Mag-type para maghanap

May-akda:

Cathryn Streifel

Cathryn Streifel

Senior Policy Advisor, PRB

Si Cathryn Streifel ay isang senior policy advisor sa PRB, kung saan nakikipagtulungan siya sa pambansa at pandaigdigang mga kasosyo upang mapahusay ang mga pagsusumikap sa pagtataguyod ng patakaran na may kaugnayan sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga workshop sa komunikasyon sa patakaran para sa mga eksperto sa pagpaplano ng pamilya at pag-aambag sa mga nakasulat na publikasyon ng PRB. Bago sumali sa PRB 2019, siya ay associate director ng CSIS Global Health Policy Center at isang business development associate sa Palladium/Futures Group. Si Cathryn ay mayroong master's degree sa pampublikong kalusugan mula sa The George Washington University at bachelor's degree sa political science mula sa McGill University. Siya ay matatas sa Pranses.

Ilustrasyon: Mga kabataan ng maraming kultura
Ilustrasyon: Mga kabataan ng maraming kultura
timeline Ilustrasyon: Mga kabataan ng maraming kultura