Taip untuk mencari

Soal Jawab Waktu membaca: 6 minit

Tumpuan pada Sambungan Rakyat-Planet: Edith Ngunjiri di Blue Ventures


Bolehkah anda memperkenalkan diri anda secara ringkas, termasuk kedudukan dan organisasi anda? 

Nama saya Edith Ngunjiri dan saya seorang pakar kesihatan awam mengikut profesion dengan pengalaman hampir sepuluh tahun. Saya menyertai Blue Ventures pada tahun 2021 sebagai penasihat teknikal untuk Perkongsian Kesihatan dan Alam Sekitar (HE). Blue Ventures ialah organisasi pemuliharaan marin yang bekerjasama dengan komuniti untuk menangani kedua-dua isu pemuliharaan marin serta isu kesihatan. Salah satu cara kami melakukan ini adalah dengan menyepadukan campur tangan kesihatan dalam program pemuliharaan marin kami.

Sebagai penasihat teknikal, peranan saya melibatkan menyediakan panduan tentang pelaksanaan program HE kami di empat negara (Madagascar, Indonesia, India dan Mozambique) di mana kami mempunyai program HE pada masa ini. Kami sedang berusaha ke arah mewujudkan perkongsian di Kenya dan kami juga menyokong organisasi lain yang berminat untuk melaksanakan pendekatan persekitaran kesihatan seperti Future of Fish yang berpangkalan di Peru.

Apakah yang telah mendorong anda dan organisasi anda ke arah pendekatan merentas sektor kesihatan dan alam sekitar dan pembangunan ini?

Blue Ventures mula bekerjasama dengan komuniti dalam pemuliharaan marin, menumpukan semata-mata pada perikanan dan pengurusan sumber marin. Kemudian pada tahun 2007, kami mula menyepadukan campur tangan kesihatan, menangani keperluan besar yang tidak dipenuhi untuk perancangan keluarga. Kami mula memahami bahawa kami sedang menangani keperluan kesihatan yang merupakan sebahagian daripada ekosistem yang lebih luas yang terdiri daripada pemuliharaan, kesihatan, mata pencarian dan cabaran lain. Daripada pemahaman itu, kami membina projek kesihatan dan alam sekitar yang lebih besar.

Dengan menangani keperluan awal yang tidak dipenuhi untuk perancangan keluarga, kami menyedari keperluan untuk sokongan dalam bidang lain antaranya: air, sanitasi dan kebersihan, kesihatan ibu dan anak, perkhidmatan HIV, dan pemakanan.

Bolehkah anda bercakap tentang kepentingan perkongsian dalam kerja anda dan terangkan bagaimana rupa proses bekerja dengan rakan kongsi?

Perkongsian adalah aspek yang sangat penting dalam cara Blue Ventures berfungsi. Ini dibenamkan ke dalam strategi 2025 kami. Melalui kerja pemuliharaan marin kami, kami telah mengenal pasti keperluan kesihatan yang masyarakat perlukan sokongan dan kerana kami bukan organisasi kesihatan, adalah sangat penting bagi kami untuk bekerjasama dengan organisasi kesihatan lain. Rakan kongsi seperti kementerian kesihatan masing-masing mempunyai kepakaran dan kapasiti dalam bidang tematik tertentu yang ingin kami tangani..

Kami juga menyokong pekerja kesihatan komuniti (CHW) dalam komuniti tempat Blue Ventures berfungsi dan memberi tumpuan terutamanya pada pengukuhan sistem kesihatan sebagai langkah kemampanan. lebih mudah untuk memupuk perubahan semasa bekerja dalam struktur komuniti terbenam.

Perkongsian membantu kami memanfaatkan kepakaran teknikal, memupuk langkah kemampanan dan menyokong organisasi yang sejajar dengan nilai dan visi kami. Dengan melakukan ini, kami boleh menjangkau lebih banyak komuniti melalui campur tangan yang lebih berkesan.

