Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 7 minit

Menyokong Perkhidmatan Perancang Keluarga Berkualiti Tinggi Melalui Komuniti Rakan Sebaya Dalam Sektor Swasta: Pengalaman Dari Nepal


Mengutamakan dan melibatkan sektor swasta adalah penting untuk memenuhi keperluan kontraseptif semua orang di seluruh dunia. Berdasarkan analisis terhadap 36 negara berpendapatan rendah dan sederhana, 34% wanita dan kanak-kanak perempuan mendapatkan kaedah kontraseptif moden mereka daripada sektor swasta. Di Nepal, 23% wanita dan kanak-kanak perempuan antara 15 hingga 49 tahun mengakses perancangan keluarga (FP) daripada sektor swasta. Walau bagaimanapun, pembekal sektor swasta di banyak negara sering berpecah-belah dan beroperasi secara berasingan tanpa banyak sokongan. Dalam konteks ini, adalah penting bahawa penyedia swasta dilatih untuk menyediakan perkhidmatan FP berkualiti tinggi. Adalah sama pentingnya bagi kerajaan untuk melibatkan sektor swasta secara sistematik dalam usaha memenuhi keperluan wanita dan gadis, dan peluang untuk menjalin hubungan antara penyedia sektor swasta diwujudkan. Projek Penyampaian Penjagaan Kesihatan Swasta MOMENTUM Agensi Amerika Syarikat untuk Pembangunan Antarabangsa (USAID) menawarkan satu contoh cara komuniti rakan sebaya penyedia swasta boleh meningkatkan penglibatan antara satu sama lain untuk menyokong persekitaran yang membolehkan penyediaan perkhidmatan FP berkualiti tinggi oleh sektor swasta.

Ramlila Bam, owner and provider of Ramlila Pharmacy in Karnali Province; Photo Credit: Sijendra Thapa for MOMENTUM Nepal
Ramlila Bam, pemilik dan pembekal Farmasi Ramlila di Wilayah Karnali; Kredit Foto: Sijendra Thapa untuk MOMENTUM Nepal

Meningkatkan Sektor Swasta Capacity untuk Menyediakan Perkhidmatan FP Berkualiti Tinggi dengan Tumpuan kepada Remaja dan Golongan Muda

 

Sejak Mei 2021, MOMENTUM Nepal telah bekerjasama dengan 105 pusat penyampaian perkhidmatan sektor swasta (73 farmasi dan 32 poliklinik/klinik/hospital) di tujuh majlis perbandaran di dua wilayah (Karnali dan Madhesh) untuk meluaskan akses mereka kepada perkhidmatan FP berpusatkan orang yang berkualiti tinggi. , terutamanya untuk remaja (15-19 tahun), dan dewasa muda (20-29 tahun). Projek ini telah dilakukan melalui pengukuhan kapasiti teknikal dan pengurusan pemilik dan penyedia kemudahan sektor swasta. Sebagai sebahagian daripada pengukuhan kapasiti teknikal, projek itu bekerjasama dengan pusat latihan kesihatan kerajaan untuk melatih penyedia swasta dalam Kesihatan Reproduktif Seksual Remaja (ASRH) dan tentang cara mentadbir kontraseptif suntikan sebagai sebahagian daripada pelbagai kaedah FP. Mereka menjalankan latihan tertumpu kepada Penjelasan Nilai dan Transformasi Sikap supaya remaja dan belia boleh mendapatkan perkhidmatan FP berkualiti tinggi sambil dilayan dengan hormat dan bermaruah oleh penyedia swasta. Untuk mengekalkan perkhidmatan berkualiti daripada tapak rakan kongsi ini, pembekal memperoleh pengetahuan tentang cara meningkatkan kemahiran mereka dalam pengurusan, menghubungkan kualiti yang lebih baik dan pengalaman pelanggan dengan perniagaan yang lebih baik, dan menyokong keupayaan mereka untuk menyampaikan perkhidmatan berkualiti tinggi untuk memenuhi permintaan.

Menggunakan Mesyuarat Kluster Penyedia sebagai Komuniti Rakan Sebaya untuk Memangkin Perubahan

 

Sebagai sebahagian daripada usaha pengukuhan kapasiti ini, MOMENTUM Nepal menganjurkan mesyuarat kelompok penyedia bulanan untuk membantu penyedia swasta menyemak dan meningkatkan kualiti perkhidmatan FP kepada golongan muda, sebagai sebahagian daripada pendekatan peningkatan kualiti. MOMENTUM menubuhkan enam kluster, setiap satunya terdiri daripada kira-kira 17 penyedia dan pemilik sektor swasta. Untuk memastikan usaha pengukuhan kapasiti (termasuk latihan dan bimbingan) diterjemahkan ke dalam amalan sebenar, projek itu menjalankan penilaian kualiti bulanan dan merangka pelan tindakan.

