தேட தட்டச்சு செய்யவும்

விரைவான வாசிப்பு படிக்கும் நேரம்: 5 நிமிடங்கள்

பங்களாதேஷில் திருமணத்திற்கு முந்தைய குடும்பக் கட்டுப்பாடு மற்றும் இனப்பெருக்க ஆரோக்கிய ஆலோசனை

Helping Youth Make Informed Life Choices

ஆசியாவிலேயே வங்காளதேசத்தில் குழந்தை திருமண விகிதம் அதிகமாக உள்ளது. இளவயது திருமணம் பெண்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மோசமாக்குகிறது. இது அவர்களின் ஏஜென்சி மற்றும் கல்வியைப் பெறும் அல்லது தொடரும் திறனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். அதனால், in order to improve young couples’ quality of life and encourage them to make informed decisions, the Bangladesh Center for Communication Programs (BCCP) collaborated with the Directorate General of Family Planning to introduce a national Premarital Counseling (PMC) Guidebook.

Bangladesh has the highest rate of child marriage in Asia and the fourth-highest rate globally உடன் 51% of young women marrying before the age of 18. உள்ளன 38 million child brides in Bangladesh, 13 million of which married before they were 16. Child marriage is the cause of at least 75% of births before a girl turns 18. A girl married at 13 will also have 26% more children over her lifetime than a girl married at 18 or later. This high child marriage rate has contributed to Bangladesh’s stalled fertility rate, which has remained at 2.3 for the past 10 ஆண்டுகள்.

Early marriage also leads to a poorer quality of life. Girls who marry early have less decision-making power and are more likely to be illiterate or have dropped out of school. They have lower labor force participation and earnings, less control over household assets, and less agency in their sexual and reproductive lives. Thirty-one percent of these young girls are married to men who are 10 or more years older than they are. They are at high risk of violence, exploitation, and abuse. Girls who are married earlier experience higher rates of malnutrition, isolation, depression, abandonment, and domestic violence, all of which fuel higher maternal mortality and morbidity rates than girls who marry after age 18.

“Early marriage also leads to a poorer quality of life. Girls who marry early have less decision-making power and are more likely to be illiterate or have dropped out of school.”

In order to improve the quality of life among young couples and encourage them to make informed decisions about pregnancy, தி Bangladesh Center for Communication Programs (BCCP) collaborated with the Directorate General of Family Planning to introduce a national Premarital Counseling (PMC) Guidebook.

The Premarital Counseling Guidebook for Youth

The Directorate General of Family Planning introduced the PMC Guidebook to reduce misconceptions among youth planning to marry. The Guidebook, whose audience is unmarried இளம் பருவத்தினர் between ages 17 மற்றும் 18, teaches both boys and girls how to integrate family planning and reproductive health (FP/RH) principles into their lives.

PMC Guidebook Cover Page

PMC Guidebook Cover Page

The PMC guidebook aims to increase the age of marriage and empower couples to make informed decisions to delay early pregnancy and space their pregnancies safely, following healthy timing and spacing guidelines.

The guide emphasizes healthy spousal communication to help couples resolve misunderstandings and potential conflicts about FP/RH using proper knowledge of reproductive health. Other benefits of stronger communication skills include healthier conflict-resolution skills, reduced rates of domestic violence, and a happier conjugal life overall. The ultimate goal of the initiative is to reduce maternal and child mortality by reducing unmet need for FP/RH services, thereby lowering fertility rates.

The guidebook itself will be used to train frontline workers and service providers who engage youth on various aspects of premarital counseling.

Youth seeking services will be reached for PMC through three main touchpoints: in the community (30%), at colleges and universities (60–70%), and at service sites (10%).

  • Group work presentation during the PMC guidebook first batch ToT attended by district and sub-district level GoB officials. கடன்: BCCP

    கடன்: BCCP

    சமூக மட்டத்தில், a Family Welfare Assistant (FWA) will counsel youth who are planning to get married by inviting them and their families to attend a group premarital counseling meeting in a communal courtyard. After the session, youth are also encouraged to visit their service facility for more information and services.

