தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

சுஷ்மா சித்ரகா

சுஷ்மா சித்ரகா

நிகழ்ச்சி மேலாளர், நேபாள சிஆர்எஸ் நிறுவனம்

Sushma Chitrakar, program manager, has more than two decades of working experience with Nepal CRS Company. Since December 1990, she has worked across different departments within the organization, handling various portfolios. She has worked as a program manager since May 2010 for different projects and donors including USAID and KfW. She oversees training and program implementation, வளர்ச்சி, and review of IEC/BCC materials as per project requirements and liaising with government authorities related to project sharing and approvals.

சமூக ஊடக ஐகானோகிராபி வலை