Mag-type para maghanap

Tag:

webinar

Ilustrasyon | KnowlMangIllust_v2-07
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Artwork mula sa "Isang Panimula sa FP2030 Commitments" webinar slide. Credit ng larawan: Sa kagandahang-loob ni Yagazie Emezi/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment. Nakalaan ang ilang karapatan. (CC BY-NC 4.0)
Artwork mula sa "Isang Panimula sa FP2030 Commitments" webinar slide. Credit ng larawan: Sa kagandahang-loob ni Yagazie Emezi/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment. Nakalaan ang ilang karapatan. (CC BY-NC 4.0)
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
videocam
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap