Mag-type para maghanap

May-akda:

Joy Cunningham

Joy Cunningham

Direktor, Dibisyon sa Paggamit ng Pananaliksik, Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon at Nutrisyon, FHI 360

Si Joy Cunningham ay ang Direktor ng Research Utilization Division sa loob ng Global Health, Populasyon at Nutrisyon sa FHI 360. Pinamunuan ni Joy ang isang dynamic na team na nagsisikap na isulong ang paggamit ng ebidensya sa buong mundo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga donor, mga stakeholder, mga mananaliksik, at mga gumagawa ng patakaran. Siya ay isang co-chair ng Interagency Gender Working Group GBV Task Force ng USAID at may teknikal na background sa kalusugang sekswal at reproductive at pagsasama ng kasarian ng kabataan..

Magkahawak kamay ang isang silid-aralan ng mga lalaki sa Middle School na si Keoti Balak