தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

சுசான் பிஷ்ஷர்

சுசான் பிஷ்ஷர்

சுசான் பிஷ்ஷர், செல்வி, joined FHI 360 உள்ளே 2002 and is now an Associate Director of Knowledge Management in the Research Utilization division, where she supervises a team of writers, editors, and graphic designers. கூடுதலாக, she conceptualizes, எழுதுகிறார், revises, and edits curricula, provider tools, அறிக்கைகள், சுருக்கங்கள், and social media content. She also trains international researchers on writing scientific journal articles and has co-facilitated writing workshops in eight countries. Her technical areas of interest include youth sexual and reproductive health and HIV programs for key populations. She is the co-author of Positive Connections: Leading Information and Support Groups for Adolescents Living with HIV.

புகைப்பட கடன்: உலக வங்கி / Ousmane Traore
Anaka Makwiri வழிகாட்டல் அமர்வில் பங்கேற்பாளர்கள். புகைப்படம்: FHI 360.