தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

மைக்கேல் யாவ்

மைக்கேல் யாவ்

AYSRH Content Practicum Student, ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் சென்டர் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் புரோகிராம்கள்

மைக்கேல் யாவ் (she/her) is a full-time Master of Bioethics student at Johns Hopkins University. She holds a Bachelor of Health Sciences (with a Minor in English and Cultural Studies) from McMaster University in Ontario, Canada. She has previously worked on community initiatives and research centered on child and youth health, reproductive justice, environmental racism, and cultural awareness in health education. As a practicum student, she supports content creation for Knowledge SUCCESS, with a focus on addressing the topic of adolescent and youth sexual and reproductive health.

ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அவர்களுக்குப் பின்னால் தங்கள் நிழல்களுடன்
"நாங்கள் ஜமைக்கன்" என்று எழுதப்பட்ட சுவர் சுவரோவியத்தின் முன் நிற்கும் இரண்டு ஜமைக்கர்கள். JFLAG பெருமை, 2020 © JFLAG
சமூக மற்றும் கலாச்சார விதிமுறைகளை மாற்றுதல். கடன்: ஆப்பிரிக்காவில் USAID