Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 3 minit

Mengintegrasikan Program Perancang Keluarga dan Kesihatan Reproduktif:

Pelajaran dari Kenya

Sekeping ini meringkaskan pengalaman mengintegrasikan perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) dalam program HEALTH FULL yang dibiayai oleh USAID Kenya, dilaksanakan oleh Amref Health Africa di Kenya. Ia memberikan pandangan kepada penasihat teknikal dan pengurus program bahawa tiada pendekatan yang sesuai untuk semua dalam penyediaan perkhidmatan FP/RH, akses, dan penggunaan: konteks adalah faktor kritikal dalam reka bentuk dan pelaksanaan. Ia menunjukkan keperluan untuk terus menyesuaikan diri dengan dinamik komuniti untuk memastikan perkhidmatan penting ini sampai kepada komuniti yang mungkin telah diasingkan.. Ini dilakukan melalui model inovatif yang memanfaatkan gaya hidup nomad masyarakat ini.

Projek LENGKAP KESIHATAN

Mencapai penjagaan kesihatan berkualiti mampu milik terus menjadi sukar bagi komuniti terpinggir. Ini lebih teruk lagi bagi penduduk pastoral nomad di kawasan yang sukar dicapai di tanah gersang dan separa gersang. Keadaan iklim yang teruk menyukarkan untuk menarik dan mengekalkan pekerja kesihatan, dan masyarakat berjuang untuk mencapai kemudahan kesihatan kerana keluasan tanah. Ini diburukkan lagi oleh tahap buta huruf yang tinggi, amalan budaya sosial yang berbahaya, dan norma jantina yang tidak menyokong pembuatan keputusan bebas untuk wanita.

The KESIHATAN PENUH inisiatif bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan secara mampan untuk komuniti yang terdedah dengan meningkatkan ketersediaan harga mampu milik, perancangan keluarga yang berkualiti tinggi; pembiakan, ibu, baru lahir, anak, dan kesihatan remaja (FP / RMNCAH) perkhidmatan; pemakanan; dan air, kebersihan, dan sanitasi (BASUH) perkhidmatan.

A community health volunteer offers family planning information during a home visit. Photo: Edna Mosiara, AFYA TIMIZA.
Sukarelawan kesihatan komuniti menawarkan maklumat perancangan keluarga semasa lawatan rumah. Foto: Edna Mosiara, KESIHATAN PENUH.

Bagaimana Kami Mengintegrasikan FP/RH ke dalam Aktiviti Projek

KESIHATAN PENUH, melalui pembiayaan daripada USAID Kenya, telah menyepadukan FP/RH di peringkat kemudahan dengan memanfaatkan titik penyampaian perkhidmatan utama untuk meminimumkan peluang yang terlepas dan menjangkau wanita usia reproduktif. Ini termasuk ujian dan penjagaan HIV yang komprehensif, terapi antiretroviral, wad untuk pesakit dalam wanita, penjagaan bersalin, penjagaan antenatal, penjagaan selepas bersalin, penjagaan selepas pengguguran, dan klinik kebajikan ibu dan anak. Semasa perkhidmatan jangkauan, maklumat dan perkhidmatan mengenai FP/RH disediakan sebagai sebahagian daripada pakej penjagaan bersepadu. Tambahan pula, pekerja kesihatan di peringkat fasiliti dan komuniti dilatih dan diberi kesedaran tentang kaunseling FP, maklumat, peruntukan kaedah, dan rujukan.

AFYA TIMIZA's successful integration of FP/RH depends on making community connections and referrals.
Kejayaan integrasi FP/RH AFYA TIMIZA bergantung pada membuat sambungan komuniti dan rujukan.

Mata Penyampaian Perkhidmatan Komprehensif

Bergantung pada pilihan sukarela pelanggan, latihan pembekal, dan infrastruktur yang ada, program/kemudahan/tapak jangkauan menyediakan sama ada model bersepadu sepenuhnya (di mana pelanggan mengakses perkhidmatan FP dalam klinik HIV oleh pembekal yang sama atau berbeza), atau separa bersepadu (di mana klien diberi kaunseling dan kemudian dirujuk ke klinik perancang keluarga untuk penyediaan kaedah).

Kami berjaya menyepadukan FP/RH di 154 kemudahan kesihatan. Di tempat penyampaian perkhidmatan ini, pembekal mempunyai kad kaunseling, bantuan pekerjaan, daftar pelanggan, dan dokumentasi pelantikan (termasuk perkhidmatan/kaedah yang disediakan). Kaunseling FP dan penyediaan kaedah juga dimasukkan sebagai sebahagian daripada pengedaran berasaskan komuniti (CBD) program yang dikaitkan dengan usaha jangkauan dan kerja CBD lain.

A couple learns about their family planning options while also receiving HIV testing. Photo: Edna Mosiara, AFYA TIMIZA.
Sepasang suami isteri mengetahui tentang pilihan perancangan keluarga mereka semasa juga menerima ujian HIV. Foto: Edna Mosiara, KESIHATAN PENUH.

