Taip untuk mencari

Berita Projek Waktu membaca: 7 minit

Ekuiti: Apakah Nampaknya dalam Pengurusan Pengetahuan?


Di Knowledge SUCCESS, kami bekerjasama rapat dengan projek perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) di seluruh dunia untuk menyokong usaha pengurusan pengetahuan (KM) mereka—iaitu, berkongsi perkara yang berkesan dan apa yang tidak berkesan dalam program, jadi kami boleh belajar daripada satu sama lain, menyesuaikan diri dan meningkatkan amalan terbaik, dan mengelak daripada mengulangi kesilapan lalu. 

Program FP/RH mempunyai penekanan yang kuat untuk menghapuskan ketidaksamaan. Sebagai contoh, program telah menyatakan bahawa mencapai perlindungan kesihatan sejagat "memerlukan penyediaan perkhidmatan, termasuk penjagaan kesihatan seksual dan reproduktif, tersedia kepada orang yang telah dikecualikan daripada mereka kerana kos, jantina atau geografi" (UNFPA 2017).

Isu ekuiti juga merupakan pertimbangan penting untuk sistem dan inisiatif KM yang menyokong FP/RH dan program kesihatan global. Sebagai contoh:  

 • Adakah fasilitator, moderator, penceramah, hos dan panelis webinar dan acara pertukaran pembelajaran lain menggambarkan latar belakang atau perspektif yang pelbagai?
 • Adakah profesional FP/RH mempunyai peluang untuk berkongsi dan berbincang dalam bahasa yang paling selesa mereka gunakan?
 • Adakah dasar pengarangan mengecualikan sumbangan yang dibuat oleh kumpulan tenaga kerja kesihatan tertentu, seperti penyelidik di negara berpendapatan rendah dan sederhana yang selalunya orang yang mengumpul data yang memaklumkan artikel penyelidikan?
 • Adakah inisiatif KM berbelanja sewajarnya untuk memasukkan elemen saksama, seperti perkhidmatan terjemahan atau tafsiran dan kos percetakan atau digital?
 • Adakah peranan dan tanggungjawab diagihkan secara saksama di kalangan ahli pasukan KM?

Kami percaya adalah penting untuk melibatkan diri, memasukkan dan menghargai idea, kemahiran dan pengalaman semua ahli tenaga kerja kesihatan untuk memaklumkan pembangunan dan pelaksanaan program serta membentuk semula sistem tempat kami bekerja, termasuk sistem KM kami. Percaya pada perkara ini adalah satu perkara … mempraktikkan perkara ini memerlukan usaha dan tindakan yang disengajakan. Bermula dengan definisi bersama tentang maksud KM yang saksama boleh membantu.

Apakah Maksud Ekuiti dalam KM?

Kami takrifkan ekuiti dalam KM sebagai "ketiadaan perbezaan yang tidak adil, boleh dielakkan dan boleh diperbaiki dalam penciptaan, akses, perkongsian dan penggunaan pengetahuan dalam kalangan kumpulan anggota tenaga kerja kesihatan, sama ada kumpulan tersebut ditakrifkan secara sosial, ekonomi atau alam sekitar." Jika anda biasa dengan Definisi ekuiti kesihatan WHO, takrifan ekuiti kami dalam KM mungkin terdengar biasa kepada anda. Kami telah menyesuaikan definisi WHO sebagai pengiktirafan bahawa sesetengah kumpulan ahli tenaga kerja kesihatan mungkin memerlukan lebih banyak sokongan atau sumber untuk menentukan dan mengambil bahagian dalam kitaran KM dan untuk mencapai hasil KM yang sama seperti kumpulan lain yang mempunyai lebih kuasa dan keistimewaan dari segi sejarah. Selanjutnya, serupa dengan empat elemen penting dalam perkhidmatan kesihatan, kami tentukan empat elemen penting alat dan teknik KM:

Contoh Intervensi KM Saksama

The Pitch Musim 2 Inovator KM memberikan contoh konkrit tentang cara kami boleh menjadikan campur tangan KM berkualiti tersedia dan boleh diakses, menggunakan kaedah yang boleh diterima dan berkaitan dengan khalayak sasaran mereka (lihat jadual). The Pitch ialah pertandingan global yang dihoskan oleh Knowledge SUCCESS yang menyediakan pembiayaan untuk memulakan atau menskalakan inisiatif KM di negara terpilih di sub-Sahara Afrika dan Asia.

