Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 6 minit

Sepuluh Pengajaran Daripada Perubahan Sosial dan Tingkah Laku Breakthrough untuk Perancang Keluarga dan Program Kesihatan Reproduktif


Sepanjang empat tahun yang lalu, TINDAKAN Terobosan telah menyelesaikan pelbagai aktiviti yang menggunakan perubahan sosial dan tingkah laku (SBC)* pendekatan untuk meningkatkan hasil perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH), termasuk advokasi global dan serantau, bantuan teknikal dan pengukuhan kapasiti, serta pelaksanaan kempen dan penyelesaian SBC peringkat negara.

Untuk mendedahkan dan mensintesis pengajaran dan amalan terbaik daripada empat tahun pengaturcaraan Breakthrough ACTION yang berkaitan dengan SBC untuk FP/RH, kami menjalankan beberapa aktiviti, termasuk semakan meja dan beberapa bengkel penjanaan wawasan. Kami mengesahkan penemuan kami dengan teras Breakthrough ACTION dan pasukan negara, kemudian menangkap mereka ringkasan gambaran keseluruhan dan tiga ringkasan teknikal yang memperincikan contoh projek, pengajaran utama yang dipelajari, serta pertimbangan serta cadangan untuk rakan kongsi pelaksana, kerajaan dan pembiaya yang ingin menambah baik SBC mereka untuk pengaturcaraan FP/RH.

Kami mengkategorikan 10 pembelajaran utama kepada tiga tema:

  1. Melangkaui Penglibatan: Perubahan Sosial dan Tingkah Laku Berpusatkan Komuniti untuk Perancang Keluarga dan Pengaturcaraan Kesihatan Reproduktif (juga dalam Perancis)
  2. Memperkukuh Perubahan Sosial dan Tingkah Laku untuk Penyampaian Perkhidmatan: Menyesuaikan Intervensi untuk Pihak Berkepentingan Berbeza dalam Perancangan Keluarga dan Kesihatan Reproduktif (juga dalam Perancis)
  3. Memastikan Perkongsian dan Penyelarasan Berkesan untuk Perubahan Sosial dan Tingkah Laku untuk Perancang Keluarga dan Kesihatan Reproduktif (juga dalam Perancis)

Melangkaui Penglibatan: Perubahan Sosial dan Tingkah Laku Berpusatkan Komuniti untuk Perancang Keluarga dan Pengaturcaraan Kesihatan Reproduktif

Pembelajaran utama ACTION terobosan dalam bidang ini menunjukkan bahawa penglibatan komuniti dalam proses reka bentuk bersama adalah penting untuk kejayaan. Penyelesaian mudah yang direka bentuk bersama komuniti dan yang membina aset dan konsep sedia ada mewujudkan persekitaran untuk perubahan tingkah laku yang berterusan. Melalui lelaran dan menyesuaikan kepada khalayak tertentu, penyelesaian SBC untuk FP/RH dapat bertemu dengan komuniti dengan lebih baik di mana mereka berada dan memastikan perubahan tingkah laku yang berterusan dan berterusan. Pembelajaran utama termasuk:

1. Penglibatan komuniti dalam proses reka bentuk bersama mendedahkan lebih banyak cerapan bernuansa dan mencipta SBC yang berkesan milik tempatan untuk penyelesaian FP/RH. Pendekatan Breakthrough ACTION untuk membangunkan SBC yang mampan dan bermaklumat komuniti untuk pengaturcaraan FP/RH melangkaui penglibatan dengan memusatkan komuniti dalam proses reka bentuk bersama dan pelaksanaan program melalui pelbagai pendekatan, termasuk reka bentuk berpusatkan manusia (HCD).

2. Mereka bentuk bersama dan membangunkan bersama SBC mudah untuk penyelesaian FP/RH yang membina aset komuniti, konsep atau titik rujukan sedia ada mewujudkan persekitaran yang membolehkan perubahan tingkah laku yang berterusan. SBC untuk pengaturcaraan FP/RH tidak perlu memakan masa, berbilang lapisan atau kompleks untuk menjadi berkesan atau layak untuk pelaburan. Inovasi mudah yang direka bentuk dan dibangunkan bersama, oleh, dan untuk ahli komuniti dan membina struktur, nilai atau amalan sedia ada mewujudkan persekitaran yang membolehkan yang diperlukan untuk meningkatkan permintaan dan penggunaan perkhidmatan FP/RH.

