Mag-type para maghanap

Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Isang Bagong Framework ng Kalidad ng Pangangalaga upang Sukatin at Tumugon sa Karanasan ng mga Tao sa Pangangalaga sa Sarili


Upang markahan ang International Self-Care Day, ang Population Services International at ang mga kasosyo sa ilalim ng Self-Care Trailblazers Working Group ay nagbabahagi ng bagong Quality of Care Framework para sa Self-Care upang matulungan ang mga sistema ng kalusugan na subaybayan at suportahan ang mga kliyente na ma-access ang pangangalagang pangkalusugan nang mag-isa—nang walang hadlang kakayahan ng mga kliyente na gawin ito. Inangkop mula sa Bruce-Jain family planning quality of care framework, ang Quality of Care for Self-Care ay kinabibilangan ng limang domain at 41 na pamantayan na maaaring ilapat sa isang malawak na hanay ng mga pangunahing paraan ng pangangalaga sa kalusugan sa pangangalaga sa sarili.

Hulyo 24 na marka Pandaigdigang Araw ng Pangangalaga sa Sarili, na nagpapaalala sa atin na magsikap pangkalahatang saklaw ng kalusugan, napakahalagang gumamit ng mga diskarte na sumusuporta sa mga indibidwal bilang aktibong kalahok at gumagawa ng desisyon sa kanilang sariling pangangalaga sa kalusugan.

Habang ang landscape para sa pangangalaga sa sarili ay malawak, isinasama ang literasiya sa kalusugan at pisikal at mental na kagalingan, lumalaki ang interes sa mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili o mga diskarte sa pangangalaga sa sarili na nakakakita ng impormasyon, mga produkto, at serbisyo na dati nang "kinokontrol" ng isang provider, karaniwan sa isang pasilidad ng kalusugan, mag-evolve upang ang mga tao ay magkaroon ng mas malaking papel sa pamamahala ng kanilang pangangalagang pangkalusugan. Ang ganitong mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili ay mga aksyong pangkalusugan na nakabatay sa ebidensya (kadalasang nakasalalay sa mga de-kalidad na gamot, device, diagnostic, at/o digital na produkto) na maaaring ibigay nang buo o bahagyang sa labas ng mga pormal na serbisyong pangkalusugan at maaaring gamitin nang mayroon o wala ang direktang pangangasiwa ng mga tauhan ng pangangalagang pangkalusugan. Kasama sa mga halimbawa ang self-injectable contraception, mga pagsasaayos sa diyeta at pamumuhay para sa heartburn na lunas sa pagbubuntis, self-sampling ng human papillomavirus (HPV), o self-testing sa HIV.

Ang kalakaran na ito ay resulta ng malawak na hanay ng mga puwersa, hindi bababa sa, pagsulong sa larangan ng medikal at digital na teknolohiya. Ang pandemya ng COVID-19 ay naglalagay din ng hindi pa naganap na spotlight sa mga indibidwal na namamahala sa mga pangangailangang pangkalusugan at sa mga pamahalaan na aktibong humihingi ng tulong mula sa mga indibidwal, komunidad, at pambansa at internasyonal na sistema ng kalusugan sa kanilang mga pagsisikap na labanan ang pandemya.

Habang nagiging laganap at naa-access ang pangangalaga sa sarili, dapat tiyakin ang kalidad ng pangangalaga sa lahat ng interbensyon sa pangangalaga sa sarili. Ang mga sistema ng kalidad ng pangangalaga ay dapat umangkop upang makilala ang pakikipag-ugnayan ng isang indibidwal sa kanilang sariling pangangalaga habang tinitiyak ang kalidad, pagkakapantay-pantay, at pananagutan.

Mga Serbisyo sa Populasyon Internasyonal (PSI) at isang consortium ng mga organisasyon sa ilalim ng tangkilik ng Self-Care Trailblazers Working Group nakabuo ng a Quality of Care Framework para sa Self-care nakahanay sa WHO Consolidated Guideline on Self-Care Interventions for Health. Iniharap ng WHO na posibleng pag-isipan ang tungkol sa pangangalaga sa sarili mula sa dalawang pantulong na pananaw: ang isa ay nakatuon sa pagpapabuti ng kakayahan ng mga indibidwal na pamahalaan ang kanilang sarili sa kanilang pangangalaga at ang isa ay nakatuon sa muling pag-aayos ng sistema ng kalusugan upang, habang ang mga tao ay nagiging mas nakatuon sa kanilang kalusugan, ang sistema ng kalusugan ay nandiyan upang salubungin sila.

QOC framework for self-care

(I-click para palakihin)

Paano Binuo ang Framework?

Noong 2018-19, ang Suporta para sa International Family Planning and Health Organizations (SIFPO) 2: proyekto ng Sustainable Networks, na pinondohan ng US Agency for International Development (USAID), ay sumusuporta sa ilang mga self-care intervention, kabilang ang contraceptive self-injection at HPV self-sampling. Kinikilala ang agwat sa pag-uugnay ng kalidad ng pangangalaga para sa mga interbensyon na ito sa isa't isa at sa mga sistema ng kalusugan, nagsimulang makipagtulungan ang mga kawani sa Self-Care Trailblazers Group upang isaayos ang kalidad ng pangangalaga sa pangangalaga sa sarili nang mas malawak.

Ang nagtutulak na tanong para sa grupong ito ay, "Kung ang isang tao ay nakikibahagi sa pangangalaga sa sarili—sa sarili nilang oras at madalas sa isang pribadong lugar—paano matitiyak ang kalidad ng pangangalaga?" Anumang sistema ng kalusugan ay may pinakamababang pamantayan ng tungkulin upang matiyak ang kalidad, ngunit ano ang mangyayari kapag ang aksyong pangkalusugan ay naganap sa labas ng mga limitasyon ng isang pasilidad, o kung minsan ay nasa labas ng anumang pakikipag-ugnayan sa pangangalagang pangkalusugan? Paano dapat subaybayan at suportahan ng sistema ng kalusugan ang pangangalaga na ina-access ng isang kliyente nang mag-isa habang tinitiyak na ang diskarte nito ay hindi sinasadyang humahadlang sa kakayahan ng isang tao na pamahalaan ang kanilang sariling pangangalaga? Samantala, anong mga diskarte sa kalidad ng pangangalaga ang umiiral na kung saan ang mga pangangailangan ng pangangalaga sa sarili ay maaaring habi?

Sa pag-iisip ng mga tanong na ito, tinatanggap ang buong mundo Bruce-Jain Quality of Care Framework ng mga domain ay sinuri, iminungkahi, at inangkop bilang mga pangunahing bahagi para sa pagsubaybay sa kalidad ng pangangalaga sa anumang interbensyon sa pangangalaga sa sarili, at hindi limitado sa pagpaplano ng pamilya. Habang ang kalidad ng pangangalaga ay sinusubaybayan sa paghahatid ng serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa ilalim ng mga domain na ito mula noong nai-publish ang Bruce-Jain framework noong 1990, ang Quality of Care Framework para sa Self-care higit pa sa pagsusuri sa kalidad ng pangangalaga ng provider at pasilidad at inililipat ang pagtuon sa mga elementong kritikal para sa kalidad ng pangangalaga na partikular sa pangangalaga sa sarili: mga kliyente ng pangangalagang pangkalusugan, mga digital na teknolohiya at platform, mga regulated na kalidad ng mga produkto at interbensyon, ang sinanay na manggagawang pangkalusugan, at pananagutan sa sektor ng kalusugan .

Ang mga elementong ito ay pinili mula sa WHO Conceptual Framework para sa Self-Care Interventions. Habang lahat Ang mga elemento sa balangkas ng WHO ay kritikal para sa ecosystem na nagbibigay-daan sa pangangalaga sa sarili—halimbawa, suporta sa psychosocial at pagpapalakas ng ekonomiya—ang mga napiling elemento para sa balangkas ng kalidad ng pangangalaga na ito ay partikular na mahalaga para sa pagsubaybay at pagsuporta sa kalidad kapag ang mga kliyente ay nakikipag-ugnayan sa sarili nilang pangangalaga, o sa pakikipagtulungan sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Quality of Care Framework diagram

Ano ang nasa Quality of Care Framework para sa Self-care?

Ang limang domain na nasa core ng framework ay:

 • Kakayahang teknikal
 • Kaligtasan ng kliyente
 • Pagpapalitan ng kaalaman
 • Interpersonal na koneksyon at pagpili (upang makisali sa pangangalaga sa sarili)
 • Pagpapatuloy ng pangangalaga

Bagama't nakabatay sa pagpaplano ng pamilya, ang mga domain na ito at ang balangkas ay maaaring naaangkop sa isang mas malawak na hanay ng mga pangunahing paraan ng pangangalaga sa kalusugan sa pangangalaga sa sarili. Sa loob ng limang domain na ito, may kabuuang 41 na pamantayan ang bumubuo sa balangkas at bawat isa ay maaaring iakma para sa anumang interbensyon sa pangangalaga sa sarili.

Ang isang malaking pagbabago sa kung paano sinusukat ang kalidad sa pangangalaga sa sarili kumpara sa modelo ng pangangalaga na umaasa sa provider ay ang paglipat mula sa pagsusuri ng isang kliyenteng tumatanggap ng pangangalaga sa isang kliyenteng aktibong nakikibahagi sa pangangalaga.

Sa halip na pangunahing tasahin ang teknikal na kakayahan ng provider para magbigay ng de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan, sinusuri ng mga pamantayan sa balangkas ng pangangalaga sa sarili ang kapasidad ng kliyente na pamahalaan ang kanilang sariling pangangalaga nang may kaligtasan at kakayahan:

 • Maaaring tumpak na matukoy ng kliyente kung nakakaranas sila ng side effect o komplikasyon.
 • Ipinakita ng kliyente ang kaalaman at kasanayan na kailangan upang mahusay na pamahalaan ang pangangalaga sa sarili (hal., sa pamamagitan ng self-screening, self-testing, self-referral, atbp.).

Sinusuri din ng mga pamantayan ang mga tungkulin ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan/manggagawa sa isang bagong paraan, sa pamamagitan ng pagtatasa ng kanilang kapasidad na suportahan ang pangangalaga sa sarili na nakasentro sa mga tao, direkta man itong inaalok o may digital na application na pumapalit sa kanila minsan:

 • Ang tagapagbigay ng kalusugan/manggagawa o digital na application ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo, mga panganib, at mga side effect ng isang napiling serbisyo bago ang pagtanggap.
 • Ang tagapagbigay ng kalusugan/manggagawa o digital na application ay nagbibigay ng impormasyon o pangangalaga sa isang magalang, maawain, hindi mapanghusga na paraan na walang pamimilit at pinapadali ang ahensya ng kliyente.

Ang magalang at marangal na pangangalaga ay binibigyan ng matinding diin sa buong domain ng Interpersonal Connection at Choice and Information Exchange. Bagama't ang mga bahaging ito ay matagal nang bahagi ng mataas na kalidad, nakikiramay na pangangalaga na bumubuo ng pagtitiwala sa sarili ng mga indibidwal, ang balangkas ng pangangalaga sa sarili ay nagbibigay sa atin ng bagong pagkakataon upang i-highlight ang mga aspeto ng pangangalagang ito na nakasentro sa mga tao, na tumutugon sa kung ano ang ipinapakita ng kamakailang ebidensya. priority ng marami. Kasama sa mga pamantayan ang:

 • Ang karanasan ng kliyente sa pangangalaga sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa pag-aalaga sa sarili ay marangal, maawain, at magalang.
 • Ina-access ng kliyente ang pangangalaga o impormasyon na hindi nag-iiba-iba sa kalidad dahil sa kanilang mga personal na katangian tulad ng edad, katayuan sa pag-aasawa, kasarian, kapansanan, etnisidad, lokasyon ng heograpiya, at katayuan sa socioeconomic.

Ang mahalaga, kinikilala ng ilang pamantayan na ang sektor ng kalusugan ay may papel na ginagampanan sa pagsubaybay sa kalidad at sa karanasan ng kliyente:

 • Mayroong mekanismo upang masuri kung ang isang kliyente ay maaaring ma-access ang naiintindihan na impormasyon na tumutugon sa kanilang ipinahayag na mga pangangailangan at kasama ang impormasyon tungkol sa mga benepisyo, mga panganib, at mga side effect.

Sino ang Dapat Gamitin ang Framework?

Ang Quality of Care Framework para sa Self-care ay inilaan para sa:

 1. Mga tagapagpatupad na gustong tiyakin ang kalidad ng pangangalagang nakasentro sa mga tao sa pamamagitan ng anumang uri ng (mga) interbensyon sa pangangalaga sa sarili
 2. Mga Ministri ng Kalusugan na may pananagutan sa pagtiyak ng kalidad ng pangangalaga sa pangangalaga sa sarili sa buong sistema ng kalusugan, sa parehong pampubliko at pribadong sektor
 3. Mga gumagawa ng patakaran/namumuhunan/donor/mananaliksik na gustong i-verify na ang interbensyon sa pangangalaga sa sarili ay nalalapat ang mga pinakamahusay na kagawian sa kalidad ng pangangalaga na nakasentro sa mga tao

Paano Maipapatupad at Masusukat ang Balangkas?

Ang Quality of Care Framework para sa Self-care ay nilayon upang umakma sa umiiral na kalidad ng mga balangkas ng pangangalaga. Makakatulong ito sa isang kasosyo sa pagpapatupad o isang Ministry of Health na dagdagan ang isang kasalukuyang sistema ng kalidad ng pangangalaga para sa pangangalaga sa sarili, o upang pagsamahin ang iba't ibang mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili nang mas epektibo at mahusay sa bawat isa. Bilang kahalili, maaari itong ilapat upang palakasin ang kalidad ng mga tampok ng pangangalaga na maaaring kailanganin ng isang indibidwal na interbensyon sa pangangalaga sa sarili sa sistema ng kalusugan.

Marahil, at napakahalaga para sa pagtugon sa mga natatanging pangangailangan at kagustuhan sa pangangalaga sa sarili ng isang indibidwal, ang balangkas na ito ay magbibigay-daan sa mga programmer, mananaliksik, at gumagawa ng patakaran na sukatin ang kalidad ng karanasan ng isang indibidwal sa pangangalaga sa sarili nang mas epektibo—at pagkatapos ay gumawa ng mga tumutugon na pagbabago. Kung hindi na natin maobserbahan ang isang pakikipag-ugnayan ng provider-client bilang isang paraan upang matukoy kung ang mga pamantayan ng kalidad ay sinusunod, dapat tayong makahanap ng mga malikhaing solusyon para sa pagsubaybay, pagsusuri, at pagtugon sa kalidad ng pangangalaga.

Sa layuning ito, mahalagang humanap ng paraan upang tanungin ang mga indibidwal kung paano nila pinahahalagahan ang kanilang karanasan, kung sila ay nasiyahan sa kanilang mga resulta sa kalusugan, at kung sila ay may tiwala sa sistema ng kalusugan. Bilang ang Lancet Global Health Commission kinikilala, ang pagsukat ay susi sa pananagutan at pagpapabuti, at ang mga panukala ay dapat magpakita kung ano ang pinakamahalaga sa mga tao. Ang pagpapanatili sa karanasan ng kliyente sa gitna ng anumang diskarte ay maaaring ang pinakamahalaga sa paghahatid ng mataas na kalidad na pangangalaga sa sarili.

Ano ang Susunod para sa Kalidad ng Pangangalaga sa Pangangalaga sa Sarili?

