खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

एमिली यंग

एमिली यंग

इन्टर्न, परिवार नियोजन 2030

एमिली यंग म्यासाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन गर्ने वर्तमान वरिष्ठ हुनुहुन्छ. उनको रुचि मातृ र बाल स्वास्थ्य समावेश छ, कालो मातृ मृत्यु दर, र प्रजनन न्यायको जातीयकरण. उनीसँग ब्ल्याक मामास म्याटर एलायन्समा इन्टर्नशिपबाट मातृ स्वास्थ्यमा अघिल्लो अनुभव छ र रङका आमाहरूका लागि आफ्नै स्वास्थ्य सेवा सुविधा खोल्ने आशा छ।. उनी परिवार नियोजन २०३० को वसन्त हुन् 2021 इन्टर्न, र हाल सामाजिक सञ्जाल सामग्री निर्माण र सहयोग गर्ने टोलीसँग काम गर्दैछ 2030 संक्रमण प्रक्रिया.

कुराकानीहरू जडान गर्दै
कुराकानीहरू जडान गर्दै
कुराकानीहरू जडान गर्दै
कुराकानीहरू जडान गर्दै
कुराकानीहरू जडान गर्दै
कुराकानीहरू जडान गर्दै
कुराकानीहरू जडान गर्दै
कुराकानीहरू जडान गर्दै