Mag-type para maghanap

Tag:

co-creation

Itinatampok na larawan ng People-Planet Connection
Ang mga kalahok Jan Led, Valerie Gystiane Tsemo, Patrick Segawa, at Luis Ortiz-Echevarria ay nagbahagi ng kanilang mga kuwento sa serye ng workshop.