Mesyuarat kluster penyedia bulanan berfungsi sebagai platform berharga untuk membincangkan dan menjana penyelesaian kepada cabaran yang dihadapi oleh penyedia dalam menyampaikan perkhidmatan FP berkualiti tinggi. Perbincangan tertumpu kepada cabaran yang dihadapi oleh penyedia dan pemilik dalam memenuhi standard kualiti yang berkaitan dengan perkhidmatan FP termasuk kaunseling dan prosedur, ketersediaan penyedia terlatih dan ruang kaunseling, kerahsiaan dan privasi, layanan pelanggan dengan bermaruah dan hormat, ketersediaan maklumat dan bahan komunikasi, mengekalkan stok komoditi FP, dan pencegahan jangkitan termasuk pengurusan sisa. Perbincangan ini juga direka bentuk untuk menyerlahkan strategi yang berjaya digunakan oleh pembekal dan pemilik berprestasi tinggi yang berkesan memenuhi jurang dalam kualiti perkhidmatan FP.

Dari masa ke masa, apabila kepercayaan terus berkembang, mesyuarat kluster penyedia bulanan berkembang menjadi komuniti rakan sebaya yang menyokong yang membantu memangkinkan perubahan melangkaui peningkatan perkhidmatan berkualiti. Perubahan ini termasuk peningkatan dalam nilai dan sikap terhadap remaja dan belia yang belum berkahwin, serta dalam amalan yang dimulakan oleh campur tangan lain seperti membuat keputusan berasaskan data dan meningkatkan kemahiran perniagaan. Pembekal digalakkan untuk berkongsi perjalanan transformasi sikap mereka dan kesan positif perkhidmatan kontraseptif yang mereka tawarkan kepada remaja dan belia. Memandangkan farmasi membentuk lebih daripada 70% tapak rakan kongsi dan memandangkan kebanyakan pengamal kesihatan menubuhkan farmasi dengan pengetahuan perniagaan atau pengurusan yang terhad, mesyuarat ini terbukti bermanfaat untuk berkongsi pandangan tentang kemahiran perniagaan paling berharga yang diperoleh daripada latihan mereka. Para peserta juga bertukar idea inovatif untuk menjana permintaan di kemudahan kesihatan, memanfaatkan pengetahuan teknikal mereka yang dipertingkatkan untuk meningkatkan kesedaran tentang kaedah perancangan keluarga melalui media sosial sambil menawarkan rangkaian perkhidmatan. Mereka juga membincangkan penggunaan ciri sembang laman rangkaian sosial untuk menyediakan perkhidmatan tele-kaunseling dan, serta menggabungkan perkhidmatan yang sesuai dengan umur ke dalam pakej untuk remaja dan belia. Mesyuarat kluster juga berfungsi sebagai platform berharga untuk mengemas kini pengetahuan teknikal pembekal mengenai perkhidmatan ASRH dan FP.

“Kami mengenali beberapa rakan fasiliti swasta dan pemilik dan pembekal farmasi dari majlis perbandaran kami. Tetapi secara jujur, kami hanya melihat mereka sebagai pesaing. Sejak mesyuarat kluster penyedia bulanan kami di kalangan tapak yang disokong MOMENTUM di perbandaran kami, kami menyedari bahawa kami boleh membantu antara satu sama lain dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah biasa dan juga bercakap sebagai satu suara dengan kerajaan tempatan untuk menyerlahkan kerja kami dan menekan mereka untuk melihat dalam masalah kita,” berkongsi Arjun Mainali, pemilik dan pembekal Sarlahi Jeevan Healthcare, kemudahan kesihatan di Barahathwa, Wilayah Madhesh Nepal, apabila ditanya pendapatnya tentang mesyuarat kluster penyedia bulanan.

Tambahan pula, MOMENTUM menganjurkan mesyuarat semakan suku tahunan yang melibatkan pihak berkuasa perbandaran dan penyedia swasta, mewujudkan platform untuk dialog awam-swasta untuk menangani cabaran, menyelaraskan jangkaan dan mengenal pasti bidang keutamaan untuk kerjasama. Penyelaras kesihatan dari setiap majlis perbandaran juga dijemput ke mesyuarat kluster penyedia bulanan untuk menambah mesyuarat semakan suku tahunan dan supaya perbincangan awam-swasta diteruskan. Perbincangan mengenai pengasingan dan pengurusan sisa diteruskan dalam mesyuarat bulanan dan penyelaras kesihatan memberikan kejelasan tambahan mengenai peraturan kerajaan. Penglibatan dan permintaan yang kerap daripada penyedia swasta dalam mesyuarat kluster bulanan menghasilkan penyertaan lima penyedia yang disokong MOMENTUM daripada kemudahan swasta dalam program latihan Kontraseptif Berbalik Bertindak Panjang (implan) kerajaan, yang direka terutamanya untuk pekerja kesihatan kerajaan.