Pengambilan Komoditi Perancang Keluarga Dalam Kalangan Wanita Umur Reproduktif (Okt– Dis 2019)1

Cabaran dan Pengajaran

Penyepaduan FP/RH membantu meminimumkan peluang yang terlepas, kerana wanita berkemungkinan mencari perkhidmatan lain pada masa yang sama mereka mempunyai keperluan FP/RH yang tidak dipenuhi.

  • Model penyepaduan yang inovatif: Pengambilalihan utama kami daripada projek ini ialah adalah dinasihatkan untuk mengintegrasikan aktiviti FP/RH ke dalam perkhidmatan jangkauan projek. Disebabkan oleh sifat populasi yang kami berkhidmat, AFYA TIMIZA menyepadukan perkhidmatan FP/RH ke dalam model jangkauan inovatif seperti Kimormor2 dan jangkauan unta3. Ini adalah amalan terbaik yang kami rancang untuk meniru dalam projek lain.
  • Kemudahan integrasi: Model bersepadu sepenuhnya lebih mudah dilaksanakan di kemudahan peringkat rendah dengan pekerja kesihatan yang komited, berbanding dengan hospital daerah dan sub daerah. Ini kerana pada tahap yang lebih rendah ini, terdapat beban kerja yang lebih ringan dan lebih sedikit pelanggan, tidak seperti hospital rujukan daerah di mana beban kerja lebih besar. Di tempat penyampaian perkhidmatan HIV, model ini membantu meningkatkan hasil pesakit, terutamanya berkenaan EMTCT.
  • Kepuasan pelanggan: Pelanggan AFYA TIMIZA gembira dan berpuas hati, yang kami tentukan daripada analisis temuduga keluar kami. Ini disebabkan oleh fakta bahawa kemudahan kesihatan menawarkan kedai sehenti, menjimatkan masa dan memaksimumkan peluang untuk menawarkan perkhidmatan FP/RH. Pelanggan juga merasai perhatian daripada petugas kesihatan; sebaik sahaja mereka meninggalkan kemudahan itu, mereka melaporkan bahawa mereka merasakan semua keperluan mereka telah dipenuhi.
  • Mengurangkan masa menunggu: Penyepaduan FP/RH ke dalam aktiviti program telah menyumbang kepada pengurangan masa menunggu untuk pelanggan, yang juga terikat dengan kepuasan pelanggan. Integrasi telah mengurangkan keperluan untuk pelanggan membuat temu janji untuk satu perkhidmatan, kemudian satu lagi untuk perkhidmatan yang berasingan. Memastikan perkhidmatan ditawarkan secara menyeluruh di satu lokasi mengurangkan keseluruhan masa yang dihabiskan di fasiliti kesihatan.

Satu cabaran yang kami alami ialah beban kerja yang tinggi dalam fasa awal projek, terutamanya untuk pelanggan yang mencari kaedah bertindak pendek. Cabaran lain adalah mengenai infrastruktur dan peralatan untuk privasi dan kerahsiaan. Ini adalah masalah dalam titik penyampaian perkhidmatan yang tidak direka bentuk untuk penyampaian perkhidmatan FP/RH, seperti ujian HIV dan klinik penjagaan.

A couple receives information on healthy timing and spacing of pregnancy while their baby receives an immunization. Photo: Edna Mosiara, AFYA TIMIZA.
Sepasang suami isteri menerima maklumat tentang masa dan jarak kehamilan yang sihat manakala bayi mereka menerima imunisasi. Foto: Edna Mosiara, KESIHATAN PENUH.

Fikiran Akhir

Penyepaduan berkesan intervensi FP/RH perlu memanfaatkan inisiatif sedia ada yang berjaya yang boleh membantu menangani keperluan FP yang tidak dipenuhi dalam konteks yang disasarkan. Amref Health Africa telah membangunkan dan menguji model inovatif seperti Kimormor—kedai sehenti bersepadu untuk penyampaian perkhidmatan—dan jangkauan unta untuk membawa perkhidmatan lebih dekat kepada orang ramai. Model dan alat ini telah berjaya dalam penyepaduan FP/RH kerana memanfaatkan projek sedia ada dan menyediakan perkhidmatan FP/RH sebagai nilai tambah kepada portfolio perkhidmatan kesihatan sedia ada kami. Kami berharap organisasi dan program lain boleh belajar daripada pengalaman kami dalam hal mengintegrasikan FP/RH ke dalam program mereka, terutamanya berkaitan dengan bekerja dengan komuniti nomad yang kompleks dan terdedah.

1. KESIHATAN TAHUN AKHIRNYA 4 Suku 1 laporan kemajuan.

2. Kimormor berkhidmat untuk komuniti Turkana dan adalah bersepadu, penyediaan perkhidmatan sehenti yang menyasarkan manusia dan haiwan. Haiwan adalah bahagian penting dalam komuniti Turkana.

3. Di sinilah unta bertindak seperti klinik bergerak dan membawa dadah ke tempat yang tidak boleh dicapai oleh cara lain.

