mga nakaligtas sa GBV. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang mga tagapagtaguyod ng karahasan sa tahanan na nagtatrabaho sa mga setting ng pangangalagang pangkalusugan na nakatanggap ng higit na suporta mula sa mga kasamahan at may kalidad na klinikal na pangangasiwa ay mas malamang na magdusa mula sa stress na may kaugnayan sa trabaho.xi Iniulat din ng parehong pag-aaral na ang paggalang sa pagkakaiba-iba, mutuality, at pagsang-ayon sa paggawa ng desisyon ay maaaring humantong sa mas malusog na kapaligiran sa lugar ng trabaho para sa mga tagapagbigay ng kalusugan.xii Ang mga sumusunod na estratehiya mula sa literatura, isang IGWG GBV Task Force kaganapan, at ang GBV AoR ay maaaring gamitin ng mga organisasyon upang suportahan ang kalusugan ng isip ng mga tagapagbigay ng kalusugan na nakikipagtulungan sa mga nakaligtas sa GBV:

 • Isali ang mga kababaihan at mga nakaligtas sa GBV sa paggawa ng desisyon, at tiyaking hawak nila ang mga pangunahing posisyon sa paggawa ng desisyon.
 • Tiyaking makakapag-alok ang mga tagapagbigay ng kalusugan ng input sa mga patakaran sa klinikal at programa na nakakaapekto sa kanila at sa kanilang kakayahang magtrabaho.
 • Payagan ang kakayahang umangkop sa pag-iiskedyul at magbigay ng sapat na oras ng pahinga.
 • Lumikha ng mga sumusuportang istruktura para sa pangangalaga ng bata ng empleyado para sa mga tagapagbigay ng kalusugan.
 • Paghaluin ang mga caseload para sa mga provider, na nagpapahintulot sa kanila na maglingkod sa mga kliyente nang may at walang mga alalahaning nauugnay sa trauma, kung maaari.
 • Palakasin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga superbisor at provider, at magbigay ng mga mapagkukunan at suporta para sa mataas na kalidad na pangangasiwa.
 • Malinaw na ipahayag ang mga desisyon ng organisasyon, lalo na bilang tugon sa mga alalahanin at ideya ng mga nakaligtas sa kababaihan at GBV.
 • Patagin ang hierarchy sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kapangyarihan sa pagitan ng pamumuno at kawani. I-rotate ang mga tungkulin sa loob ng organisasyon; ang mga kawani na nagbibigay ng pagpapayo para sa mga kliyente ay maaaring iikot sa mga tungkuling administratibo upang mabawasan ang emosyonal na epekto.
 • Magbigay ng buwanang propesyonal at panlipunang mga grupo ng suporta upang tugunan ang mga damdamin ng paghihiwalay at magbigay ng espasyo upang magbahagi ng mga karanasan.
 • Tratuhin ang mga kawani sa mga panandaliang pampalakas ng mood gaya ng mga libreng meryenda, karagdagang oras ng pahinga, at mga aktibidad ng grupo, tulad ng mga outing o retreat, upang mapawi ang stress at itaguyod ang isang kultura ng kagalingan.xiii
 • Magbigay ng mga supply para sa mga kawani upang maayos na magampanan ang kanilang tungkulin sa pagsuporta sa mga nakaligtas sa GBV habang pinoprotektahan ang kanilang sariling kalusugan, tulad ng mga produktong pangkalusugan ng panregla, personal na kagamitan sa proteksyon (tulad ng mga maskara para sa COVID-19), at mga post-rape kit.
 • Magbigay at mangailangan ng mental health sensitization at mga pagsasanay para sa mga kawani, lalo na ang mga tagapamahala at pamunuan.
 • Kumuha ng intersectional na diskarte sa probisyon ng wellness upang ang mga sistematikong hindi pagkakapantay-pantay ay kilalanin at matugunan. Halimbawa, kung ang mga tagapagbigay ng kalusugan ay nakakaranas ng kahirapan o kawalan ng katatagan ng pabahay, tiyaking nakalagay ang mga istruktura ng suporta o network para sa mga maaaring nangangailangan ng access sa mga mapagkukunang laban sa kahirapan o pabahay.
 • Tiyakin ang propesyonalisasyon ng mga tagapagbigay ng kalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mabubuhay na sahod, benepisyo, at mga opsyon sa pagreretiro.