Apakah proses Blue Ventures untuk melibatkan rakan kongsi baharu dan membina perkongsian?

Kami mempunyai proses skop rakan kongsi, yang sedang kami standardkan. Ia terdiri daripada kriteria terpilih yang kami gunakan apabila kami ingin memulakan perkongsian. Salah satu perkara utama yang kami lihat ialah nilai organisasi dan jika ia sejajar dengan nilai Blue Ventures. Kami juga melihat kepada kapasiti organisasi untuk melaksanakan intervensi atau skop kerja yang dicadangkan.

Perkara lain yang kita lihat ialah tahap kepakaran organisasi. Contohnya, jika organisasi kesihatan, ini berpandukan keperluan kesihatan masyarakat. Contohnya, boleh jadi air, sanitasi dan kebersihan dan/atau kesihatan ibu dan anak. Kami kemudian melihat bidang tumpuan organisasi ini untuk melihat sama ada mereka pernah menjalankan jenis kerja yang serupa dan tahap pembiayaan mereka sebelum ini. 

Sebaik sahaja kami telah mengenal pasti bahawa bakal rakan kongsi mempunyai kapasiti, dan juga diselaraskan dengan baik dari segi nilai dan objektif, kami kemudiannya memulakan proses awal penglibatan yang merangkumi mesyuarat untuk membincangkan campur tangan komuniti, reka bentuk dan perancangan projek.

Apakah antara cabaran terbesar yang anda hadapi dalam kerja anda dalam program kesihatan dan persekitaran bersepadu dan apakah yang telah dilakukan oleh Blue Ventures untuk menangani beberapa cabaran ini?

Skop untuk pasangan yang ideal bukanlah proses yang mudah. Kadangkala anda mungkin menemui organisasi yang sejajar yang tidak mempunyai kapasiti. Pada masa lain, organisasi mungkin mengalihkan visi atau strategi mereka, bermakna bahawa dinamik di mana perkongsian itu bermula telah berubah.

Isu lain yang merupakan cabaran dan peluang ialah banyak organisasi sudah biasa bekerja dalam silo. Ia mengambil sedikit masa sebelum mereka dapat memahami konsep pengaturcaraan bersepadu. Soalan tentang kemungkinan kejayaan dalam mengintegrasikan campur tangan kesihatan dan cara untuk membawa perubahan sering timbul. Kami mengadakan mesyuarat dan perbincangan secara dalaman dan apabila kami mengenal pasti bakal rakan kongsi, kami menjalankan sesi pembelajaran silang HE – yang pada asasnya merupakan pengenalan kepada pengaturcaraan persekitaran kesihatan bersepadu. 

Mengukur atau menjana bukti untuk menunjukkan kepada orang ramai dan menerangkan dengan lebih jelas kesan program HE juga boleh menjadi satu cabaran. Kami mempunyai proses pemantauan dan penilaian rutin kami tetapi menghadapi beberapa kesukaran untuk mengenal pasti penunjuk yang berkaitan dengan kesihatan dan persekitaran. Kami mempunyai pangkalan data yang sangat kukuh dengan data kesihatan. Teori perubahan kami tentang cara kami membayangkan campur tangan kesihatan kami menyumbang ke arah hasil atau impak marin juga memberi tumpuan kepada penglibatan komuniti yang tidak begitu mudah untuk diukur.

Adakah anda mempunyai sebarang inovasi dalam kerja kesihatan dan persekitaran bersepadu yang sedang dibangunkan atau laksanakan oleh organisasi anda atau mungkin telah dilakukan pada masa lalu?