3. SBC yang berkesan untuk penyelesaian FP/RH mencapai keseimbangan ideal antara kesederhanaan dan kerumitan melalui lelaran dan menyesuaikan kepada khalayak tertentu. Walaupun penyelesaian berbilang muka, berbilang pengguna yang menangkap pelbagai perhubungan dan norma sosial dan jantina menyediakan pendekatan yang komprehensif kepada SBC, adalah penting untuk menggunakan reka bentuk berulang untuk memastikan alat atau pendekatan tertentu adalah mudah, jelas dan mudah. Akibatnya, pengaturcaraan Breakthrough ACTION sering memenuhi halangan tingkah laku kompleksFP/RH dengan penyelesaian SBC yang sama rumit yang diinginkan oleh komuniti.

Memperkukuh Perubahan Sosial dan Tingkah Laku untuk Penyampaian Perkhidmatan: Menyesuaikan Intervensi untuk Pihak Berkepentingan Berbeza dalam Perancangan Keluarga dan Kesihatan Reproduktif

“SBC untuk penyampaian perkhidmatan” merujuk kepada penggunaan proses dan teknik SBC untuk memotivasi dan meningkatkan pengambilan dan penyelenggaraan tingkah laku berkaitan perkhidmatan kesihatan, termasuk penggunaan kontraseptif moden. Pelaksana mesti menyesuaikan intervensi untuk menangani halangan khusus yang dihadapi bukan sahaja oleh pelanggan FP sedia ada dan berpotensi yang berbeza, termasuk belia, pasangan dan lelaki, tetapi juga kepada mereka yang menyampaikan perkhidmatan, seperti penyedia berasaskan kemudahan dan pekerja kesihatan masyarakat (CHW). Program boleh menggunakan SBC merentasi kontinum penyampaian perkhidmatan untuk meningkatkan kedua-dua akses kepada dan penggunaan perkhidmatan FP/RH. Pembelajaran utama termasuk:

4. Membina penjagaan empati dan belas kasihan untuk belia adalah penting untuk meningkatkan tingkah laku mencari kesihatan mereka, terutamanya yang berkaitan dengan perancangan keluarga. Belia perlu mengalami—bukan sahaja merasakan—bahawa penyedia mempunyai empati dan akan menjaga kerahsiaan tentang minat dan penggunaan perkhidmatan FP/RH mereka. Menjadikan persepsi itu satu realiti bermakna menyampaikan penjagaan belas kasihan, berakar umbi dalam empati bersama. Empati ialah sikap, kaedah dan amalan menganggap sudut pandangan orang lain untuk lebih memahami keperluan mereka apabila mereka bentuk perkhidmatan, produk atau pengalaman yang memberi impak yang bermakna.

5. Memanfaatkan keadaan di mana lelaki mendapatkan rawatan kesihatan dan dengan sengaja melibatkan mereka dalam perbincangan FP/RH boleh meningkatkan komunikasi pasangan dan membuat keputusan bersama tentang FP. Di kebanyakan negara, lelaki selalunya tidak mendapatkan perkhidmatan di kemudahan kesihatan atas pelbagai sebab. Bertemu lelaki secara fizikal di mana mereka berada boleh mencipta peluang untuk dialog kritikal, terutamanya apabila kekurangan masa menjadi penghalang untuk mencari penjagaan. Di samping itu, meletakkan kemudahan kesihatan sebagai tempat khusus untuk kesihatan dan kesejahteraan lelaki boleh meningkatkan tingkah laku mencari kesihatan mereka, terutamanya jika kemudahan itu dibuka pada hujung minggu atau dengan waktu yang dilanjutkan. Akhir sekali, penyepaduan FP/RH secara lebih meluas ke dalam kesihatan dan kesejahteraan boleh membantu mengatasi persepsi FP/RH sebagai isu wanita dan menormalkan perbincangan tentang penggunaan FP.