Mengekalkan Perubahan Melalui Komuniti Rakan Sebaya

 

Ketika MOMENTUM Nepal melaksanakan pendekatan FP sektor swastanya, pasukan program mengiktiraf nilai dalam komuniti rakan sebaya yang telah berkembang daripada mesyuarat kluster penyedia bulanan. Projek ini meneruskan pendekatan kluster penyedia ini kerana ia meningkatkan sehingga lebih 800 kemudahan kesihatan swasta dan farmasi tambahan. Penyedia dan pemilik swasta yang disokong projek telah menekankan cara komuniti ini boleh membantu mengekalkan perubahan positif.

“Sejujurnya, saya dahulunya sangat skeptikal dan takut dengan pihak berkuasa kerajaan. Jika mereka melawat kemudahan kesihatan saya, fikiran pertama ialah mereka berada di sini untuk mengganggu saya. Memandangkan mesyuarat suku tahunan dan bulanan kami yang dianjurkan oleh MOMENTUM termasuk pihak berkuasa tempatan, saya telah mengenali mereka sebagai orang ramai dan saya juga memahami apa yang menjadi keutamaan bagi kerajaan tempatan. Saya lebih jelas mengenai dasar yang diminta daripada saya, jadi saya tidak takut lagi dengan wakil kerajaan.”

– En. Purna Bahadur Bohora, Pemilik dan penyedia kemudahan kesihatan dari Birendranagar, Wilayah Karnali, Nepal

Apabila ditanya tentang perubahan dan campur tangan yang bernilai kepada penyedia dan pemilik swasta yang disokong projek dan cara mereka meneruskan usaha ini, penyedia dan pemilik menyerlahkan potensi dalam komuniti rakan sebaya yang telah berkembang melalui mesyuarat kelompok penyedia bulanan untuk mengekalkan keuntungan daripada penglibatan dengan projek itu setakat ini bukan sahaja dalam peningkatan kualiti dan pertumbuhan perniagaan tetapi juga peluang untuk menyatukan kehadiran sektor swasta dan menyuarakan keutamaan kepada pihak berkuasa kerajaan tempatan. “Kami telah memupuk semangat setiakawan yang kukuh di kalangan ahli kluster kami. Kami akan dapat bekerjasama untuk meneruskan komuniti rakan sebaya ini dan mengekalkan dialog dengan pihak berkuasa perbandaran yang dimulakan oleh projek itu,” kongsi Ramlila Bam, pembekal dan pemilik Farmasi Ramlila di Wilayah Karnali. Beberapa kluster telah membincangkan pengumpulan sumber untuk membangunkan atau membeli penyelesaian teknologi yang boleh membantu mereka meneruskan pembuatan keputusan berasaskan data seperti menjejaki lawatan pelanggan, menjejaki inisiatif peningkatan kualiti, melaksanakan tinjauan maklum balas pelanggan dalam talian, dan menggunakan papan pemuka untuk memahami perspektif pelanggan, dan mengekalkan stok inventori dengan mengekalkan log jualan. Semua ini penting untuk perkhidmatan FP berkualiti tinggi yang mereka sediakan dengan kerjasama MOMENTUM Nepal. Pembekal dan pemilik melihat potensi komuniti rakan sebaya untuk mengekalkan dan mengembangkan inisiatif ini. telah menyediakan dengan kerjasama MOMENTUM Nepal. Pembekal dan pemilik melihat potensi komuniti rakan sebaya untuk mengekalkan dan mengembangkan inisiatif ini.

Pramin Manandhar for FHI 360; Photo Caption: Seema Jha, co-owner and health provider shares information to a young female client on family planning method choices.

Implikasi untuk Pereka dan Pelaksana Program

 

Bersikap terbuka kepada penyesuaian.

Mesyuarat kluster penyedia memberi tumpuan kepada semakan kualiti berkembang menjadi pendekatan komuniti rakan sebaya dan kini merupakan bahagian penting dalam usaha meningkatkan program. Pendekatan dan strukturnya akan terus berkembang untuk bertindak balas kepada keperluan dan maklum balas pembekal dan pemilik semasa pelaksanaan projek diteruskan.