  • Upazila-level (sub-district) officials will arrange a series of four interrelated sessions at each college or university in their Upazila to provide information on premarital issues. They will also encourage students to come to their local service facility for more information and services.
  • At service sites, a Family Welfare Visitor (FWV) and Sub-Assistant Community Medical Officer (SACMO) will counsel youth who seek PMC guidance.

Progress to Date

இன்றுவரை, the guidebook has been introduced in the Mymensingh division (comprising several districts). Mymensingh was chosen because it has the highest level of early pregnancy. With funding from the Government of Bangladesh, the Bangladesh Center for Communication Programs and the USAID-funded Ujjiban Social and Behavior Change Communication (SBCC) திட்டம் have instructed 75 trainers of trainers in Mymensingh, who in turn have trained 750 frontline workers and service providers.

The gradual introduction of the PMC guidebook is included in the government’s five-year sector development plan; it will be introduced in the remaining seven divisions in 2022. Registered users can access the PMC guidebook in Bangla on the BCCP eLearning website https://www.bdsbcc.org/.

Mymensingh division PMC guidebook TOT inauguration by the Director-FP. Credit: BCCP
கடன்: BCCP
Group work during the PMC guidebook TOT 1st batch. Credit: BCCP
கடன்: BCCP

Advocacy Strategies that Led to the Government Endorsing and Owning the Initiative

The Ujjiban project consistently advocated the importance of reaching Bangladeshi youth before marriage to better prepare them to plan their families and improve their quality of life. In conversations with government leaders, the project raised the issues of stagnant rates of fertility, contraceptive prevalence, and unmet need, demonstrating how addressing youth needs would help increase the minimum age of marriage—delaying marriage and first pregnancies.

It was helpful that BCCP, through the Ujjiban project, was part of the SBCC capacity system strengthening of the Bangladeshi government and was already working closely with them. BCCP helped form five levels of committees to manage, implement and monitor SBCC activities, and were able to motivate central/directorate level authorities to develop and approve the PMC guidebook initiative. BCCP was also able to help the government design an integrated health, population, and nutrition school curriculum. The school curriculum and the PMC guidebook are part of a larger push to address adolescent and youth sexual and reproductive health needs in Bangladesh.

Reaching Youth and Managing Quality of Life

Although not related to the PMC Guidebook, a new national curriculum will provide adolescents with basic information to help them understand PMC more easily.

Unveiling of the cover of school health curriculum (SHPNE package) by the Director Generals, Additional Secretaries and USAID-OPHNE’s Deputy Team Lead. கடன்: BCCP

கடன்: BCCP

In January 2022, தி Ministry of Health and Family Welfare inaugurated a comprehensive, integrated school curriculum on health, population, and nutrition. This new curriculum will be used simultaneously by the Health, குடும்ப கட்டுப்பாடு, and Nutrition departments and among non-governmental organizations across Bangladesh.

The curriculum consists of 23 sessions on health, population, and nutrition for students in secondary school ranging from 11 செய்ய 15 years old, who will participate as part of their extra-curricular activities.

முக்கிய எடுக்கப்பட்டவை

It is critical to identify the needs of youth and match them to doable initiatives that have shown success in other contexts. Being prepared with evidence is important to make a strong argument that successful behavior change is possible. Close collaboration with key government divisions and focal centers, as well as understanding the larger needs of a nation and its leadership, are helpful in designing initiatives that will result in buy-in. Persistence is necessary; it takes time and continuous engagement to draw attention to child marriage and other issues experienced by youth and the interventions that address them. It is vital to integrate these interventions into a larger effort, thereby adding to and enhancing the existing system and endeavors.

For more on how to meet the FP/RH needs of youth, check out the உரையாடல்களை இணைக்கிறது series.

பங்களாதேஷில் உள்ள ஒரு சுகாதார நிலையத்தில் ஒரு பெண்
பிரணாப் ராஜ்பந்தாரி

நாட்டின் மேலாளர், திருப்புமுனை நடவடிக்கை நேபாளம், தகவல் தொடர்பு திட்டங்களுக்கான ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் மையம்

பிரணாப் ராஜ்பந்தாரி நாட்டின் மேலாளர்/மூத்த சமூக நடத்தை மாற்றம் (எஸ்.பி.சி) CCP/ திருப்புமுனை நடவடிக்கை நேபாளத்திற்கான ஆலோசகர். 2018-2020 வரை எஸ்பிசி சிஸ்டம்ஸ் ஸ்ட்ரெங்தெனிங் திட்டத்திற்கான கட்சியின் தலைவராக இருந்தார்., கட்சியின் துணைத் தலைவர்/SBCC ஆலோசகர், சுகாதாரத் தொடர்புத் திறன் ஒத்துழைப்பு (HC3) நேபாள திட்டம் 2014-2017 வரை, மற்றும் 2012-2014 வரை சுவாஹாரா திட்டத்தில் CCP க்கான SBC குழுவை வழிநடத்தினார். 2003-2009 இலிருந்து, அவர் FHI 360ன் USAID-ன் நிதியுதவி பெற்ற ASHA மற்றும் IMPACT திட்டங்களில் தொடர்பு நிபுணராக பல்வேறு பாத்திரங்களில் இருந்தார்., நிரல் குழு தலைவர்/SBCC ஆலோசகர், மற்றும் திட்ட அலுவலர். அவர் USAID க்காக தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் சுயாதீனமாக ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார், மற்றும், மற்றும் GIZ திட்டங்கள். மஹிடோல் பல்கலைக்கழகத்தில் பொது சுகாதாரத்தில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர், பாங்காக், மற்றும் மிச்சிகன் மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியலில் முதுகலைப் பட்டம், மிச்சிகன்.

ஏ. கே. ஷபிகுர் ரஹ்மான்

திட்ட ஒருங்கிணைப்பு ஆலோசகர், தகவல் தொடர்பு திட்டங்களுக்கான பங்களாதேஷ் மையம் (BCCP)

திரு. ஷஃபிகுர் ரஹ்மான் ஒரு அனுபவமிக்க நடத்தை மாற்ற தகவல் தொடர்பு (பி.சி.சி) நிபுணர், மேல் கொண்டு 30 கருத்துருவாக்கம் செய்வதில் பல ஆண்டுகள் படிப்படியாக மூத்த நிலை அனுபவம், வடிவமைத்தல், செயல்படுத்தி, மூலோபாய தகவல்தொடர்புகளை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் கண்காணித்தல், பங்களாதேஷில் உள்ள சர்வதேச மற்றும் தேசிய மேம்பாட்டு நிறுவனங்களுக்கான சமூக அணிதிரட்டல் மற்றும் SBCC திறன் மேம்பாட்டு தலையீடுகள். தற்சமயம் பங்களாதேஷ் தொடர்பு திட்டங்களுக்கான மையத்துடன் பணிபுரிந்து வருகிறது, திரு. ரஹ்மான் மூலோபாய திட்டமிடல் மற்றும் திட்ட குழுக்களுக்கு வழிகாட்டுதலுக்கு பொறுப்பானவர், பொது சுகாதாரத் துறைகளில் GoB நிலை TA மற்றும் NGO பங்காளிகள், கல்வி மற்றும் நல்ல நிர்வாகம், குடும்பக் கட்டுப்பாடு/இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் மற்றும் பெண்களை இலக்காகக் கொண்ட பிற திட்டங்களில் சிறப்பு நிபுணத்துவத்துடன், பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்கள்.

4.9கே காட்சிகள்
மூலம் பகிரவும்
இணைப்பை நகலெடுக்கவும்