Langgan Berita Arah Aliran!
Sukarelawan kesihatan komuniti menawarkan maklumat perancangan keluarga semasa lawatan rumah. Foto: Edna Mosiara, KESIHATAN PENUH.
Dr. Dickson M. Mwakangalu

Dr. Dickson Mtungu Mwakangalu, sebuah MPH Universiti Metropolitan Manchester, dan lulusan MD Universiti Moi, ialah seorang profesional kesihatan awam yang berpengalaman dengan rekod pencapaian yang terbukti dalam mengurus dan melaksanakan program dalam kalangan ibu, kesihatan bayi baru lahir dan kanak-kanak, perancangan Keluarga, kesihatan reproduktif, kesihatan remaja, pemakanan, HIV/AIDS, dan penyakit berjangkit lain. Beliau kini berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Parti AFYA TIMIZA, FP/RMNCAH yang dibiayai oleh USAID, pemakanan, dan projek WASH dan telah berkhidmat dalam pelbagai kapasiti lain termasuk Pakar Kesihatan Awam di Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit AS, Bahagian HIV dan TB Global di Kenya, dan Pengarah Perkhidmatan Teknikal di Pathfinder International, Kenya antara lain. Beliau mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang pencegahan penyakit, pengurusan klinikal, implementasi projek, pemantauan dan penilaian, khususnya dalam tetapan miskin sumber. Dia bersemangat untuk menyelamatkan nyawa dan membina sistem untuk memastikan akses yang saksama kepada penjagaan kesihatan. Keluar kerja, dia suka menghabiskan masa bersama keluarga, berkebun, berenang dan melancong.

Diana Mukami

Diana ialah Pengarah Pembelajaran Digital dan Ketua Program di Institut Pembangunan Kapasiti Amref Health Africa. Dia mempunyai pengalaman dalam perancangan projek, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan, pengurusan, dan penilaian. Sejak 2005, Diana telah terlibat dalam program pendidikan jarak jauh dalam sektor kesihatan awam dan swasta. Ini termasuk pelaksanaan program latihan dalam perkhidmatan dan pra-perkhidmatan untuk pekerja kesihatan di negara seperti Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Senegal, dan Lesotho, dengan kerjasama Kementerian Kesihatan, badan kawal selia, institusi latihan pekerja kesihatan, dan organisasi pembiayaan. Diana percaya teknologi itu, digunakan dengan cara yang betul, menyumbang secara signifikan ke arah pembangunan sumber manusia yang responsif untuk kesihatan di Afrika. Diana memegang ijazah dalam sains sosial, ijazah lepasan ijazah dalam hubungan antarabangsa, dan sijil pasca sarjana muda dalam reka bentuk pengajaran daripada Universiti Athabasca. Di luar kerja, Diana adalah seorang pembaca yang rakus dan telah menjalani banyak kehidupan melalui buku. Dia juga gemar melancong ke tempat baharu.

Sarah Kosgei

Sarah ialah Pengurus Rangkaian dan Perkongsian di Institut Pembangunan Kapasiti. Dia telah berakhir 10 pengalaman bertahun-tahun menyediakan kepimpinan kepada program pelbagai negara yang menjurus ke arah memperkukuh kapasiti sistem kesihatan untuk kesihatan mampan di Timur, Afrika Tengah dan Selatan. Beliau juga sebahagian daripada sekretariat Wanita dalam Kesihatan Global - Hab Afrika yang berdomisil di Amref Health Africa, Bab Serantau yang menyediakan platform untuk perbincangan dan ruang kerjasama untuk kepimpinan transformasi jantina di Afrika. Sarah juga merupakan ahli Perlindungan Kesihatan Sejagat (UHC) Sumber Manusia untuk Kesihatan (HRH) jawatankuasa kecil di Kenya. Beliau mempunyai ijazah dalam Kesihatan Awam dan Sarjana Eksekutif dalam Pentadbiran Perniagaan – Kesihatan Global, Kepimpinan dan Pengurusan. Sarah ialah penyokong yang bersemangat untuk penjagaan kesihatan primer dan kesaksamaan jantina di sub-Sahara Afrika.

Alex Omari

Alex ialah Pegawai Perancang Keluarga/Kesihatan Reproduktif Teknikal di Institut Pembangunan Kapasiti Amref Health Africa. Beliau bekerja sebagai Pegawai Pengurusan Pengetahuan Serantau (Afrika Timur) untuk projek Knowledge SUCCESS. Alex telah berakhir 8 pengalaman bertahun-tahun dalam kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia (AYSRH) reka bentuk program, pelaksanaan, penyelidikan dan advokasi. Beliau sebelum ini pernah berkhidmat dalam pelbagai jawatan di Marie Stopes International, Pusat Kesihatan Reproduktif Antarabangsa (ICRH), Pusat Hak Reproduktif dan Persatuan Perubatan Kenya. Alex kini duduk sebagai ahli Kumpulan Kerja Teknikal untuk program AYSRH di Kementerian Kesihatan di Kenya. Beliau adalah penyumbang laman web / penulis untuk Youth for Change dan sukarelawan keluar Kenya Country Coordinator for International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP). Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains (Kesihatan Penduduk) dan sedang mengikuti pengajian Sarjana Kesihatan Awam (Kesihatan Reproduktif).

8 Saham 45.8K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial