Taip untuk mencari

Pengarang:

Tess E. McLoud

Tess E. McLoud

Penasihat Dasar, PRB

Tess E. McLoud ialah Penasihat Dasar pada pasukan Rakyat, Kesihatan, Planet PRB, di mana beliau bekerja dalam advokasi untuk inisiatif pembangunan pelbagai sektor yang menangani hubungan antara penduduk, kesihatan dan alam sekitar. Kerja beliau telah menjangkau sektor termasuk kesihatan reproduktif dan alam sekitar, dengan tumpuan kepada kerja yang dihadapi negara di Afrika dan Asia. Antara lain, beliau telah bekerja dalam pembangunan berasaskan komuniti sebagai sukarelawan Peace Corps di Thailand, mengetuai inisiatif mengenai daya tahan perubahan iklim di UNESCO, dan menguruskan program kesihatan reproduktif di Afrika francophone dengan Ipas. Tess memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam antropologi dan Bahasa Perancis dari Dartmouth, dan Ijazah Sarjana dalam Bahasa Perancis dengan tumpuan dalam pembangunan antarabangsa dari Middlebury.

USAID partners with countries across sub-Saharan Africa to reduce vulnerabilities to climate change and making economies and livelihoods more resilient. Photo Credit: Herve Irankunda, USAID in Africa.