Mag-type para maghanap

Audio Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Mga Isyu sa Kasarian sa Mga Resulta sa Sekswal at Reproductive Health

Karanasan sa Pagtataguyod mula sa Paggawa sa Mga Komunidad


Hindi pa ako nagkaroon ng “Ahaa” sandali kapag tinitingnan ang mga isyu sa kasarian bilang isang mahalagang aspeto sa mga resulta ng kalusugan, hanggang 2014 pagkatapos kong sumali sa isang kolehiyo sa pagsasanay sa klinikal na gamot, na nakabase sa katimugang baybayin ng Tanzania (Mtwara).

Noong sinimulan ko ang aking pag-aaral, natuklasan ko ang nakakagulat na data sa teenage pregnancy at paghinto sa pag-aaral ng mga kabataan. Sa rehiyon ng Mtwara, partikular mula 2015-2017, may daan-daang mga nag-dropout sa paaralan mula sa sekondarya at elementarya dahil sa teenage pregnancy. Sa maagang pagbibinata, kapag ang isang batang babae ay nabuntis, hindi sila pinapayagang bumalik sa paaralan sa Tanzania na nakakahanap ng kanilang sarili na may anak na susuportahan at walang kwalipikasyon para makakuha ng magandang trabaho. Sa panahon ng pag-ikot sa ospital, doon ko nakilala ang mga nagdadalaga na babae at kabataang babae na dumaranas ng malubhang komplikasyon mula sa hindi ligtas na mga pagpapalaglag at ang ilan pa ay nauwi sa pagkawala ng kanilang buhay.

Ang mga kabataang lalaki at ang mga kilala bilang mga kabataang ama, ay pinupuri bilang "sapat na lalaki" at mas panlalaki, bilang isang lumang kultura/tribal na pananaw na bahagyang napatunayan pa rin ng mga lalaki at lalaki na sadyang magkaroon ng mas maraming anak sa iba't ibang kapareha at malugod na tinatanggap ang pagiging isang batang ama dahil sila ay nakikita bilang isang tao at isang alamat. Ang mga panlipunang dinamika ng kasarian na ito sa sexual at reproductive health and rights (SRHR) ay nag-ambag sa ilang hindi magandang resulta sa kalusugan sa Tanzania tulad ng mataas na maternal mortality rate, mataas na neonatal mortality, mahinang nutrisyon para sa mga batang wala pang limang taong gulang, dahil sa mahinang kakayahan sa pagiging ina, at mataas na rate ng paghahatid ng HIV/AIDS. Sa ngayon, may iniulat na higit sa 8000 na huminto sa paaralan sa Tanzania bawat taon dahil sa teenage pregnancy, ang dinamikong ito ay nakakaapekto sa mas maraming babae at babae kaysa lalaki at lalaki at nag-aambag sa mas mataas na gender disparity gap. 

Noong 2019, nagtrabaho ako kasama ang isang grupo ng mga batang ina sa pagitan ng 18-25 taon na na-kick out sa paaralan dahil sa teenage pregnancy at nagsimulang magtrabaho bilang commercial sex worker, na hindi maiiwasang kumikita ng mas mababa sa isang dolyar bawat araw. Isinasaalang-alang ang katotohanan na ang komersyal na gawaing pakikipagtalik ay hindi kinikilala sa Tanzania, kapag ang isang babae o babae ay nabuntis at hindi pinapayagang bumalik sa paaralan, ang stigma na ito ay nagdaragdag ng labis na diskriminasyon sa lipunan. 

Higit pa rito, ang isang tipikal na grupo ng 25 batang buntis na ina ay hindi isang homogenous na grupo, ang ilan sa kanila ay maaaring may maraming magkakapatong na anyo ng mga kahinaan gaya ng mga sumusunod:

    • Kasalukuyang nabubuhay na may HIV/AIDS,
    • Maaari silang magpakasal,
    • Ang iba ay nabubuhay nang may mga traumatikong karanasan ng gender-based violence (GBV),
    • Ang ilan ay mga sekswal at kasarian na minorya, at iba pa.

Ang kasarian ay isang panlipunang konstruksyon para sa kung ano ang itinuturing na katanggap-tanggap sa lipunan kung hindi man tama o mali batay sa mga tungkulin ng kasarian para sa isang lalaki o babae; at ang konseptong ito ay hindi pambabae lamang na konstruksyon. Kadalasan, ang mga isyu sa kasarian ay nakikita bilang mga isyu sa kababaihan lamang at ito ay hindi tama, dahil ang mga isyu sa kasarian ay nakakaapekto sa mga lalaki at lahat din.

Ang mga kultura ng ating mga lipunan ay lubos na nakakabit sa isang patriyarkal na sistema na pinapaboran ang mga lalaki nang higit kaysa kababaihan sa maraming aspeto kabilang ang mga tungkulin ng kasarian at mga pagtatasa ng pangangailangan, pagpapakilos ng mapagkukunan ng kasarian kabilang ang mga isyu sa pag-access, at kontrol sa mga mapagkukunan. Ang mga isyung ito ay may mahahalagang epekto sa power dynamics sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan na bumabagsak sa mga kakayahan sa paggawa ng desisyon kahit na sa mga sensitibong isyu tulad ng pag-access sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Halimbawa, sa Mtwara at karamihan sa mga komunidad ng Tanzania, ang isang lalaki ang huling gumagawa ng desisyon kung ang kanilang kasintahan o asawa ay dapat gumamit ng paraan ng pagpaplano ng pamilya o hindi.

Sa isang kamakailang senaryo sa isa sa aming mga programa, hiniling ng isang lalaki na gumamit ng kutsilyo upang piliting tanggalin ang isang implant sa braso ng kanyang asawa. Sa kalaunan, ang epekto ng pagpaplano ng pamilya ay nakakaapekto sa lahat hindi lamang sa mga kababaihan, upang higit na bigyang-diin ang pagkakaroon ng hindi planadong pagbubuntis ay nakakaapekto sa parehong mga tagapag-alaga/magulang na nagpapatunay na ang mga isyu sa kasarian ay hindi lamang mga isyu sa kababaihan kundi mga isyung panlipunan na kailangang sama-sama ng mga lalaki, babae, at lahat. .

Pag-unawa sa Mga Konsepto ng Kasarian bilang Isang Mahalagang Bahagi Kapag Gumagawa sa Mga Isyu sa Kalusugan

Noong 2023, nakikipagtulungan ang Young and Alive Initiative sa USAID, at ang IREX sa pamamagitan ng youth excel project, nagpapatupad kami ng gender transformative program para sa mga kabataang lalaki at kabataang lalaki sa southern highlands ng Tanzania. Ang dahilan kung bakit kami nakatutok sa mga lalaki sa oras na ito ay dahil ang mga lalaki at lalaki ay madalas na napapansin sa mga talakayan tungkol sa SRHR at kasarian.

Gumagamit kami ng tool sa pagbabago ng kasarian na sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa tulad ng pagpaplano ng pamilya, kalusugan ng isip, at kasarian na may layuning isulong ang pagbabago sa pag-uugali sa lipunan (social behavior change (SBC)) sa pamamagitan ng paghikayat sa mga responsableng sekswal at reproductive health na pag-uugali sa mga kabataang lalaki at kabataang lalaki. Natutunan namin kamakailan kung paano sumailalim sa intersectional rapid gender assessments (IRGPA) bago magsagawa ng anumang proyekto sa anumang komunidad. Tinutulungan tayo ng IRGPA na maunawaan ang mga karaniwang isyu gaya ng mga tungkulin ng kasarian, mga responsibilidad at paggamit ng oras, mga kapasidad, at mga asset at pamamahagi ng mapagkukunan sa mga partikular na komunidad bago natin ipatupad ang ating mga programa.