Dalam Musim 2, lima organisasi yang berpangkalan di India, Kenya, Madagascar, Nepal dan Nigeria melaksanakan campur tangan KM dalam cara yang kreatif dan khusus konteks untuk memastikan bahawa data perancangan keluarga, maklumat dan garis panduan boleh diakses, dikongsi dan digunakan oleh pihak berkepentingan utama dalam program FP/RH. Contohnya, Strong Enough Girls Empowerment Initiative menganjurkan podcast dengan golongan muda orang asli manakala Persatuan Belia Buta Nepal mencipta garis panduan FP/RH yang merangkumi orang kurang upaya.

Semasa bengkel perundingan, Persatuan Belia Buta Nepal (BYAN) melibatkan orang kurang upaya untuk memaklumkan pembangunan garis panduan FP/SRH inklusif orang kurang upaya. © BYAN 2022

The Pitch KM Innovator Inovasi KM Bagaimana mereka menyepadukan ekuiti
Persatuan Belia Buta Nepal Garis Panduan mengenai Perkhidmatan FP/SRH Inklusif Kurang Upaya (Nepal | Inggeris) ● Berusaha untuk mengurangkan halangan untuk mengakses perkhidmatan FP/SRH untuk orang kurang upaya dengan membangunkan garis panduan responsif orang kurang upaya untuk penyedia perkhidmatan dan pegawai kerajaan.

● Melatih 1,000+ penyedia mengenai garis panduan melalui latihan lata

Yayasan Penduduk India Bank Sumber FP/SRH Bahasa Hindi (Hindi | Inggeris) ● Merapatkan jurang pengetahuan tentang FP/SRH dalam kalangan media di negeri India Utara yang berbahasa Hindi dengan menterjemah data dan maklumat yang disahkan ke dalam bahasa Hindi.

● Memudahkan kesedaran yang lebih tinggi di kalangan wartawan, pembuat keputusan, organisasi masyarakat sivil, kumpulan komuniti, pekerja barisan hadapan dan penduduk secara amnya tentang keperluan dan perkhidmatan FP/SRH

Ketua Projek Jeune (Madagascar) Ampitapitao! (“Pass It On!”, majalah cetak dan digital) (Isu) ● Berkongsi maklum balas komuniti tentang FP/RH belia dengan pembuat keputusan negara, melalui siri majalah cetak dan digital baharu

● Tersedia dalam bahasa Perancis dan Malagasy, mewujudkan gelung maklum balas kritikal antara komuniti tempatan dan pembuat keputusan negara

Selamatkan Kanak-kanak Kenya Papan Pemuka Data FP Berpusat ● Mengubah data yang kompleks kepada analitik yang mudah ditafsir yang boleh dilaksanakan oleh pengurus program negara, daerah dan sub-daerah serta profesional FP/RH yang lain
Inisiatif Pemerkasaan Gadis Cukup Kuat (Nigeria) Podcast Indi-Genius (Episod)

 

● Meletakkan golongan muda orang asli di Nigeria dan Republik Niger sebagai penyelesai masalah dan pakar FP untuk merapatkan jurang dalam perkongsian maklumat dan akses antara Anglophone dan Francophone Afrika

● Termasuk kepelbagaian bahasa (seperti Igbo dan Pidgin), melangkaui bahasa kolonial biasa Inggeris dan Perancis

Dengar lebih lanjut tentang inovasi ini dengan menonton rakaman webinar mengenai pendekatan dan alat yang saksama dalam pengurusan pengetahuan.

Bagaimanakah Kami Boleh Mengintegrasikan Ekuiti Ke Dalam Inisiatif KM Kami?

