खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

कर्स्टन क्रुगर

कर्स्टन क्रुगर

Research Utilization Technical Advisor, FHI 360

Kirsten Krueger is a Research Utilization Technical Advisor for the Global Health, Population and Nutrition Group at FHI 360. She specializes in designing and conducting evidence utilization activities globally and in the Africa region to accelerate adoption of evidence-based practices through close partnerships with donors, अनुसन्धानकर्ताहरू, health policy makers, and program managers. Her areas of expertise include family planning/reproductive health, community-based access to injectable contraception, policy change and advocacy, र क्षमता निर्माण.

पाथफाइन्डर इन्टरनेशनलका प्रशिक्षक पुरुष कन्डम समात्दै
पुरुष कन्डम समातेको हात
यौन प्रजनन स्वास्थ्य कक्षामा सहभागी केटीहरू
अभ्यासको स्केल-अप समुदायबाट: आंगन वरिपरि सेवाहरू पर्खिरहेका मानिसहरूको लाइन. Prisma द्वारा फिल्टर ("गोल्डेन आवर")