Fokus kepada elemen yang boleh membantu memberi kesinambungan kepada komuniti rakan sebaya.

Beberapa penyedia dan pemilik swasta telah mencadangkan agar projek itu memudahkan beberapa acara atau mesyuarat komuniti rakan sebaya yang pertama, dan dalam mesyuarat kemudiannya membenarkan penyedia dan pemilik persendirian untuk bergilir-gilir memudahkan mesyuarat ini. Melengkapkan pembekal dan pemilik untuk mengenal pasti keutamaan bersama dan melibatkan ahli secara berkesan akan membolehkan mereka menggunakan platform komuniti rakan sebaya dengan sewajarnya. Akhirnya, matlamatnya adalah untuk membolehkan ahli kluster mengetuai mesyuarat ini sendiri dan memperhalusi pendekatan agar sesuai dengan keutamaan mereka untuk memastikan kemampanan komuniti rakan sebaya di luar jangka hayat projek.

Menyedari bahawa tidak semua komuniti rakan sebaya bekerjasama.

Walaupun sesetengah komuniti rakan sebaya mungkin bekerjasama dan bersemangat dalam sesetengah kelompok, yang lain mungkin menunjukkan dinamik kompetitif. Adalah penting untuk mewujudkan situasi menang-menang dan menyediakan mereka dengan persekitaran pembelajaran dan pembinaan kemahiran untuk menyokong kerjasama dalam kumpulan. MOMENTUM Nepal menganjurkan permainan dan kuiz semasa mesyuarat kluster untuk membantu meningkatkan dan mengemas kini pengetahuan teknikal, memupuk persekitaran pembelajaran bersama. Di samping itu, menjemput pihak berkuasa awam untuk mengambil bahagian dalam mesyuarat kluster ini membantu mereka membina hubungan kerja yang lebih baik dengan pihak berkuasa awam dan memudahkan suara bersatu untuk membangkitkan kebimbangan, bertindak sebagai insentif untuk bekerjasama.

Manfaatkan kumpulan sembang menggunakan tapak rangkaian sosial untuk dilaksanakan pengukuhan kapasiti dan membina hubungan.

MOMENTUM Nepal menubuhkan Facebook Messenger dan kumpulan sembang Viber di kalangan kluster tapak yang disokong projek di seluruh perbandaran untuk menyelaraskan mesyuarat. Kumpulan sembang ini boleh berguna apabila pertemuan secara peribadi tidak dapat dilakukan disebabkan oleh wabak negara atau global seperti COVID-19 atau kecemasan lain. Melangkaui penyelarasan dan logistik, kumpulan sembang ini juga telah menjadi platform untuk perkongsian pengetahuan dan pembelajaran bersama. Pautan kepada sumber, seperti Buku Panduan Global Perancang Keluarga untuk Penyedia dikongsi dalam kumpulan sembang ini. Penyedia juga telah menggunakan forum ini untuk berkongsi pertanyaan tentang menguruskan kesan sampingan biasa kaedah kontraseptif bertindak pendek, dengan rakan pembekal menawarkan sokongan rakan sebaya berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

“Perubahan terbesar bagi saya ialah apabila pelanggan datang untuk perkhidmatan FP, saya telah berhenti mencari vermillion di dahi, rantai manik dan gelang yang biasanya dipakai oleh wanita yang sudah berkahwin. Saya faham sekarang betapa pentingnya peranan saya sebagai penyedia kesihatan untuk menyediakan perkhidmatan Perancang Keluarga yang tidak berat sebelah dan dihormati supaya kita tidak meletakkan mereka pada risiko kehamilan yang tidak diingini,”

– Puan Seema Jha, pemilik bersama dan pembekal dari Harion, Wilayah Madhesh, Nepal

Srishti Shah

Pakar Komunikasi Kanan, Dokumentasi dan Pengurusan Pengetahuan

Srishti Shah mengetuai Pengurusan Komunikasi dan Pengetahuan untuk projek Penyampaian Penjagaan Kesihatan Swasta MOMENTUM di Nepal yang bekerjasama dengan ASRH dan FP. Pengalaman beliau merangkumi aspek menyeluruh seperti komunikasi dalaman dan luaran, keterlihatan, penjenamaan dan pengurusan pengetahuan, serta campur tangan program tertumpu seperti reka bentuk dan pelaksanaan komunikasi perubahan sosial dan tingkah laku, inovasi digital berpusatkan orang, penglibatan media dan kempen kesedaran.