KEJAYAAN Pengetahuan membangunkan praktikal senarai semak (dalam bahasa Inggeris dan Perancis) kepadaCover image of "Checklist for Assessing Equity in Knowledge Management Initiatives" program guide. membantu FP/RH dan pasukan kesihatan global—termasuk pasukan Knowledge SUCCESS kami sendiri—menilai dan mencapai ekuiti dalam inisiatif KM. Senarai Semak untuk Menilai Ekuiti dalam Inisiatif Pengurusan Pengetahuan merangkumi pertimbangan sistem yang luas, seperti peranan pasukan, operasi, norma dan sumber, serta pertimbangan untuk setiap lima langkah dalam Peta Jalan KM untuk program kesihatan global: 1) Menilai Keperluan, 2) Strategi Reka Bentuk, 3) Mencipta dan Mengulang, 4) Menggerakkan dan Memantau, dan 5) Menilai dan Berkembang. Sebagai contoh, matlamat Langkah 3 adalah untuk membangunkan alatan dan teknik KM baharu, atau menyesuaikan nada sedia ada, untuk memudahkan perkongsian dan penggunaan maklumat serta mencapai objektif KM untuk menyokong FP/RH atau program kesihatan global anda. Senarai semak termasuk soalan penting untuk memastikan alatan dan teknik KM anda tersedia, boleh diakses, boleh diterima dan berkualiti tinggi untuk semua ahli khalayak anda yang dimaksudkan. 

Seorang sahabat panduan cara menyediakan konteks tambahan untuk membantu memahami dan menjawab setiap soalan senarai semak. Senarai semak tidak mempunyai sistem pemarkahan. Sebaliknya, ruang disediakan untuk menjawab ya, tidak, atau agak/tidak pasti, dengan matlamat untuk mengenal pasti bidang kekuatan dan di mana kerja tambahan mungkin diperlukan untuk memastikan KM yang saksama. 

Bagaimana Kejayaan Pengetahuan Telah Menggunakan Senarai Semak Ekuiti

Pasukan kami sendiri telah melaksanakan senarai semak ekuiti dengan cara yang berbeza. Bagi sesetengah pasukan, ahli mereka melengkapkan senarai semak secara individu dan kemudian bertemu sebagai satu kumpulan untuk membincangkan keputusan mereka manakala pasukan lain melengkapkan senarai semak bersama-sama sebagai satu kumpulan. Secara umum, pasukan kami melengkapkan senarai semak dari awal hingga akhir untuk menyediakan "garis dasar" penyepaduan ekuiti ke dalam proses KM mereka. Daripada garis dasar itu, mereka mengenal pasti tindakan keutamaan yang perlu mereka ambil untuk meningkatkan integrasi ekuiti dan bertemu secara berkala untuk menilai kemajuan. Memandangkan senarai semak membawa anda melalui proses Peta Jalan KM yang sistematik, ia membolehkan pasukan melengkapkannya pada peringkat permulaan melaksanakan aktiviti KM, di tengah untuk melihat bagaimana peristiwa penting berubah, dan pada akhirnya untuk mengambil stok. 

Jadi, apa yang kita pelajari daripada latihan ini? Secara umum, pasukan kami semua menyuarakan keperluan untuk mencipta masa dan ruang untuk jenis perbincangan ini. Mereka semua bersetuju bahawa perbincangan ini amat penting sebelum ini memulakan sebarang inisiatif atau aktiviti KM baharu. Ia boleh menjadi mudah, apabila terdapat banyak perkara yang perlu dilakukan untuk menyiapkan aktiviti dan berjalan, untuk mengabaikan beberapa soalan penting seperti sama ada kami memastikan kepelbagaian jantina dalam kalangan peserta terpilih acara KM kami atau untuk mempertimbangkan siapa kami bukan mencapai dengan pendekatan pilihan kami. Senarai semak ekuiti boleh membantu mengekalkan isu ini di hadapan dan di tengah-tengah apabila aktiviti baharu berlaku. 

Kami telah merangkum beberapa bidang kekuatan dan peluang utama kami untuk pertumbuhan di bawah.

Apakah yang sudah kita lakukan dengan baik di sekitar KM yang saksama?