"Ang negatibong epekto ng mga tungkuling ito ay lumalaki nang dahan-dahan ngunit mabilis, at hindi madaling makilala sa pang-araw-araw na batayan. Samakatuwid, ang parehong gawaing pang-iwas at patuloy na atensyon sa mga stress na kinakaharap ng mga kawani ay napakahalaga, at ito ay bumubuo ng mas mahusay na pakikipag-ugnayan, mas mahusay na komunikasyon, at mas pinahusay na kumpiyansa sa organisasyon. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamalasakit sa kanilang mga tauhan, ang organisasyon, naman, ay nagmomodelo ng pangangalaga at pagmamalasakit na ipapakita ng mga kawani sa kanilang mga benepisyaryo at sa mga taong sinusuportahan nila (isang positibong down drift). Bukod pa rito, ang mga kawani na nagdadala ng maraming pangalawang stress (at hindi tinutugunan ang epekto nito) ay maaaring makaranas ng pagkapagod at pagkasunog, na may malaking gastos sa mga organisasyon (oras sa trabaho, paglilipat ng mga kawani, pagkawala ng karanasan at kaalaman sa organisasyon, atbp. ). Ang pamumuhunan sa pangangalaga ng kawani ay maaaring maging mahalaga sa pagpapanatili at pagpapalago ng kakayahan at kapasidad ng isang organisasyon na maihatid ang mga layunin nito.”

Firsthand account mula sa ZSU

Mga System ng Patakaran: Ang pagpapanagot sa mga gumagawa ng desisyon at mas mahusay na magbigay ng kasangkapan sa mga tagapagbigay ng kalusugan upang gawin ang kanilang trabaho at magbigay ng mga serbisyo ng GBV ay mangangailangan ng adbokasiya para sa mga komprehensibong patakaran na nagpopondo sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip. Ang mga organisasyon, pasilidad, at mga ministri ng gobyerno, lalo na ang kalusugan at pananalapi, ay dapat pagbutihin ang mga patakaran, programa, at istruktura sa pagpapagaan ng GBV upang: (1) ang mga tagapagbigay ng kalusugan ay may mga mapagkukunan, kapasidad, at suporta sa pangangasiwa na kailangan nila upang gawin ang kanilang mga trabaho, at (2) ) ang mga pasilidad ng kalusugan ay maaaring umasa sa maayos na mga patakaran upang suportahan ang mga tagapagbigay ng kalusugan upang magbigay ng mga serbisyo ng GBV. Kabilang sa mga hakbangin sa antas ng distrito at pambansa ang pagbibigay ng patas na sahod para sa mga manggagawa, pagsuporta sa sapat na mga tauhan sa mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan, at pagtataguyod ng mga kampanya sa social media na nagpapawalang-bisa sa kalusugan ng isip. Kasama sa iba pang mga diskarte ang pakikipag-ugnayan sa mga tagapagbigay ng kalusugan sa paggawa ng mga bagong patakaran at pagbuo ng mga pambansang database para sa mga mapagkukunan ng katatagan.xiv

Iminumungkahi ng mga tagapagtaguyod ng GBV na "ang pagpaplano at pagbawi pagkatapos ng pandemya ay hindi maaaring 'bumalik sa normal' ngunit dapat na may kasamang pangunahing reimagination kung paano sinusuportahan at konektado ang GBV sa iba pang malalaking sistema sa mga paraan na nagsisiguro ng intersectional, systemic na diskarte".xv Ang mga napapanatiling solusyon upang itaguyod ang kalusugan ng isip at kagalingan ng mga tagapagbigay ng kalusugan na nagtatrabaho sa mga serbisyo sa pag-iwas at pagtugon sa GBV ay dapat na mabuo at maipatupad sa mga antas ng indibidwal, organisasyon, at patakaran. Dapat bigyan ng higit na pansin ang mga taong nangangalaga sa ating mga komunidad at nagtatrabaho patungo sa kinabukasan nang walang karahasan.

Maraming iba pang kapaki-pakinabang na mapagkukunan ang umiiral upang tugunan ang GBV at suportahan ang mga nakaligtas at tagapagbigay ng kalusugan sa panahon ng pandemya ng COVID-19 na higit pa sa mga ibinigay dito. Mangyaring ipaalam sa amin kung paano mo ginagamit ang mga mapagkukunang ito at/o iba pang mga mapagkukunan na nakita mong kapaki-pakinabang. Mangyaring ibahagi ang iyong mga insight sa pamamagitan ng pagsulat sa GBV Task Force sa IGWG@prb.org.

Ang dokumentong ito ay naging posible sa pamamagitan ng mapagbigay na suporta ng USAID sa ilalim ng kasunduang kooperatiba AID-AA-A-16-00002. Ang impormasyong ibinigay sa dokumentong ito ay pananagutan ng Population Reference Bureau, hindi opisyal na impormasyon ng gobyerno ng US, at hindi kinakailangang sumasalamin sa mga pananaw o posisyon ng USAID o ng US Government.

©2021 PRB. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Mga sanggunian (i-click upang palawakin)

i Lene E. Søvold et al., "Pagpapahalaga sa Kalusugan ng Pag-iisip at Kagalingan ng mga Manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan: Isang Agarang Priyoridad sa Pangkalahatang Pampublikong Kalusugan," Mga Hangganan sa Pampublikong Kalusugan 9 (2021): 679397, https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.679397.

ii Alicia Pérez-Tarrés, Leonor M. Cantera, at Joilson Pereira, “Health and Selfcare of Professionals Working Against Gender-Based Violence: An Analysis Based on the Grounded Theory,” Salud Mental 41, blg. 5 (2018): 213-222, http://doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2018.032.

iii Lene E. Søvold et al., "Pagbibigay-prayoridad sa Kalusugan ng Pag-iisip at Kagalingan ng mga Manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan: Isang Agarang Pangkalahatang Priyoridad sa Pampublikong Kalusugan."

iv Moitra M et al., "Mga Bunga sa Kalusugan ng Pag-iisip para sa mga Manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan Sa Panahon ng Pandemic ng COVID-19: Isang Pagsusuri sa Saklaw upang Gumuhit ng Mga Aral para sa mga LMIC," Mga Frontiers sa Psychiatry 12 (2021): 602614, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.602614.

v Yufei Li et al., "Paglaganap ng Depresyon, Pagkabalisa, at Posttraumatic Stress Disorder sa mga Manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan Sa Panahon ng Pandemic ng COVID-19: Isang Systematic na Pagsusuri at Meta-Analysis," PLoS ONE 16 (2021): e0246454, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0246454.

vi Davy Deng at John A. Naslund, “Psychological Impact of COVID-19 Pandemic on Frontline Health Workers in Low- and Middle-Income Countries,” Harvard Public Health Review 28 (2020), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33409499/.

vii Rassil Barada et al., “'Umakyat Ako sa Gilid ng Lambak, at Nakikipag-usap Ako sa Diyos': Paggamit ng Halo-halong Pamamaraan para Maunawaan ang Relasyon sa Pagitan ng Karahasan na Nakabatay sa Kasarian at Kalusugan ng Pag-iisip sa mga Babaeng Lebanese at Syrian na Refugee na Nakikibahagi sa Psychosocial Programming ,” International Journal of Environmental Research at Public Health 18, blg. 9 (2021): 4500, https://doi.org/10.3390/ijerph18094500.

viii Jennifer Null, ABC's of Compassion Resilience, Tanger Place, https://tanagerplace.org/wp-content/uploads/2018/05/ABCs-of-Compassion-Resilience-symposium.pdf.

ix Laura Guay, “Pag-aalaga sa Sarili: Awareness-Balance-Connection,” Tribal Youth Resource Center, Peb. 20, 2020, https://www.tribalyouth.org/self-care-awarness-balance-connection/.

x World Health Organization (WHO). Paggawa ng Mahalaga sa Panahon ng Stress: Isang Isinalarawang Gabay (Geneva: WHO, 2020), https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240003927.

xi Suzanne M. Slattery at Lisa A. Goodman, “Secondary Traumatic Stress Among Domestic Violence Advocates: Workplace Risk and Protective Factors,” Violence Against Women 15, blg. 11 (2009): 1358-1379, https://doi.org/10.1177%2F1077801209347469.

xii Suzanne M. Slattery at Lisa A. Goodman, "Secondary Traumatic Stress Among Domestic Violence Advocates: Panganib sa Lugar ng Trabaho at Mga Protective Factor."