Ang dumaraming bilang ng mga inisyatiba ay sumusulong sa pangangalaga sa sarili, sinusuri ang ebidensya at posibleng pinakamahuhusay na kagawian para sa paglago at pag-unlad nito, kabilang ang award ng USAID Pananaliksik para sa Scalable Solutions (R4S), pinangunahan ng FHI 360 at mga kasosyo. Sagana ang mga inobasyon at magiging sukat, sa pamamagitan man ng paggamit ng Artipisyal na Katalinuhan upang suportahan ang self-diagnosis at pamamahala sa sarili o ang pagsulong ng mga hakbangin tulad ng Mga Panukala sa Pag-activate ng Pasyente (PAM), na sumusuporta sa paggawa ng desisyon ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagsukat sa kaalaman, kasanayan, at kumpiyansa ng isang indibidwal sa pamamahala ng kanilang sariling pangangalagang pangkalusugan.

Ito Quality of Care Framework para sa Self-care ay higit pang tatalakayin at aayusin sa mga internasyonal na forum sa susunod na quarter, na ilalathala bago matapos ang taon at posibleng isama sa mga alituntunin sa pagpapatupad sa 2021. Makakatulong ang pagtataguyod ng mas holistic at pinagsamang diskarte sa kalidad ng pangangalaga para sa pangangalaga sa sarili. Ang mga indibidwal, komunidad, at buong sistema ng kalusugan ay nagpapahusay sa kontribusyon ng pangangalaga sa sarili sa pag-navigate sa bagong mundong kinalalagyan natin ngayon—at ang pangangalagang pangkalusugan na gusto natin para bukas.

Christine Bixiones

Senior Technical Advisor (SRH & Cervical Cancer), PSI

Si Christine Bixiones ay isang Senior Technical Advisor sa PSI, kung saan siya ay nagbibigay ng kalidad ng kadalubhasaan sa pangangalaga at teknikal na tulong sa mahigit 30 sexual and reproductive health service (SRH) na mga programa sa paghahatid. Sinusuportahan ng mga programang ito ang kalidad ng mga sistema ng pangangalaga para sa malakihang paghahatid ng serbisyo ng SRH at marami ang nagpapatupad ng mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili. Ipinahihiram ni Ms. Bixiones ang kanyang kalidad ng kadalubhasaan sa pangangalaga sa ilang mga inisyatiba sa PSI sa mga lugar ng pangangalaga sa sarili, pagsukat ng pangangalaga na nakasentro sa kliyente at digital na kalusugan. Siya rin ang global technical lead ng PSI para sa cervical cancer programming at emergency contraception.

Pierre Moon

Direktor ng SIFPO2 Project, Population Services International, PSI

Nagtatrabaho si Pierre Moon sa Population Services International, na nakabase sa Washington, DC, bilang direktor ng proyektong SIFPO2 na pinondohan ng USAID na namamahala sa mga programa sa paghahatid ng serbisyo ng USAID sa humigit-kumulang 20 bansa. Marami sa mga programang ito ang nagtataguyod ng mga interbensyon sa pamamahala sa sarili, mula sa self-injection ng DMPA-SC hanggang sa HIV self-testing. Tumutulong din si Mr. Moon na i-coordinate ang Data at Knowledge Working Group (dating Technical Working Group) sa loob ng Self-Care Trailblazer Group.

Megan Christofield

Technical Advisor, Jhpiego, Jhpiego

Si Megan Christofield ay isang Project Director at Senior Technical Advisor sa Jhpiego, kung saan sinusuportahan niya ang mga koponan upang ipakilala at sukatin ang access sa mga contraceptive sa pamamagitan ng paglalapat ng mga pinakamahuhusay na kasanayan na nakabatay sa ebidensya, madiskarteng adbokasiya, at pag-iisip ng disenyo. Siya ay isang malikhaing palaisip at kinikilalang pinuno ng pag-iisip, na inilathala sa journal ng Global Health Science & Practice, BMJ Global Health, at STAT. Sinanay si Megan sa kalusugan ng reproduktibo, pag-iisip ng disenyo, at pamumuno at pamamahala mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health at sa Johns Hopkins Carey Business School, at may undergraduate degree sa Peace Studies.

Milly Kaggwa

Senior Clinical Advisor, PSI

Si Dr. Milly Nanyombi Kaggwa ay isang Senior Clinical Advisor sa PSI at gumugol ng huling 15 taon sa pamamahala at pagpapatupad ng mga programa sa kalusugang sekswal at reproductive. Si Dr. Kaggwa ay nagbibigay ng teknikal na tulong upang matiyak ang access sa mga de-kalidad na serbisyo sa kalusugang sekswal at reproductive at cervical cancer; responsable siya sa pagbuo at pagbuo ng kapasidad ng mga kawani ng bansa na manguna sa matatag na kalidad ng mga sistema ng pangangalaga sa isang portfolio na sumasaklaw sa mahigit 30 bansa. Sa dati niyang tungkulin, siya ang Direktor ng Programa sa PSI/Uganda, kung saan pinamunuan niya ang mga programa at kasosyong organisasyon upang makamit ang kahanga-hangang tagumpay sa pagbuo ng kapasidad ng publiko at pribadong sektor sa pangangalaga sa kalusugang sekswal at reproduktibo.

Dorine Irankunda

Clinical Advisor, PSI

Si Dr. Dorine Irankunda ay isang Clinical Advisor sa PSI, kung saan nakikipagtulungan siya sa mga team ng bansa upang pahusayin ang pangkalahatang klinikal na kalidad ng pangangalaga para sa mga serbisyo sa kalusugang sekswal at reproductive. Ang Dr. Irankunda ay nagbibigay ng teknikal na tulong upang mabuo ang kapasidad ng mga kawani ng PSI sa bansa upang mapahusay ang pangangalagang nakasentro sa kliyente at ang pagpapanatili ng kanilang kalidad ng mga sistema ng pangangalaga. Dati, si Dr. Irankunda ay ang Direktor ng Kagawaran ng SRH para sa PSI/Burundi, kung saan pinangasiwaan niya ang mga kasanayang nakabatay sa ebidensya sa pagbibigay ng serbisyo. Bago sumali sa PSI, sinuportahan ni Dr. Dorine ang isang lokal na NGO sa Burundi, "Maison Shalom," upang mapabuti ang pag-iwas at paggamot ng mga karaniwang sakit sa pagkabata, paghahanda sa panganganak, mga serbisyo sa maternity, at pamamahala ng mga komplikasyon sa obstetrical. Natanggap ni Dr. Irankunda ang kanyang MD mula sa Unibersidad ng Constantine sa Algeria.

Eva Lathrop

PSI

Si Dr. Eva Lathrop ay ang Global Medical Director sa PSI, kung saan pinangangasiwaan niya ang isang portfolio ng paghahatid ng serbisyo na sumasaklaw sa mahigit 30 bansa, na pangunahing nakatuon sa kalusugang sekswal at reproductive. Siya ay may higit sa 20 taong karanasan sa klinikal na pangangalaga, pagtuturo, pananaliksik at pagsasanay sa pandaigdigang kalusugan ng reproduktibo - kabilang ang sa konteksto ng mga kumplikadong emerhensiya. Mula 2016-17, nagsilbi si Dr. Lathrop bilang Lead para sa Contraceptive Access Team bilang bahagi ng Zika Virus Response ng US Centers for Disease Control.

Alexandra Angel

Technical Advisor, PSI

Si Alexandra Angel ay isang Technical Advisor sa Population Services International (PSI) sa Washington, DC. Pinapayuhan niya ang mga pandaigdigang programa ng PSI sa pagbuo, pagpapatupad, at pagpapanatili ng mga de-kalidad na programa at serbisyo sa kalusugang sekswal at reproductive para sa mga kababaihan at babae. Ang kanyang mga pinagtutuunan ng pansin ay ang kalidad ng pangangalaga, pagpapayo sa FP na nakasentro sa kliyente, at pagpapakilala sa Caya diaphragm bilang isang pagpipiliang paraan. Nagsasalita ng French si Alexandra, at karamihan sa kanyang trabaho ay nakatuon sa Francophone West Africa. Mayroon siyang BA sa French at Francophone Studies at sa Religious Studies mula sa Santa Clara University at isang MPH mula sa George Washington University.