Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Paano Tinitiyak ng mga Pamahalaan na ang Kusang-loob na Pagpaplano ng Pamilya ay Nananatiling "Mahalagang Serbisyo" Sa panahon ng COVID-19?

Isang Pokus sa Silangan at Timog Africa


Sa iba't ibang paraan na nababagay sa kanilang konteksto, inangkop ng mga bansa sa buong mundo ang internasyonal na patnubay sa pagbibigay ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya at kaugnay na pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Ang pagsubaybay sa lawak kung saan matagumpay ang mga bagong patakarang ito sa pagpapanatili ng access ng kababaihan sa ligtas, mataas na kalidad na pangangalaga ay magbibigay ng mahahalagang aral para sa mga pagtugon sa hinaharap na mga emergency sa pampublikong kalusugan.

Noong huling bahagi ng Enero 2020, ang World Health Organization (WHO) idineklara ang COVID-19 bilang Public Health Emergency of International Concern, isang pormal na deklarasyon na nag-udyok sa mga pamahalaan na mag-utos na ang "mahahalagang" pangangalagang pangkalusugan lamang ang ipagkakaloob sa panahon ng pandemya. Bagama't mabuti ang layunin, ang direktiba na ito ay malabo rin. Habang ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ay nag-aagawan upang pamahalaan ang mga alon ng lubhang nakakahawa at kadalasang may malubhang sakit na mga pasyente, sino ang nagpapasya kung anong uri ng pangangalagang pangkalusugan ang mahalaga?

Sa gitna ng hindi pare-parehong pagtatalaga ng mga "mahahalagang" mga serbisyo, labis na pasanin ng mga pasilidad sa kalusugan, mga pag-lock, mga pagkaantala sa supply chain, at mga paghihigpit sa paglalakbay, nang walang tiyak na aksyon, ang pagbibigay ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya ay tiyak na bababa, na may potensyal na mapangwasak na mga epekto. Ang Guttmacher Institute tantyahin ang epekto ng 10% na proporsyonal na pagbaba sa paggamit ng maikli at mahabang pagkilos na nababaligtad na mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis sa 132 na mga bansang mababa at nasa gitna ang kita. Sa pamamagitan ng kanilang mga kalkulasyon, ito ay magreresulta sa karagdagang 49 milyong kababaihan na may hindi natutugunan na pangangailangan para sa mga modernong contraceptive at karagdagang 15 milyong hindi sinasadyang pagbubuntis sa loob ng isang taon.

Sa kabutihang palad, ang mga pamahalaan ay gumawa ng mga hakbang upang tumulong na matiyak na ang boluntaryong pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya ay nananatiling mahalaga at naa-access. Sa ibaba, itinatampok namin ang mga pagkilos na ginawa ng limang bansa sa East at Southern Africa at inihambing ang kanilang gabay sa mga sumusunod na rekomendasyon ng WHO:

 • Pagpapalit: Gawing mas madaling magagamit ang iba pang mga opsyon sa pagpipigil sa pagbubuntis (kabilang ang mga paraan ng hadlang, mga pamamaraang nakabatay sa kamalayan sa pagkamayabong, at mga pang-emergency na contraceptive) kung sakaling hindi available ang regular na paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ng isang babae.
 • Nakakarelaks na mga kinakailangan para sa isang reseta: Magbigay ng walang patid na pag-access at maraming buwang supply para sa oral o self-injectable na pagpipigil sa pagbubuntis at emergency na pagpipigil sa pagbubuntis, kasama ang malinaw na impormasyon tungkol sa pamamaraan at kung paano i-access ang referral na pangangalaga para sa mga masamang reaksyon.
 • Pagbabahaginan ng gawain: Paganahin ang mga parmasya at botika na pataasin ang hanay ng mga opsyon sa pagpipigil sa pagbubuntis na maaari nilang ibigay at payagan ang mga reseta sa loob ng maraming buwan at self-administration ng subcutaneous injectable contraceptive kung magagamit.
Bansa Pagpapalit Nakaka-relax na Reseta na Kinakailangan Pagbabahaginan ng Gawain
Kenya X 3-buwang refill para sa mga tabletas Community-based distribution (CBD) ng mga tabletas at condom
Nag-alok ng patnubay para sa patuloy na pagbibigay ng mga injectable at iba pang pamamaraan na pinapayagan sa mga botika at tindahan ng gamot sa pribadong sektor
Uganda X 3-buwang refill para sa mga tabletas Pinapayagan para sa mga community health worker (CHW), ngunit walang malinaw na diin sa pribadong sektor
Tanzania Inirerekomenda ang mga emergency contraceptive pill (ECP). 3-buwang refill para sa mga tabletas Magrekomenda ng mga ECP sa lahat ng parmasya at tindahan ng gamot
Zambia X 3-buwang refill para sa mga tabletas X
(Hindi pinahintulutan, ngunit hindi nagbigay ng malinaw na patnubay)
Zimbabwe Mga pamamaraan ng kamalayan sa pagkamayabong (fertility awareness method o FAMs) 3-buwang refill para sa mga tabletas X
(Hindi pinahintulutan, ngunit hindi nagbigay ng malinaw na patnubay)

Kenya

Inilabas ng Kenya ang isang dokumento ng gabay, Praktikal na Gabay para sa Pagbibigay ng Pangangalaga at Serbisyo para sa Maternal, Newborn at Family Planning sa Konteksto ng COVID-19, na opisyal na nagtalaga ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya bilang isang mahalagang serbisyo. Kasama sa mga rekomendasyon ang:

 • Pagbibigay ng mga pamamaraan na nangangailangan ng mas kaunting interaksyon ng kliyente/health worker (halimbawa, mga oral contraceptive pills [OCP] kumpara sa mga bagong intrauterine device [IUD] insertions), kung katanggap-tanggap sa mga kliyente
 • Nag-aalok ng mga pinahabang refill (tatlong buwang supply) ng mga tabletas
 • Nag-aalok ng mga injectable sa pampubliko at pribadong sektor na pasilidad ng kalusugan
 • Pagbabawas ng pagsisikip sa mga pasilidad ng kalusugan sa pamamagitan ng pag-aalok ng pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya 24 na oras sa isang araw, ngunit nakakagulat na pag-access ng kliyente
 • Pagpapayo sa mga kababaihan sa mga normal na epekto ng pagpipigil sa pagbubuntis upang pigilan ang napaaga na paraan ng paghinto
 • Hikayatin ang pagbabahagi ng gawain sa pamamagitan ng pamamahagi na nakabase sa komunidad at mga pasilidad ng pribadong sektor, tulad ng mga tindahan ng gamot at parmasya, upang maibsan ang pasanin sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan (para lamang sa mga tabletas at condom)
 • Nakikipagtulungan sa mga pinagkakatiwalaang operator ng motorcycle taxi upang maghatid ng mga tabletas at condom sa mga kababaihan sa kanilang mga komunidad

Ang pagiging bukas ng Kenya sa pagbabahagi ng gawain ay nagtatakda nito sa ilang kalapit na bansa. Sa pangkalahatan, hinihikayat ng patnubay ng pamahalaan ang balanse sa pagitan ng pagbabago at katapatan sa mga itinatag na rekomendasyon upang mapanatili ang access ng kababaihan sa ligtas, mataas na kalidad na pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya.

Uganda

Ang Pasilidad ng Pandaigdigang Financing tinatantya na dahil sa kasalukuyang mga pagkagambala na nauugnay sa COVID, ang porsyento ng mga babaeng may asawa na gumagamit ng moderno at tradisyonal na mga pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya ay maaaring bumaba mula sa kasalukuyang antas ng 44% hanggang 26% sa isang taon, nang walang interbensyon. Upang makatulong sa pag-iwas sa nakakapinsalang resulta sa tinatayang 941,800 mas kaunting kababaihang tumatanggap ng pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya, ang Pamahalaan ng Uganda ay naglabas ng pansamantalang dokumento ng gabay, Patuloy na Paghahatid ng Mahahalagang Serbisyong Pangkalusugan sa Konteksto ng COVID-19 sa Uganda, na inuuna ang boluntaryong pagpaplano ng pamilya bilang isang mahalagang serbisyo. Kasunod nito, naghanda ang Ministry of Health (MOH) ng mga tiyak na alituntunin sa pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo sa konteksto ng pandemya. Nakatuon ang diskarte sa:

 • Binibigyang-diin ang pamamahagi na nakabatay sa komunidad sa pamamagitan ng mga koponan sa kalusugan ng nayon (na may mga limitasyon sa bilang ng mga taong dumadalo sa mga kaganapan sa komunidad) at mga operator ng motorcycle taxi upang kumonekta sa mga kliyente na nangangailangan ng mga refill.
 • Patuloy na klinikal na outreach para sa pangmatagalan at permanenteng pamamaraan
 • Nagbibigay ng tatlong buwang supply ng mga short-acting na pamamaraan, sa halip na hilingin sa mga kababaihan na bumalik sa isang klinika buwan-buwan
 • Pagsuporta sa pagpapatuloy ng pagpipigil sa pagbubuntis sa mga kababaihan na gustong limitahan ang mga panganganak o space birth (halimbawa, sinusuri ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ang mga rekord para matukoy ang mga kliyenteng nangangailangan ng mga refill at makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng mga health team ng village o sinanay na motorcycle taxi operator)
 • Pagpapayo sa mga awtoridad sa kalusugan ng distrito na isaalang-alang ang pagpapanatili ng mas mataas na antas ng stock kaysa karaniwan, kung maaari

Nakatutuwang tandaan na sa kabila ng ilang matagumpay na pilot program, hindi inirerekomenda ng patnubay ng Uganda sa COVID ang pagbabahagi ng gawain sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga injectable sa mga klinika ng pribadong sektor o ng mga drug shop. Gayunpaman, ang plano ng Uganda na suriin ang mga medikal na rekord upang matukoy ang mga babaeng nangangailangan ng mga refill at makipag-ugnayan sa mga pinagkakatiwalaang driver ng motorcycle taxi upang makipag-ugnayan sa mga kliyenteng ito ay isang bagong diskarte na madaling ma-replicate kung matagumpay.

Tanzania

Sa panahon ng a webinar noong Hunyo, ipinaliwanag ni Dr. Alfred Mukwani, Assistant Director ng Tanzania para sa Reproductive and Child Health, na ang diskarte ng Tanzania sa COVID-19 ay naiiba sa diskarte ng ilang kalapit na bansa. Ang bansa ay hindi kailanman ganap na naka-lock, ngunit sa halip ay binigyang diin ang pag-iwas sa impeksyon, pangunahin sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay. ng Tanzania Mga Bagong Praktikal na Alituntunin para sa Maternal Nutrition at Child Health and Family Planning Services sa panahon ng COVID-19 nakatutok sa mga sumusunod na hakbang:

 • Maingat na sinusubaybayan ang imbentaryo at tumpak na pag-order ng mga kalakal upang mabawasan ang mga stockout
 • Pagpapaliban sa mga elective invasive surgical procedure, gaya ng bilateral tubal ligation
 • Patuloy na mag-alok ng pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya na nakabatay sa pasilidad, at paggamit ng kontrol sa pag-iwas sa impeksyon upang maprotektahan ang parehong mga kliyente at tagapagbigay ng serbisyo
 • Pagpapaliban sa pag-alis ng mga pamamaraang matagal nang kumikilos upang mabawasan ang pisikal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kliyente at mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan
 • Ang pagsususpinde sa pakikipag-ugnayan sa komunidad hanggang sa maalis ang malawakang paghihigpit sa paggalaw
 • Ang pagtiyak na ang mga ECP—itinuring na lalong mahalaga habang pinapayuhan ang mga tao na manatili sa bahay—ay madaling makuha sa lahat ng pasilidad at saksakan ng droga at mula sa mga CHW
 • Nagbibigay sa mga OCP ng hanggang tatlong buwang pag-refill

Ang pagkakaloob ng mga ECP ay natatangi sa Tanzania sa mga bansang tinalakay dito, at ang kanilang handang accessibility ay lalong mahalaga.

Zambia

Ang Pamahalaan ng Zambia ay umunlad Pangkalahatang Mga Alituntunin para sa Pagpapatuloy ng Mahahalagang Serbisyo sa Pampublikong Pangkalusugan, na nagsasaad na ang posibilidad ng pagtaas ng hindi sinasadyang pagbubuntis sa panahon ng pandemya ay nangangailangan ng patuloy na pag-access ng kababaihan sa boluntaryong impormasyon at pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya. Ang diskarte ng Zambia para sa pagpapanatili ng pagpapatuloy ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya ay nakasalalay sa:

 • Nagbibigay ng mga panandaliang pamamaraan, dahil ang mga ito ay madaling pangasiwaan, ligtas para sa karamihan ng kababaihan, at nangangailangan ng kaunting pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kliyente at provider
 • Mga nakaka-relax na kinakailangan na nauugnay sa mga refill sa mga OCP, na nagbibigay-daan sa mga tatlong buwang refill

Gayunpaman, ang mga injectable contraceptive ay ang pinakasikat na paraan sa mga kababaihang Zambian, at hindi binibigyang-diin ng mga alituntunin ang pagbabahagi ng gawain (tulad ng probisyon ng mga drug shop) upang madagdagan ang access o bawasan ang pasanin sa mga pasilidad. Gayundin, sinuspinde ang mga serbisyo ng outreach, at ipinagpaliban ng mga alituntunin ang pagtanggal ng mga pangmatagalang pamamaraan, pagbibigay ng mga IUD, at mga elective na operasyon tulad ng vasectomy at tubal ligations. Bilang resulta, sa praktikal na pagsasalita, maraming kababaihan ang magkakaroon ng kaunting opsyon sa kabila ng mga condom at OCP, na maaaring magresulta sa pagbaba ng paggamit ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya.

Zimbabwe

Nagsara ang ilang klinika sa pagpaplano ng pamilya sa Zimbabwe dahil sa COVID-19, at sinuspinde ng iba ang mga serbisyo ng outreach. Kahit na ang mga klinika ay nananatiling bukas at nagbibigay ng buong hanay ng contraceptive na pangangalaga, ang pagdalo ay mabilis na bumaba; isang nongovernmental organization (NGO) iniulat na ang bilang ng mga kliyente ay bumaba ng 70% noong Abril 2020. Ang MOH ng Zimbabwe ay bumuo ng patnubay na, katulad ng sa ibang mga bansa, ay nagsasaad na ang boluntaryong pagpaplano ng pamilya ay isang mahalagang serbisyo at ang probisyon nito ay magpapatuloy sa panahon ng pandemya. Gayunpaman, hindi tulad ng Zambia at Kenya—na ang pangunahing diskarte ay ang pagbibigay ng mga short-acting na pamamaraan—ang Zimbabwe ay nagpo-promote ng fertility awareness method (FAMs), gaya ng lactational amenorrhea at ang Standard Days Method. Ang pagbibigay-diin sa FAMs ay kakaiba; ang mga ito ay isang mabubuhay na opsyon, lalo na kung ang access sa mga pasilidad ay limitado. Gayunpaman, ang pagiging epektibo ng mga FAM ay malawak na nag-iiba, at ang masinsinang pagpapayo ay kinakailangan upang matagumpay na ilipat ang mga kliyente na kasalukuyang gumagamit ng iba pang mga pamamaraan.

Mga Implikasyon Para sa Patuloy na Pag-access sa Contraceptive

Bansa Mga implikasyon ng mga alituntunin para sa patuloy na pag-access sa contraceptive
Kenya Ang mga alituntunin sa pangkalahatan ay may positibong implikasyon para sa patuloy na pag-access sa mga panandaliang pamamaraan. Ang pagbabahagi ng gawain sa pamamagitan ng CBD (mga tabletas at condom) at pribadong sektor ay binibigyang-diin, kabilang ang sa pamamagitan ng mga makabagong paraan tulad ng mga operator ng motorcycle taxi. Ang mga pangmatagalang pamamaraan ay magagamit para sa mga kababaihan upang magsimula at/o magpatuloy kung sila ay makakabisita sa isang pasilidad.
Uganda Ang mga alituntunin sa pangkalahatan ay may positibong implikasyon para sa contraceptive access para sa mga taong komportableng tumanggap ng pangangalaga sa pamamagitan ng CBD at mga pasilidad ng kalusugan. Ang mga kababaihan na malayo sa mga pasilidad ay may mas kaunting access, dahil ang mga alituntunin ay hindi binibigyang-diin ang probisyon sa pamamagitan ng pribadong sektor na mga klinika o mga tindahan ng gamot. Ang pag-access ay mas limitado para sa mga kliyente na hindi magagawa o gustong umalis sa kanilang mga tahanan. Walang diin sa mga FAM, na maaaring maging kapalit na paraan para sa mga kliyenteng natigil sa bahay.
Tanzania Ang mga alituntunin ay nag-aalok ng ilang pagpapatuloy para sa mga taong handa at kayang bumisita sa isang pasilidad o tindahan ng gamot (sa mga bansang nasuri dito, ang Tanzania lamang ang hindi nag-lock). Kung hindi, limitado ang access dahil sinuspinde ang clinical community outreach at CBD. Inirerekomenda ng mga alituntunin na mag-imbak ng mga ECP ang mga tindahan ng gamot at parmasya.
Zambia Ang mga alituntunin ay nag-aalok ng ilang pagpapatuloy ng pagpaplano ng pamilya, lalo na para sa mga kliyente na mas gusto ang mga tabletas o condom, ngunit nag-aalok ng napakakaunting mga opsyon para sa mga kababaihan na mas gusto ang mga pamamaraang pangmatagalan.
Zimbabwe Sa pagkakasuspinde ng klinikal na outreach na pangangalaga at pinapayuhan ang mga CHW na manatili sa bahay, ang mga opsyon sa pagpipigil sa pagbubuntis ay limitado para sa mga kababaihan na hindi kaya o ayaw bumisita sa isang pasilidad. Inirerekomenda ng mga alituntunin ang pagpapalit sa mga FAM, ngunit ang bisa ng mga pamamaraang ito ay limitado kung ang mga kababaihan at mag-asawa ay hindi wastong pinapayuhan sa kanilang paggamit at ang kahalagahan ng pagsunod.

Ano ang Matututuhan Natin sa Iba't-ibang Tugon na Ito sa COVID-19?

Bagama't ang patnubay ng WHO ay nagbigay ng generic na platform para sa mga tugon sa COVID-19, ang mga bansang tinalakay dito ay nag-customize ayon sa kanilang sariling mga layunin, patakaran, at kontekstong pampulitika. Ang pinakakaraniwang pinagtibay na rekomendasyon ng WHO ay ang pagre-relax sa mga kinakailangan upang payagan ang mas madaling pag-access sa mga short-acting na pamamaraan nang hanggang tatlong buwan. Gayunpaman, para sa rekomendasyon na gawin ang mga pagpapalit kapag ang ginustong pamamaraan ay hindi magagamit, ang patnubay ng mga bansa ay medyo nag-iiba. Halimbawa, inuuna ng Zimbabwe ang mga FAM, habang inuuna ng Tanzania ang emergency contraception. Mayroon ding makabuluhang pagkakaiba-iba sa antas ng flexibility: Habang ang Uganda at Kenya ay may mas bukas na mga diskarte na humihikayat ng pagbabago, ang Tanzania at Zambia ay tila mas mahigpit.

Ang pandemya ay naging sanhi ng mga bansa na mabilis na ayusin ang kanilang mga patakaran at magpatibay ng mga hakbang na, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay maaaring tumagal ng mga taon upang maipatupad. Kapag tumaas ang emergency, magkakaroon ng maraming pagkakataon upang pag-aralan kung ano ang nagtrabaho, kung ano ang hindi, at kung anong mga hakbang ang maaaring ilapat hindi lamang sa mga pandemic sa hinaharap kundi pati na rin sa pang-araw-araw na gabay sa pagpaplano ng pamilya. Ang mga naglalarawang mga tanong sa programmatic at pananaliksik ay kinabibilangan ng:

 • Ang mga kababaihan ba na binigyan ng tatlong buwang pag-refill ng mga tabletas ay nagpatuloy sa pag-inom ng mga ito gaya ng inireseta, o nakalimutan ba nila nang walang karaniwang buwanang pag-check-in sa mga provider? Nagkaroon ba sila ng mga isyu sa pag-iimbak ng tatlong buwang mga tabletas?
 • Kung walang ibang pagpipilian, ilang mag-asawa ang gumamit ng FAM at paano naapektuhan ang mga rate ng pagbubuntis? Kung saan epektibo ang mga FAM, anong uri ng pagpapayo ang natanggap ng mga babae at mag-asawa?
 • Gaano ka matagumpay ang mga inobasyon, tulad ng paggamit ng mga motorcycle taxi operator para maghatid ng contraception sa panahon ng lockdown? Kakayanin kaya ng mga kababaihan ang mga gastos sa mahihirap na pamayanan sa lunsod o kanayunan?
 • Paano nagawang baguhin ng mga bansa ang kanilang mga patakaran nang napakabilis? Ano ang matututuhan ng mga tagapagtaguyod ng pagpaplano ng pamilya at mga mananaliksik ng patakaran mula sa proseso
 • Gaano kasiyahan ang mga kababaihan at mag-asawa na kailangang magbago mula sa kanilang karaniwang pamamaraan patungo sa isang bagay na mas madaling makuha sa panahon ng pandemya? Bumalik ba sila pagkatapos lumuwag ang mga regulasyon?
 • Paano naapektuhan ang mga rate ng kapanganakan sa bawat bansa?

Ito ay nananatiling upang makita kung ang anumang tugon ng bansa ay magiging mas matagumpay kaysa sa iba. Sa pagpapatuloy, mahalagang subaybayan ang lahat ng pangunahing sukatan ng kalusugan ng reproduktibo/pagpaplano ng pamilya upang matuto ng mahahalagang aral mula sa mga karanasan ng kababaihan at mag-asawa na gumagamit ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya sa mga pambihirang panahon na ito.

Idokumento ang Epekto ng COVID sa FP Gamit ang Tool na Ito

Ang pinondohan ng USAID Pananaliksik para sa Scalable Solutions (R4S) Project, na may tulong teknikal mula sa pinondohan ng USAID EnvisionFP Project, bumuo ng isang serye ng mga tanong sa survey na maaaring idagdag sa mga kasalukuyang pag-aaral at aktibidad upang sistematikong makuha ang mga epekto ng pandemya ng COVID-19 at proseso ng pagbawi sa boluntaryong pag-access at paggamit sa pagpaplano ng pamilya.

Frederick Mubiru

Teknikal na Opisyal II, FHI 360

Si Frederick Mubiru, MSC ay isang Technical Officer II sa Research Utilization Department ng FHI 360 at nagtatrabaho bilang Family Planning Advisor para sa Knowledge SUCCESS project. Sa kanyang tungkulin, nagbibigay siya ng teknikal at siyentipikong pamumuno sa pagdidisenyo ng mga diskarte sa Pamamahala ng Kaalaman at mga priyoridad para sa mga madla ng FP/RH ng proyekto, pagbuo ng mga produkto ng nilalaman at pagsuporta sa mga madiskarteng pakikipagsosyo para sa proyekto. Kasama sa background ni Frederick bilang Project Director at Manager ang pangangasiwa sa mga operasyon ng malakihang Family Planning at Gender na mga proyekto sa parehong FHI 360 at Institute for Reproductive Health sa Georgetown University, na nagbibigay ng teknikal na suporta sa Ministry of Health sa FP at Advocacy for Task Sharing na mga patakaran, at iba pa. Dati niyang pinag-ugnay ang mga departamento ng pananaliksik, pagsubaybay, at pagsusuri sa MSH at MSI sa Uganda. Siya ay mayroong Master of Science sa Population and Reproductive Health Studies mula sa Makerere University, Kampala.

Suzanne Fischer

Suzanne Fischer, MS, ay sumali sa FHI 360 noong 2002 at isa na ngayong Associate Director ng Knowledge Management sa Research Utilization division, kung saan pinangangasiwaan niya ang isang pangkat ng mga manunulat, editor, at graphic designer. Bilang karagdagan, siya ay nagkonsepto, nagsusulat, nagre-rebisa, at nag-e-edit ng kurikulum, mga tool ng provider, mga ulat, brief, at nilalaman ng social media. Sinasanay din niya ang mga internasyonal na mananaliksik sa pagsulat ng mga artikulo sa journal na pang-agham at nakipagtulungan sa mga workshop sa pagsusulat sa walong bansa. Ang kanyang mga teknikal na lugar ng interes ay kinabibilangan ng kabataang sekswal at reproductive health at mga programa sa HIV para sa mga pangunahing populasyon. Siya ang co-author ng Positive Connections: Nangungunang Impormasyon at Mga Grupo ng Suporta para sa mga Kabataang Nabubuhay na may HIV.

16.4K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap