Mag-type para maghanap

May-akda:

Alison Bodenheimer

Alison Bodenheimer

Family Planning Technical Advisor, Knowledge SUCCESS

Si Alison Bodenheimer ay ang family planning technical advisor para sa Knowledge SUCCESS (KS), na nakabase sa loob ng Research Utilization division sa FHI 360. Sa papel na ito, nagbibigay si Alison ng pandaigdigang teknikal na estratehikong pamumuno sa proyekto at sumusuporta sa mga aktibidad sa pamamahala ng kaalaman sa West Africa. Bago sumali sa FHI 360 at KS, nagsilbi si Alison bilang postpartum family planning manager para sa FP2030 at technical advisor para sa Adolescent and Youth Sexual and Reproductive Health kasama ang Pathfinder International. Dati, pinamahalaan niya ang portfolio ng adbokasiya ng Francophone Africa kasama ang Advance Family Planning sa Johns Hopkins' Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health. Bilang karagdagan sa isang pagtuon sa kalusugan ng reproduktibo at pagpaplano ng pamilya, si Alison ay may background sa kalusugan at mga karapatan sa mga emerhensiya, pinakakamakailan ay kumunsulta para sa Columbia University at UNICEF sa Jordan upang mapabuti ang pagsubaybay at pag-uulat ng mga paglabag sa mga karapatan ng bata na may alitan sa buong Middle East at North rehiyon ng Africa. Fluent sa French, si Alison ay may BA sa Psychology at French mula sa College of the Holy Cross at isang MPH sa Forced Migration and Health mula sa Mailman School of Public Health ng Columbia University.

A group of African people sitting in a circle
An African woman and three thought bubbles. There's an IUD in one, a health clinic in another, and a conversation in the third
touch_app Two participants from the Learning Circles Cohort. Credit: Tim Werwie, JHU-CCP
touch_app jeunes dans les programmes de PF/SR. Crédit de photo : Tim Werwie, JHU-CCP