6. Memudahkan dialog penyedia-klien dalam komuniti boleh mencetuskan empati, kemurahan hati dan penyelesaian masalah bersama. Membawa perbualan daripada kemudahan kesihatan ke dalam komuniti boleh mengubah sifat interaksi penyedia-klien daripada transaksi kepada lebih hubungan dan kerjasama, membolehkan pelanggan dan penyedia menjadi lebih empati dan mempercayai antara satu sama lain. Apabila belas kasihan dan pemahaman tentang cabaran masing-masing meningkat, setiap kumpulan pemegang kepentingan menemui peranan mereka dalam membantu menyelesaikan masalah. Ini boleh mencetuskan tindakan untuk menangani halangan kepada pengambilan perkhidmatan FP/RH.

7. Memperkukuh kapasiti CHW melalui alat SBC membina efikasi kendiri dan keyakinan mereka dalam melaksanakan tugas mereka dan menambah baik rujukan lengkap daripada komuniti. CHW adalah penting dalam menghubungkan komuniti ke kemudahan kesihatan untuk perkhidmatan FP/RH. Walau bagaimanapun, mereka tidak sentiasa selesa bercakap dengan wanita dan pasangan tentang FP/RH, selalunya tidak mempunyai kemahiran untuk berbuat demikian. Akibatnya, melabur dalam penggunaan SBC oleh CHW untuk alat FP/RH adalah sangat bermotivasi: Ia bukan sahaja meningkatkan keyakinan mereka, tetapi juga membantu mereka memenuhi keperluan ahli komuniti mereka dengan lebih baik. Dengan berkongsi pengetahuan baharu tentang FP ini, mereka boleh mengenal pasti dan menghubungkan bakal pelanggan FP dengan sistem kesihatan dengan lebih baik.

Memastikan Perkongsian dan Penyelarasan Berkesan untuk Perubahan Sosial dan Tingkah Laku untuk Perancang Keluarga dan Kesihatan Reproduktif

Matlamat Pembangunan Mampan, FP2030, dan matlamat Perkongsian Ouagadougou semuanya mendukung keinginan untuk memastikan akses universal kepada maklumat dan perkhidmatan FP/RH. Pengamal SBC boleh memainkan peranan yang lebih besar dalam memastikan semua orang mempunyai akses yang sama kepada maklumat kesihatan, perkhidmatan dan produk. Untuk merealisasikannya, perkongsian yang berkesan adalah perlu untuk menyelaraskan peningkatan SBC untuk pengaturcaraan FP/RH. Pembelajaran utama termasuk:

8. Visi bersama yang berakar umbi dalam pemahaman tentang keutamaan dan keperluan rakan kongsi boleh membawa kepada perkongsian yang lebih berkesan. Rakan kongsi projek—daripada pelaksana kepada kerajaan dan pembiaya—memerlukan pemahaman mendalam tentang keutamaan, keperluan dan kekangan masing-masing berkaitan dengan SBC organisasi mereka untuk usaha FP/RH. Untuk mewujudkan perkongsian yang benar-benar berkesan yang memacu akses universal kepada maklumat dan perkhidmatan FP/RH, semua orang perlu bekerja dalam visi bersama untuk mendorong mereka berusaha melangkaui matlamat projek atau organisasi masing-masing. Walaupun setiap rakan kongsi perlu mengetahui dan bekerja dalam peranan dan tanggungjawab yang jelas, mereka juga memerlukan pelaksana dengan kemahiran insaniah yang dibangunkan dengan baik yang boleh memanggil orang yang paling sesuai untuk situasi tertentu dan menarik kepada keperluan, kekuatan, pengetahuan dan minat mereka.