 • Kebolehcapaian web: Tapak web, alatan dan platform Knowledge SUCCESS direka bentuk dengan mengambil kira kebolehaksesan untuk memastikan orang kurang upaya boleh mengakses sumber FP/RH. Sebagai contoh, kami sentiasa memasukkan teks alt dalam imej web, menjadikannya lebih mudah bagi pengguna dengan pembaca skrin membaca kandungan kami dan baru-baru ini kami baru sahaja menerbitkan versi audio pertama blog jawatan supaya orang boleh mendengar daripada membaca.
 • Keterangkuman bahasa: The Ilmu BERJAYA dan Wawasan FP tapak web mempunyai ciri autoterjemah yang tersedia untuk berbilang bahasa. Kandungan kami sering diterjemahkan oleh penterjemah manusia ke dalam bahasa Perancis dan kami sentiasa menawarkan tafsiran serentak ke dalam bahasa Perancis untuk webinar kami kerana profesional FP/RH francophone adalah salah satu daripada khalayak utama kami. Kami juga menyedari keperluan untuk memasukkan lebih banyak bahasa yang pelbagai dan bukan kolonial dan merupakan sebahagian daripada perbualan ini dalam ruang kesihatan global.
 • Pengarang kandungan dan imej: Kami memberi penghargaan kepada semua individu yang mempunyai peranan dalam mengkonseptualisasikan, menyumbang kepada atau menulis karya kandungan, dan kami sentiasa meminta kebenaran apabila mengambil gambar semasa acara dalam talian dan bersemuka dan apabila berkongsi imej.

Apakah yang boleh kita lakukan untuk memastikan KM yang lebih saksama?

 • Kurang upaya: Untuk memastikan acara dalam talian kami dan peluang perkongsian pengetahuan yang lain adalah inklusif yang mungkin, kami ingin meminta peserta apabila mereka mendaftar untuk acara jika mereka mempunyai sebarang keperluan penginapan yang perlu kami ambil kira.
 • Mempelbagaikan perkongsian: Kami berhasrat untuk bekerjasama dengan lebih banyak kumpulan yang diasaskan dan berpangkalan di negara-negara pelaksanaan kawasan tumpuan geografi kami. Sekali lagi, kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa yang kita hilang?
 • Penciptaan bersama: Kami mempunyai pengalaman hebat dengan bersama mencipta penyelesaian pengetahuan dengan profesional FP/RH dan ingin terus menyokong dan mengukuhkan peluang serupa yang inklusif dan mewakili keperluan dan keutamaan profesional FP/RH.

Untuk panduan lanjut tentang cara mengintegrasikan ekuiti dalam KM, lihat yang berkaitan modul latihan dalam Pakej Latihan KM untuk Program Kesihatan Global. Kami berharap program FP/RH yang lain dan organisasi kesihatan global boleh mendapat manfaat daripada panduan dan alatan yang kami bangunkan, termasuk Senarai Semak untuk Menilai Ekuiti dalam Inisiatif KM. Kami menjemput pembaca untuk berkongsi komen dan cadangan mereka pada senarai semak, khususnya, untuk membantu memaklumkan kemas kini masa hadapan senarai semak itu sambil kami terus berkembang dalam perjalanan kami ke arah KM yang saksama.

Natalie Apcar

Pegawai Program II, KM & Komunikasi, Ilmu KEJAYAAN

Natalie Apcar ialah Pegawai Program II di Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi, menyokong aktiviti perkongsian pengurusan pengetahuan, penciptaan kandungan dan komunikasi untuk KEJAYAAN Pengetahuan. Natalie telah bekerja untuk pelbagai organisasi bukan untung dan membina latar belakang dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pengaturcaraan kesihatan awam, termasuk integrasi jantina. Minat lain termasuk pembangunan yang diterajui oleh belia dan komuniti, yang dia mendapat peluang untuk terlibat sebagai Sukarelawan Kor Keamanan AS di Maghribi. Natalie memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Pengajian Antarabangsa dari Universiti Amerika dan Sarjana Sains dalam Jantina, Pembangunan dan Globalisasi dari London School of Economics and Political Science.

Ruwaida Salem

Pegawai Program Kanan, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Ruwaida Salem, Pegawai Program Kanan di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins, mempunyai pengalaman hampir 20 tahun dalam bidang kesihatan global. Sebagai ketua pasukan untuk penyelesaian pengetahuan dan pengarang utama Membina Program Lebih Baik: Panduan Langkah demi Langkah untuk Menggunakan Pengurusan Pengetahuan dalam Kesihatan Global, beliau mereka bentuk, melaksana dan mengurus program pengurusan pengetahuan untuk meningkatkan akses kepada dan penggunaan maklumat kesihatan kritikal di kalangan profesional kesihatan di seluruh dunia. Beliau memegang Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dari Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg, Sarjana Muda Sains dalam Dietetik dari Universiti Akron, dan Sijil Siswazah dalam Reka Bentuk Pengalaman Pengguna dari Kent State University.