xiii Lene E. Søvold et al., "Pagbibigay-prayoridad sa Kalusugan ng Pag-iisip at Kagalingan ng mga Manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan: Isang Agarang Pangkalahatang Priyoridad sa Pampublikong Kalusugan."

xiv Lene E. Søvold et al., "Pagbibigay-prayoridad sa Kalusugan ng Pag-iisip at Kagalingan ng mga Manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan: Isang Agarang Pangkalahatang Priyoridad sa Pampublikong Kalusugan."

xv annalize Trudell and Erin Whitmore, Pandemic Meets Pandemic: Understanding the Epeks of COVID-19 on Gender-Based Violence Services and Survivors in Canada (Ottawa and London, ON: Ending Violence Association of Canada and Anova, 2020), https://endingviolencecanada.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL.pdf.

Ang post na ito ay orihinal na lumabas sa IGWG.com.

Reana Thomas

Teknikal na Opisyal, Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon at Nutrisyon, FHI 360

Si Reana Thomas, MPH, ay isang Technical Officer sa Global Health, Population, and Research department sa FHI 360. Sa kanyang tungkulin, nag-aambag siya sa pagbuo at disenyo ng proyekto at pamamahala at pagpapakalat ng kaalaman. Kasama sa kanyang mga lugar ng espesyalisasyon ang paggamit ng pananaliksik, pagkakapantay-pantay, kasarian, at kalusugan at pag-unlad ng kabataan.

Hannah Webster

Teknikal na Opisyal, FHI 360

Si Hannah Webster, MPH, ay isang Technical Officer sa Global Health, Population, and Research department sa FHI 360. Sa kanyang tungkulin, nag-aambag siya sa mga pagpapatakbo ng proyekto, teknikal na komunikasyon at pamamahala ng kaalaman. Kabilang sa kanyang mga lugar ng espesyalisasyon ang kalusugan ng publiko, paggamit ng pananaliksik, pagkakapantay-pantay, kasarian at kalusugang sekswal at reproductive.

Stephanie Perlson

Senior Policy Advisor, International Programs, Population Reference Bureau

Si Stephanie Perlson ay isang senior policy advisor sa International Programs, na sumasali sa PRB noong 2019. Tumutulong siyang pamunuan ang Interagency Gender Working Group (IGWG) ng PACE Project at siya ang co-chair ng GBV Task Force. Si Perlson ay may higit sa 10 taon ng karanasan na tumutuon sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, pag-iwas sa karahasan na nakabatay sa kasarian, kalusugan at karapatan sa sekswal at reproductive ng kabataan at kabataan, pakikipag-ugnayan sa mga lalaki at lalaki, at pagpigil sa karahasan laban sa mga bata. Nag-synthesize siya ng programa at akademikong pananaliksik upang ipaalam sa pagbuo ng programa at patakaran, pagsulat at pag-aambag sa mga ulat at iba pang kulay abong literatura, at nagbigay ng teknikal na suporta sa mga nagsasagawa ng pagtataguyod ng patakaran sa mga antas ng subnasyonal. Sinimulan niya ang kanyang karera sa pag-iwas sa HIV, nakikipagtulungan sa mga kabataan upang magtatag ng mga serbisyo sa kalusugang sekswal at reproductive na pang-kabataan at isang organisasyong nagbibigay-kapangyarihan sa kababaihan sa Botswana bilang isang Peace Corps Volunteer. Si Perlson ay mayroong master's degree sa political science mula sa George Mason University at isang bachelor's degree sa political science at journalism mula sa University of Wisconsin-Madison.

Joy Cunningham

Direktor, Dibisyon sa Paggamit ng Pananaliksik, Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon at Nutrisyon, FHI 360

Si Joy Cunningham ay ang Direktor ng Dibisyon sa Paggamit ng Pananaliksik sa loob ng Global Health, Population and Nutrition sa FHI 360. Pinamunuan ni Joy ang isang dynamic na team na nagsusumikap na isulong ang paggamit ng ebidensya sa buong mundo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga donor, stakeholder, mananaliksik, at mga gumagawa ng patakaran. Siya ay isang co-chair ng Interagency Gender Working Group GBV Task Force ng USAID at may teknikal na background sa kalusugang sekswal at reproductive ng kabataan at pagsasama ng kasarian.