Mag-type para maghanap

May-akda:

Emily Young

Emily Young

Intern, Pagpaplano ng Pamilya 2030

Si Emily Young ay kasalukuyang senior sa University of Massachusetts Amherst na nag-aaral ng Public Health. Kasama sa kanyang mga interes ang kalusugan ng ina at anak, itim na pagkamatay ng ina, at ang racialization ng reproductive justice. Siya ay may nakaraang karanasan sa kalusugan ng ina mula sa kanyang internship sa Black Mamas Matter Alliance at umaasa na magbukas ng kanyang sariling pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga ina na may kulay.. Siya ay Family Planning 2030's Spring 2021 intern, at kasalukuyang nagtatrabaho kasama ng team na gumagawa ng nilalaman ng social media at tumutulong sa 2030 proseso ng paglipat.

Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap