Mag-type para maghanap

Interactive Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Pagpapalaki ng contraceptive implants: case closed o hindi pa nagamit na potensyal?


Ang pagpapakilala at pagpapalaki ng mga contraceptive implants ay walang alinlangan na tumaas ang access sa pagpili ng paraan ng pagpaplano ng pamilya (FP) sa buong mundo. Sa huling bahagi ng nakaraang taon, nagtulungan ang Jhpiego at Impact for Health (IHI) upang idokumento ang karanasan ng pagpapakilala ng contraceptive implant sa nakalipas na dekada (pangunahin sa pamamagitan ng isang desk review at mga pangunahing panayam sa informant) at natukoy ang mga rekomendasyon upang palakihin ang mga implant sa pribadong sektor. Binubuod ng bahaging ito ang ilan sa mga pangunahing natuklasan na magagamit sa hanay ng mga mapagkukunang magagamit dito.

Sarado ang kaso o hindi pa nagagamit na potensyal? Isang debate

Mahigit isang dekada na lang mula nang magtipon ang mga pinuno ng mundo sa 2012 London Summit on Family Planning (FP) at nakatuon sa isang layunin: pagtugon sa hindi natutugunan na pangangailangan ng kababaihan para sa pagpipigil sa pagbubuntis. Ang layuning ito ay isinagawa sa pamamagitan ng paglikha ng Family Planning 2020 (FP2020), isang pandaigdigang partnership para bigyang kapangyarihan ang mga kababaihan at mga babae sa pamamagitan ng pamumuhunan sa rights-based na FP, at pinalawig sa pamamagitan ng FP2030 upang muling pagtibayin ang pandaigdigang pangako. Ang paglitaw ng FP2020 ay naging daan din para sa pagpapakilala ng Implants Access Program (IAP) noong 2013: isang public-private partnership para mapataas ang access sa contraceptive implants para sa mga kababaihan sa mga bansang mababa ang kita. Ang mga resulta ay kahanga-hanga: ang IAP humantong sa isang 50% na pagbawas sa presyo para sa mga kumukuha ng mga implant para sa mga bansang FP2020 at, sa nakalipas na dekada, ang taunang pandaigdigang pagbili ng mga implant para sa mga bansang FP2020 ay tumaas mula 3.9 milyon hanggang 10.6 milyon at inaasahang tataas pa sa mga darating na taon. Ang mga implant ay isinama din sa mga pambansang plano sa pagsaklaw sa pangkalahatang kalusugan (universal health coverage o UHC), tulad ng mga nasa Ghana at Zambia. Dagdag pa, isang pagsusuri Isinasaalang-alang ang kamakailan at mas matagal na mga pagbabago na natagpuan na ang mga pagtaas sa paggamit ng implant sa panahong ito ang pangunahing nagtulak sa mga nakuha ng mCPR sa 11 bansa sa Africa. Ang pagpapakilala at pagpapalaki ng mga contraceptive implants ay walang alinlangan na tumaas ang access sa pagpili ng paraan ng pagpaplano ng pamilya (FP) sa buong mundo.

Nangangahulugan ba ito na maaari nating isara ang aklat sa mga implant, kung isasaalang-alang ang mga ito na ganap na mainstream? O may mga hindi pa nagagamit na mga hangganan para sa pagpapalawak ng pagpili ng paraan - pagpipilian na kinabibilangan ng mga implant?

Ano ang naging dahilan ng tagumpay ng mga implant?

Mula sa aming pagsusuri (kabilang ang isang pagsusuri sa desk at mga panayam sa pangunahing tagapagbigay ng impormasyon), ang pagtugon sa pangangailangan sa pamamagitan ng mga implant ay pinagbabatayan ng ilang mahahalagang aral.

 • Pinag-ugnay na aksyon sa lahat ng antas ay tumulong sa mabilis na pagsubaybay sa pagpapakilala ng implant at pag-scale-up; kabilang ang pangangasiwa ng pambansang pamahalaan at pandaigdigang koordinasyon para sa pamumuhunan, mga garantiya ng dami, klinikal na patnubay, at pagbabahagi ng mga aral na natutunan.
 • Pagtitiyak pagkakaroon ng mga implant sa pamamagitan ng maraming mga channel sa paghahatid ng serbisyo publiko (hal. CHW at mga mobile clinic bilang karagdagan sa mga pangunahing sentro ng pangangalagang pangkalusugan) at pagbabahagi ng gawain ay mga pangunahing estratehiya upang madagdagan ang pag-access at paggamit.
 • Ang mga aktibidad sa pagbuo ng pangangailangan na idinisenyo kasama ng mga provider at user ay tumulong na matiyak na ang mga kababaihan ay makakagawa ng isang matalinong pagpili tungkol sa paggamit ng contraceptive at pagpili ng paraan, habang tumataas din katanggap-tanggap ng mga implant.
 • Nakatulong ang mga komprehensibong sistema ng pagtiyak ng kalidad at mga programa sa pagsasanay na matiyak kalidad ng mga serbisyo ng implant - parehong pagsingit at pagtanggal – ng isang hanay ng mga provider.
 • Ang pagtugon sa mga hadlang sa presyo sa pamamagitan ng mga garantiya ng dami ay kritikal para sa pantay na pag-access, ngunit ang pag-scale-up sa pamamagitan ng pribadong sektor ay mangangailangan ng mga bago, makabagong solusyon at financing.

Para maisakatuparan ang layunin ng FP2030, kailangang ma-maximize ang pagkakaroon ng contraceptive implant, acceptability, accessibility at kalidad; gayunpaman, maraming hamon ang nananatili.

Isang hindi natapos na agenda?

Ang pagpapalawak ng pagpili ng paraan ay isang mahalagang bahagi ng mga programa sa pagpaplano ng pamilya. Ang ilan mga pagtatantya ipahiwatig na para sa bawat bagong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis na idinagdag sa halo/basket na pinili, ang kabuuang bilang ng contraceptive sa isang bansa ay tataas ng 4-8%. Ngunit ang pagpapanatili ng naturang pinalawak na pagpipilian sa mahabang panahon ay nangangailangan ng pansin sa mga tampok na paraan-konteksto sa paghahatid - mga tampok na, kung babalewalain, ay maaaring makapigil sa kakayahan ng isang paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga indibidwal at mag-asawang gustong gumamit nito. Para sa mga contraceptive implant, ang mga katangiang nangangailangan ng patuloy na atensyon ay kinabibilangan ng:

Pag-alis ng access: Ang pagpapabuti ng pag-access sa de-kalidad na pag-alis ng implant ay nakakatulong upang matugunan ang mga karapatan ng mga kliyente, na tumutulong na matiyak na mayroon silang ganap, libre, at matalinong pagpipilian sa parehong paggamit at paghinto sa paggamit ng kanilang pamamaraan. Gayunpaman, ang data ay patuloy na nagpapakita ng disconnect sa pag-access at paggamit ng mga de-kalidad na serbisyo sa pagtanggal ng implant kapag inihambing sa implant insertion. A Kamakailang pag-aaral gamit ang Performance Monitoring for Action (PMA) service delivery point data sa 6 na bansa sa sub-Saharan Africa ay nagpapahiwatig na ang isang malaking proporsyon (31-58%) ng mga pasilidad na nagbibigay ng implant ay nag-uulat ng hindi bababa sa isang hadlang sa pag-aalok ng mga serbisyo sa pagtanggal ng implant.

A vector graphic image that has an avatar in the middle with the text "implant user." There are 8 circles around the avatar. Circle 1: Supplies & Equipment in Place. Circle 2: Implant Removal Data Collected & Monitored. Circle 3: Service is Affordable or Free. Circle 4: Service Available When She Wants, Within Reasonable Distance. Circle 5: User knows when & where to go for removal. Circle 6: Reassurance, counseling & reinsertion/switching are offered. Circle 7: System in place for managing difficult removals. Circle 8: Competent & confident provider.
Figure 1: Mga kundisyon na nakasentro sa kliyente para sa pagtiyak ng access sa de-kalidad na pagtanggal ng implant.

Binuo ng Implant Removal Task Force, ang walong pamantayang ito ay kailangang panindigan upang matugunan ang mga pangangailangan sa pag-alis ng implant ng mga kliyente (karagdagang mga tanong na maaaring tuklasin ng mga tagapamahala ng programa upang matiyak na kasama ang pagiging kasama sa pagtanggal. dito):

 • Ang mga provider ay may kakayahan at may tiwala. Inaalok ba ang patuloy na edukasyon, mga refresher, at recertification na mga pagkakataon para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng mga serbisyo ng implant upang matiyak na napapanahon ang kanilang mga kasanayan?
 • Ang mga sapat na supply at kagamitan ay nasa lugar: Mayroon bang sapat na kagamitan at mga consumable na supply para sa parehong karaniwan at mahirap na pagtatanggal ng implant sa mga lugar ng paghahatid ng serbisyo?
 • Mayroong sistema para sa pamamahala ng mahihirap na pag-alis: Mayroon bang sapat na saklaw ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na maaaring mag-localize at mag-alis ng mga di-nararamdamang implant?
 • Ang data ng pagtatanggal ng implant ay kinokolekta at sinusubaybayan: Mayroon bang mga sistema para mangolekta at gumamit ng data ng HMIS para maunawaan ang saklaw, pinagmulan, paggamit, at kinalabasan ng mga serbisyo sa pagtanggal ng implant?
 • Ang mga serbisyo sa pagtanggal ng implant ay abot-kaya (o libre): Ang halaga ba ng pagtanggal ay katumbas o mas mababa kaysa sa halaga ng pagpasok, at mayroon bang mga mekanismong pinansyal para sa mga kliyenteng hindi makakabayad?
 • Ang mga serbisyo sa pag-alis ng implant ay magagamit kapag gusto ng gumagamit, at sa loob ng makatwirang distansya: Lahat ba ng mga pasilidad na nag-aalok ng mga implant insertion ay kayang mag-alok ng mga serbisyo sa pagtanggal ng implant? At kapag hindi, mayroon bang mga mekanismo ng referral?
 • Alam ng gumagamit ng implant kung kailan at saan sila maaaring pumunta para tanggalin: Nagbibigay ba ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ng tumpak na komunikasyon tungkol sa kung kailan, saan, at bakit maaaring ma-access ang mga serbisyo sa pagtanggal?
 • Sa oras ng pagtanggal, inaalok ang muling pagtiyak, pagpapayo at muling paglalagay o pagpapalit ng paraan: Ang mga site ba ng paghahatid ng serbisyo na nag-aalok ng mga serbisyo sa pagtanggal ng implant ay may buong hanay ng mga pagpipilian sa paraan ng FP para sa mga kliyenteng nagnanais ng muling paglalagay ng implant o ibang paraan ng pagpili?

Ang isang hanay ng mga materyales upang suportahan ang mga tagapamahala ng programa, mga teknikal na tagapayo, at iba pang mga stakeholder ng programa ng FP sa pagdidisenyo, pagpapatupad, at pagsukat ng mga programa ng FP na may kasamang lens ng implant ay magagamit. dito.

Pagpapalawak ng Pribadong Sektor: Ang huling dekada ay patotoo kung paano binago ng pinagsama-samang pagsisikap ang pag-access ng kababaihan sa mga implant sa pampublikong sektor. A kamakailang pagsusuri sa 36 na bansa ay nagpakita na 86% ng mga gumagamit ng implant ang nakakuha ng kanilang implant mula sa isang pampublikong-sektor na pinagmulan. Upang mapakinabangan ang kakayahan ng pribadong sektor na maghatid ng mga implant, ang isang katulad na coordinated na pagsisikap, sa pangunguna ng mga pambansang pamahalaan at mga pandaigdigang kasosyo, ay maaaring maglabas ng hindi pa nagagamit na potensyal ng pribadong sektor upang maghatid ng mga contraceptive implants sa mas malaking magnitude at mag-ambag sa mga layunin ng FP2030. Ang ganitong mga pagsisikap ay dapat tumuon sa pagbabago ng apat na pangunahing lugar:

 1. Supply: Sa kasalukuyan, ang implant supply chain at market ay umaasa sa donor funding, na negatibong nakakaapekto sa pangmatagalang sustainability. Lubos nitong binabawasan ang interes at kakayahan ng mga healthcare outlet ng pribadong sektor na ma-access ang abot-kayang contraceptive implant commodities – at pinipigilan ang anumang kaso ng negosyo na gawin ito.
 2. Pagsasanay: Sa kasaysayan, ang mga pagkakataon para sa pagsasanay sa implant ay hindi nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga pribadong provider, na nagreresulta sa kakulangan ng mga kasanayan sa pagpasok at pagtanggal at mga hakbang sa pagtiyak ng kalidad. Ito naman ay humahadlang sa paghahatid ng serbisyong may kasiguruhan sa kalidad. Ang pagsasanay na nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga pribadong tagapagkaloob ay maaaring magbago ng kanilang kakayahan na magbigay ng mga de-kalidad na serbisyo ng implant.
 3. Demand: Sa pamamagitan ng libreng 'supply' ng mga implant na malawakang magagamit sa mga pasilidad ng pampublikong sektor, isang pangunahing hamon sa paglikha ng pangangailangan para sa mga implant sa pribadong sektor, ay nagpapaliwanag kung bakit dapat magbayad ang isang babae para sa serbisyong ito. Anong mga karagdagang benepisyo ang nakukuha sa pag-access sa serbisyong ito sa pribadong sektor? At alin sa mga benepisyong ito ang higit na nakakatugon sa target na mamimili?
 4. Pangangasiwa at Koordinasyon: Tulad ng ipinakita ng huling dekada sa pampublikong sektor, para maganap ang pagbabago, ang mga pagsisikap ay kailangang wastong pangasiwaan at maingat na pag-ugnayin. Ang mga pambansang pamahalaan ay pinakamahusay na inilagay upang pangasiwaan ang mga pagsisikap na ito sa pakikipagtulungan sa mga aktor ng pribadong sektor na kinakatawan ng isang naaangkop na pribadong katawan upang magkaisa at kumatawan sa mga interes at boses ng mga tagapagkaloob ng pribadong sektor.

Anong susunod? Isang tawag sa pagkilos

Sa ilang mga paraan, ang debateng ito tungkol sa mga contraceptive implants ay nagpapatibay sa nalalaman natin tungkol sa pagpapakilala ng bagong paraan at napapanatiling paghahatid ng serbisyo: ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa mga magkakahalong aktor ng sistema ng kalusugan (kanilang mga pagkakataon, kakayahan at motibasyon) sa bagong pagpapakilala ng produkto; paggamit ng lens na nakabatay sa karapatan upang ipaalam ang pagpapakilala ng produkto at paghahatid ng serbisyo sa lahat ng konteksto (hal. hindi pagpo-promote ng isang pamamaraan sa iba pa) at marami pang iba (halimbawa, hindi tinatalakay ng artikulong ito ang pangangailangang palawakin ang pagpili ng pamamaraan sa mga kontekstong humanitarian! ). Ngunit dahil lang sa malawak na kilala ang mga prinsipyong ito ay hindi nangangahulugang madali silang maihatid.

Ito ay humihingi ng tanong: ito ba ay isang mahalagang sandali upang i-reframe kung paano namin sinusuportahan ang mga implant upang matiyak ang napapanatiling pagpili at sukat?

Ano kaya ang hitsura nito sa pagsasanay? Nais naming mag-alok ng dalawang konkretong rekomendasyon:

 1. Magplano para sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng magkahalong sistema ng kalusugan habang (hindi pagkatapos!) pagpapakilala ng pamamaraan, pagbibigay ng partikular na atensyon sa mga mekanismo ng napapanatiling financing (para sa supply at serbisyo) at makipag-ugnayan sa pribadong sektor sa buong paglalakbay sa pagpapakilala ng produkto upang sila ay ma-motivate na maghatid ng mga pamamaraan na sabay-sabay na tinutustusan sa pampublikong sektor.
 2. Isaalang-alang ang buong saklaw ng paggamit ng isang pamamaraan (kabilang ang pagkuha pati na rin ang pagpapahinto o paglipat ng pamamaraan) bilang bahagi ng serbisyo at pag-access ng paraan ng contraceptive. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga implant, na nangangailangan ng access sa isang service provider upang ihinto ang pamamaraan (ibig sabihin, alisin ang implant). Ang pagpaplano at pagsuporta sa pagpili ng isang indibidwal na ihinto ang anumang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ay kinakailangan upang matiyak ang awtonomiya, pagpili, at pag-access sa mga pamamaraan ng pagsisimula at pagtatapos.

TUNGKOL SA: Jhpiego at Epekto para sa Kalusugan, bilang isang bahagi ng proyektong Expanding Family Planning Choices (EFPC), ay nagsagawa ng mabilis na mga pagsusuri sa literatura at mga pangunahing informant na panayam sa mga eksperto sa larangan ng contraceptive implant at pagpaplano ng pamilya, upang mas maunawaan ang mga programmatic learning, tip, pinakamahusay na kasanayan at mga hamon, kabilang ang potensyal para sa pakikipag-ugnayan ng pribadong sektor para sa pagpapakilala at pagpapalaki ng implant. Ang mga resulta ng pagsusuri na ito ay humantong sa pagbuo ng isang serye ng mga produkto para sa patuloy na pag-aaral at pagbabahagi, na magagamit dito.

Andrea Cutherell

Kasosyo, Epekto para sa Kalusugan

Si Andrea Cutherell ay isang bihasang strategist, facilitator, at pandaigdigang pinuno ng teknikal na kalusugan na may pagtuon sa mga diskarte sa mga sistema ng merkado upang mapabuti ang mga resulta sa kalusugan. Nagdadala siya ng higit sa 15 taong karanasan sa pangunguna sa mga kumplikadong inisyatiba; pamamahala ng mga koponan; at pagbibigay ng teknikal na tulong sa sexual at reproductive health (SRH), kalusugan ng ina at anak, nutrisyon, malaria, HIV, pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor, at pagpapalakas ng mga sistema ng kalusugan. Siya ay may malawak na karanasan sa bansa sa 13 bansa sa buong South Asia at Sub-Saharan Africa. Isang bihasang tagabuo ng koalisyon, itinatag at pinalaki ni Andrea ang Evidence and Learning Working Group (ELWG) ng Self Care Trailblazer Group. Isang mahigpit at malikhaing palaisip at tagapagbalita, pinamunuan niya ang inisyatiba ng pamumuno sa pag-iisip ng Population Services International upang pahusayin ang paggamit nito ng ebidensya at karanasan upang maimpluwensyahan ang pandaigdigang patakaran at kasanayan sa kalusugan. Si Andrea ay mayroong Master of Health Science mula sa Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health at nagsilbi sa faculty kasama nila sa Afghanistan kung saan siya ay nagdisenyo ng unang pambansang sistema ng pagsubaybay sa HIV/AIDS sa bansa.

Megan Christofield

Technical Advisor, Jhpiego, Jhpiego

Si Megan Christofield ay isang Project Director at Senior Technical Advisor sa Jhpiego, kung saan sinusuportahan niya ang mga koponan upang ipakilala at sukatin ang access sa mga contraceptive sa pamamagitan ng paglalapat ng mga pinakamahuhusay na kasanayan na nakabatay sa ebidensya, madiskarteng adbokasiya, at pag-iisip ng disenyo. Siya ay isang malikhaing palaisip at kinikilalang pinuno ng pag-iisip, na inilathala sa journal ng Global Health Science & Practice, BMJ Global Health, at STAT. Sinanay si Megan sa kalusugan ng reproduktibo, pag-iisip ng disenyo, at pamumuno at pamamahala mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health at sa Johns Hopkins Carey Business School, at may undergraduate degree sa Peace Studies.

Jaitra Sathyandran

Associate, Impact for Health International

Si Jaitra Sathyandran ay isang Associate sa Impact for Health International. Nagtrabaho si Jaitra bilang Consultant at Technical Officer para sa WHO Regional Office para sa Western Pacific, sa Manila, Philippines na sumusuporta sa mga tanggapan ng bansa sa paglalapat ng gender at health equity lens sa kanilang trabaho. Bago ito, nagtrabaho siya bilang Public Health Intern sa Ministry of Health sa Northern Province ng Sri Lanka. Nagtrabaho din si Jaitra sa pananaliksik sa disenyo ng serbisyo upang mapabuti ang paghahanap ng daan sa ospital, gayundin sa mga migrante at refugee sa Toronto, Canada, sa pag-access sa mga serbisyong panlipunan at kalusugan. Si Jaitra ay mayroong Master of Public Health na may Espesyalisasyon sa Health Promotion at Social Behavioral Sciences mula sa Dalla Lana School of Public Health, mula sa University of Toronto.

Sarah Gibson

Senior Global Health Consultant

Si Sarah Gibson ay isang result-oriented, pandaigdigang health practitioner na may higit sa 18 taong karanasan sa pagsusumikap na mapabuti ang kalusugan. Isang bihasang tagapagbalita, lubos na epektibo sa: Pagbuo ng diskarte at pagpaplano; Disenyo, pagpapatupad at pagsusuri ng proyekto; Pagbabago ng pag-uugali ng mamimili at panlipunan; Pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor; Facilitation at workshop development; Pamamahala ng pagbabago sa organisasyon at pagbuo ng kapasidad; at Pag-align ng Leadership, mentorship at coaching talent. Si Sarah ay may malawak na karanasan sa buong sub-Saharan Africa at nagsilbi bilang isang USAID Chief of Party, at Country Director at Senior Country Director sa Population Services International sa Malawi at Tanzania, ayon sa pagkakabanggit. Si Sarah ay mayroong Master of Public Health mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health at ginawaran ng Top Thesis Award para sa Health Communication ng International Communication Association sa pagtatapos.

Sarah Webb

Technical Advisor, Jhpiego

Si Sarah ay isang Technical Advisor sa Jhpiego, kung saan siya nagtatrabaho sa kabuuan ng RMNCAH at Innovations Portfolios ng organisasyon. Nagbibigay si Sarah ng teknikal na tulong sa parehong pagpaplano ng pamilya at mga proyektong pangkalusugan ng maternal na bagong panganak, gayundin sa mga diskarte para sa pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor at paggamit ng mga solusyon sa merkado sa kalusugan ng reproduktibo. Siya ay may malapit sa 10 taon ng karanasan sa pandaigdigang kalusugan at internasyonal na pag-unlad, na may pagtuon sa adbokasiya at negosyo-oriented na mga solusyon sa pandaigdigang mga hamon sa kalusugan. Si Sarah ay may karanasan sa buong Africa, South Asia, at Central at South America. Siya ay mayroong Bachelor's Degree sa Politics at Government mula sa University of Puget Sound at Master's in Public Health at Master's in Business Administration mula sa Johns Hopkins University.

Marley Monson

Senior Program Officer, Jhpiego

Si Marley Monson ay isang Senior Program Officer sa Jhpiego, kung saan sinusuportahan niya ang pagpapatupad ng portfolio ng organisasyon sa India at pinamamahalaan ang mga proyekto ni Jhpiego sa contraceptive implant scale-up. Bago si Jhpiego, si Marley ay nagsilbi bilang Humanitarian Assistance Officer para sa USAID's Bureau for Humanitarian Assistance at nagtrabaho sa Alight (dating American Refugee Committee). Natanggap ni Marley ang kanyang MA mula sa Freie Universität Berlin.