Ginagawa rin naming isang punto na isali ang mga komunidad sa brainstorming ng mga pagsasanay sa kasarian. Ang isa sa aking mga paborito ay isang gender box game na nagdadala sa lahat upang maabot ang isang “AHAA ” punto tulad ng natagpuan ko ang aking sarili sa aking pag-aaral. Kasama sa pagsasanay na ito ang mga komunidad na gumagawa ng kanilang sariling pagsusuri sa kasarian sa pamamagitan ng pagtingin sa pang-araw-araw na dinamika ng tungkulin ng kasarian o pamamahagi sa kanilang mga sarili. Sa pagtatapos ng ehersisyo, patuloy na nagsusuri ang mga kalahok upang matukoy kung paano naaapektuhan ng mga karaniwang paglitaw ng dinamika ng tungkulin ng kasarian ang pamamahagi ng mapagkukunan at kawalan ng timbang sa kapangyarihan sa panahon ng paggawa ng desisyon para sa mga sensitibong isyu tulad ng kung gagamit ng pagpaplano ng pamilya o hindi.

Nais kong hikayatin ang mga organisasyon at kasosyong nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan na magbigay ng mga puwang para sa mga indibidwal sa kanilang mga organisasyon upang malaman ang tungkol sa mga isyung nakabatay sa kasarian. Nalaman ko kamakailan na ang karamihan sa mga institusyon ay magkakaroon ng mga talakayan sa kasalukuyang mga patakaran sa kasarian, ngunit ang mga ito ay hindi isinasabuhay ng mga indibidwal sa labas ng corporate o tradisyonal na mga lugar ng pagtatrabaho. Maaaring ipakita ng isang tao ang kanyang sarili bilang sensitibo sa kasarian sa trabaho, ngunit sa tahanan ay napaka-patriarchy at mapang-api. Nananawagan ako para sa mga indibidwal na maglaan ng oras, pag-unawa, at pagsisikap na malaman ang tungkol sa mga isyu sa kasarian at “maglakad sa usapan.” Sinisingil ko ang lahat ng organisasyon at institusyon na matutunan kung paano magsagawa ng mga pagsusuri sa pag-audit ng kasarian at gamitin ito upang sanayin ang mga miyembro ng kanilang koponan sa mga lugar na may epektong mga pagpapabuti. Ang mga isyu sa kasarian ay mga isyu na dapat matutunan at matuklasan araw-araw.

Inosenteng Grant

Direktor ng Programa sa Young and Alive Initiative, Tanzania

Ang Innocent Grant ay isang Direktor ng Programa sa Young and Alive Initiative sa Tanzania, isang lokal at organisasyong pinamumunuan ng kabataan na nagtatrabaho upang isulong ang kalusugan ng sekswal at reproductive ng mga kabataan at kabataan. Siya ay isang gender specialist na may background sa clinical medicine, at isang self-motivated youth leader na masigasig sa pagtuturo sa mga kabataan at young adult tungkol sa sekswal, reproductive health at mga karapatan. Si Innocent ay may higit sa limang taong karanasan sa larangan ng sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan para sa mga kabataan at kabataan sa Tanzania. Ang kanyang pamumuno at trabaho sa Tanzania ay kinilala kung kaya't siya ay kabilang sa 2022 Mandela Washington Fellow, isang prestihiyosong leadership fellowship na itinatag ni Pangulong Obama para sa mga batang pinuno ng Africa at kabilang sa 2022 Phil Harvey SRHR innovation award winner. Sa taong 2023/24 ay nakatuon ang Innocent sa pagbuo ng isang napapanatiling digital media para sa promosyon ng kalusugan ng reproduktibo na tinatawag na "Contraceptive Conversations" na mayroong higit sa 10,000 subscriber, kasama siya sa pamumuno ng isang bata at buhay na pagsasama-sama na naglalayong bumuo ng mga bagong lider ng SRHR sa Tanzania, co na nangunguna sa isang gender transformative program para sa mga kabataang lalaki at kabataang lalaki sa katimugang kabundukan ng Tanzania na tinatawag na “Kijana wa Mfano”.