9. Menggunakan SBC untuk meletakkan FP/RH sebagai sebahagian daripada kehidupan sihat boleh menarik lebih ramai rakan kongsi pelbagai sektor dan boleh menjangkau lebih ramai pelanggan FP berpotensi. Merawat FP/RH sebagai sebahagian daripada kehidupan sihat, atau malah mengaitkannya dengan sektor bukan kesihatan, selalunya bukan sahaja lebih sesuai untuk bakal pelanggan, tetapi juga kepada bakal rakan kongsi. Sektor yang berbeza mungkin berminat untuk menyokong campur tangan SBC bersepadu yang memberi kesan kepada hasil FP, asalkan ia juga meningkatkan hasil pembangunan yang lain. Mesej advokasi SBC yang disesuaikan yang menarik kepada sektor yang berbeza—seperti pendidikan; Alam sekitar; demokrasi, hak, dan tadbir urus; dan keselamatan makanan dan mata pencarian—adalah kunci. Kedudukan FP/RH yang lebih luas ini sebagai sebahagian daripada kehidupan sihat boleh membawa kepada perkongsian pelbagai sektor, yang meningkatkan kecekapan dan mengurangkan risiko mengganggu dan membebankan sistem kesihatan dengan campur tangan yang berdiri sendiri.

10. Sama seperti mereka bentuk dan menguji campur tangan SBC adalah berperingkat dan berulang, begitu juga dengan menentukan keputusan dan impak. Walaupun kekurangan bukti impak yang kukuh boleh mengancam peningkatan, TINDAKAN Terobosan telah mengambil ini sebagai peluang untuk membayangkan semula cara terbaik untuk menggunakan data pemantauan untuk membuat kes bagi potensi kesan intervensi. Di samping itu, penglibatan kami dengan pelbagai pihak berkepentingan dan bakal rakan kongsi di semua peringkat kitaran projek membantu memastikan pemilikan luas bagi penyelesaian yang dibangunkan dan meningkatkan kemungkinan penyesuaian dan replikasi.

Ingin mengetahui lebih lanjut? Sila layari taklimat teknikal tematik pelengkap.

Ada soalan atau komen? Hubungi Sarah Kennedy di sarah.kennedy@jhu.edu.

Sarah Kennedy

Pegawai Program Perancang Keluarga, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Sarah Kennedy ialah Pegawai Program Perancang Keluarga di Pusat Program Komunikasi (CCP) Johns Hopkins, menyediakan sokongan pemprograman dan pengurusan pengetahuan teras merentas pelbagai projek. Sarah mempunyai pengalaman dalam pengurusan dan pentadbiran projek kesihatan global, penyelidikan, komunikasi dan pengurusan pengetahuan serta bersemangat untuk menjadikan dunia tempat yang lebih adil dan berperikemanusiaan serta belajar daripada orang lain. Sarah memegang Ijazah Sarjana Muda dalam Pengajian Global dari University of North Carolina di Chapel Hill dan MPH dengan sijil dalam Kesihatan Kemanusiaan dari Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg.

Lisa Mwaikambo

Ketua Pasukan Pengurusan Pengetahuan, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Lisa Mwaikambo (née Basalla) telah bekerja untuk Program Komunikasi Johns Hopkins Center sejak 2007. Pada masa itu, beliau telah berkhidmat sebagai pentadbir global IBP Knowledge Gateway, pegawai program dalam projek komunikasi perubahan tingkah laku strategik pencegahan HIV di Malawi dan pengurus. daripada Pusat ePembelajaran Kesihatan Global (GHeL) USAID. Sebagai Pengarah Integrasi KM, beliau mengetuai portfolio K4Health Zika dan kini berkhidmat sebagai Peneraju KM untuk Inisiatif Cabaran (TCI), menerajui platform Universiti TCI yang dinamik, dan juga menyokong TINDAKAN Terobosan. Pengalaman beliau merangkumi pengurusan pengetahuan (KM), reka bentuk pengajaran, pembinaan kapasiti/latihan dan pemudah cara – dalam talian dan bersemuka, reka bentuk program, pelaksanaan dan pengurusan, serta penyelidikan dan penilaian. Lisa mempunyai pengalaman yang luas dalam perancangan keluarga, jantina dan pengaturcaraan HIV. Beliau ialah Pengurus Pengetahuan bertauliah dan mempunyai Ijazah Sarjana Kesihatan Awam daripada Case Western Reserve University dan Ijazah Sarjana Muda dari Kolej Wooster.