Untuk memastikan kesinambungan program HE kami di Indonesia, kami membenamkan aktiviti Persekitaran Kesihatan Penduduk (PHE) kami dalam pentadbiran tempatan dalam pembangunan kampung tahunan rancangan aktiviti dan belanjawan. Ini adalah sebahagian daripada usaha advokasi kami di peringkat komuniti supaya apabila Blue Ventures beralih atau apabila kami ingin berpindah dan menyokong komuniti lain, masyarakat tempatan dan kerajaan tempatan akan mempunyai kedua-dua kapasiti teknikal dan kewangan untuk terus melaksanakan aktiviti HE.

Kami melakukan banyak kerja dengan kumpulan wanita dan kumpulan belia. Bagi kumpulan wanita, kami mengadakan perbincangan mengenai kesihatan reproduktif dan kepentingan serta peranannya dalam pemuliharaan. Itulah cara kami cuba menangani dan melibatkan masyarakat dalam kedua-dua aspek ini. Bagi kumpulan belia, kami bekerjasama dengan mereka dalam advokasi dan meningkatkan kesedaran tentang kesihatan reproduktif seksual, termasuk perkhidmatan HIV. Petugas kesihatan masyarakat juga mengambil bahagian dalam aktiviti pemuliharaan marin contohnya pemulihan hutan bakau.

Apakah antara pencapaian Blue Ventures selama ini yang paling anda banggakan?

Saya sangat berbangga dengan di mana kami bermula dan mengapa kami bermula serta kesannya terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kadar kelaziman kontraseptif di wilayah Velondriake di Madagascar di mana kami mula mengintegrasikan perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif (SRH) meningkat daripada 25% kepada 59% dalam tempoh lima tahun (2009-2013), ditambah pula dengan pengurangan kadar kesuburan sebanyak 28%. Keputusan ini diperoleh daripada tinjauan yang dijalankan pada tahun 2009, 2011 dan 2013 untuk menilai perubahan dalam penggunaan kontraseptif dan kesuburan. Dengan menyepadukan perkhidmatan SRH, kami dapat meningkatkan akses kepada perkhidmatan kontraseptif dalam komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan dan terpencil dan oleh itu memupuk aktiviti pemuliharaan marin.

Kami mempunyai banyak testimoni daripada masyarakat; lelaki dan wanita bercakap tentang cara mereka dapat mengakses beberapa perkhidmatan ini dengan lebih baik kerana Blue Ventures. Wanita bercakap tentang bagaimana mereka dapat menjarakkan kelahiran mereka, memberi mereka peluang yang lebih baik untuk merancang keluarga mereka dan menguruskan aktiviti menjana pendapatan mereka. 

Secara amnya, saya berbangga dengan impak keseluruhan yang telah dihasilkan oleh program HE kami dari segi kesihatan dan mata pencarian masyarakat di kawasan terpencil dan kurang mendapat perkhidmatan tersebut.

Untuk menyokong replikasi model PHE yang lebih luas, Blue Ventures menubuhkan Rangkaian PHE yang memainkan peranan besar dalam mengadakan kedua-dua organisasi pemuliharaan dan kesihatan serta menyokong pengaturcaraan PHE bersepadu di peringkat komuniti, serantau dan nasional. Sebagai organisasi separa autonomi, kami telah dapat bekerjasama dengan rangkaian untuk meningkatkan jangkauan kami dan membina kapasiti lebih banyak organisasi untuk pengaturcaraan PHE bersepadu. Ia kini mempunyai keahlian kira-kira 60 organisasi.

Apakah beberapa pengajaran penting yang telah anda pelajari melalui pengalaman anda dalam kerja merentas sektor?

Salah satu pengajaran utama yang saya pelajari ialah sangat penting untuk mempunyai perspektif holistik dalam bidang kerja masing-masing. Saya fikir banyak program dan organisasi tidak mengambil kira isu lain daripada sektor lain yang boleh menjejaskan sektor mereka, dan yang, jika ditangani secara bersama, akan membawa impak positif kepada kedua-dua sektor. Adalah penting untuk menjalankan latihan silang PHE – membawa pemuliharaan dan kesihatan rakan kongsi, kerajaan dan komuniti dalam satu bilik untuk membincangkan dan menerangkan kesalinghubungan dalam pengaturcaraan persekitaran kesihatan.

Saya juga telah mengetahui bahawa daripada mengatakan ia tidak boleh berfungsi, cuba dan ukur untuk membuktikan bukti bahawa ia sebenarnya tidak berfungsi. Pada penghujung hari, masih terdapat beberapa kesan positif, sama ada dari segi kesihatan atau pemuliharaan. Perkara lain yang saya pelajari ialah kuasa perkongsian. Mereka sangat penting. 

Adakah terdapat apa-apa lagi yang anda ingin kongsikan tentang kerja anda, apa-apa yang anda rasa bagus untuk diserlahkan?

Kami sentiasa cuba untuk memperhalusi alatan kami dan proses kami. Saya akan menyerlahkan tiga kunci alat untuk kerja kami yang telah kami usahakan. Kami cuba menyelaraskan proses skop rakan kongsi kami (yang telah saya huraikan di atas) dengan membangunkan alat skop rakan kongsi yang standard. 

Kami juga sedang mengusahakan 'alat membuat keputusan perkongsian PHE' yang bertindih dengan alat skop dalam beberapa bidang tetapi objektif utamanya adalah untuk membantu kami membuat keputusan awal sama ada terdapat keperluan untuk melaksanakan projek HE. Beberapa kriteria yang kami lihat termasuk tahap keperluan kesihatan yang tidak dipenuhi dan sama ada ia mungkin menjejaskan, dalam satu cara atau yang lain, daya tahan dan keupayaan komuniti untuk terlibat dalam usaha pemuliharaan. Dalam hal ini, kami juga menilai tahap yang kami boleh memenuhi keperluan ini dan bagaimana kami boleh melibatkan rakan kongsi lain. Memandangkan ini adalah projek HE, kami juga menilai kesediaan dan kapasiti rakan pemuliharaan untuk bekerjasama dengan rakan kongsi kesihatan. 

Kami juga sedang berusaha untuk memperkemas proses pengumpulan data kami dan membangunkan alat yang akan membantu kami mendapatkan sebanyak mungkin maklumat daripada komuniti melalui alat penilaian keperluan kesihatan. Pada asasnya, alat ini akan memberi kami pemahaman yang lebih baik tentang keperluan kesihatan masyarakat dan membimbing kami melalui proses skop rakan kongsi.

Kirsten Krueger

Penasihat Teknikal Penggunaan Penyelidikan, FHI 360

Kirsten Krueger ialah Penasihat Teknikal Penggunaan Penyelidikan untuk Kumpulan Kesihatan, Penduduk dan Pemakanan Global di FHI 360. Beliau pakar dalam mereka bentuk dan menjalankan aktiviti penggunaan bukti secara global untuk mempercepatkan penggunaan amalan berasaskan bukti melalui perkongsian rapat dengan penderma, penyelidik, pembuat dasar kesihatan , dan pengurus program. Bidang kepakaran beliau termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, akses berasaskan komuniti kepada perancangan keluarga, penduduk, kesihatan dan persekitaran, perubahan dasar dan advokasi, dan pembinaan kapasiti.

Elizabeth Tully

Pegawai Program Kanan, Knowledge SUCCESS / Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Elizabeth (Liz) Tully ialah Pegawai Program Kanan di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Beliau menyokong usaha pengurusan pengetahuan dan program serta kerjasama perkongsian, selain membangunkan kandungan cetak dan digital, termasuk pengalaman interaktif dan video animasi. Minatnya termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, integrasi penduduk, kesihatan dan alam sekitar, serta penyulingan dan penyampaian maklumat dalam format baharu dan menarik. Liz memegang BS dalam Sains Keluarga dan Pengguna dari West Virginia University dan telah bekerja dalam pengurusan pengetahuan untuk perancangan keluarga sejak 2009.