Mag-type para maghanap

May-akda:

Reana Thomas

Reana Thomas

Teknikal na Opisyal, Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon at Nutrisyon, FHI 360

Reana Thomas, MPH, ay isang Technical Officer sa Global Health, Populasyon, at Research department sa FHI 360. Sa kanyang papel, nag-aambag siya sa pagbuo at disenyo ng proyekto at pamamahala at pagpapakalat ng kaalaman. Kasama sa kanyang mga lugar ng espesyalisasyon ang paggamit ng pananaliksik, equity, kasarian, at kalusugan at pag-unlad ng kabataan.

Magkahawak kamay ang isang silid-aralan ng mga lalaki sa Middle School na si Keoti Balak
Isang trainer mula sa Pathfinder International na may hawak na male condom
Isang kamay na may hawak na male condom
Mga batang babae na lumalahok sa isang sexual reproductive health class
mic SPANS Community Family Mental Health Response Team. Credit ng larawan: SPANS / salain ni Prisma
Gonoshasthaya Community Health Center (sa labas ng Dhaka). Gonoshsthaya Kendra (GK) nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan at segurong pangkalusugan sa mga hindi nararapat na populasyon sa Bangladesh. Larawan: Rama George-Alleyne / World Bank
Ang batang Emanzi ay binuo sa matagumpay na pagpapatupad ng FHI 360 ng dalawang iba pang mga programa sa paggabay, Anyaka Makwiri (para sa mga kabataang babae at kabataang babae) at Basa (para sa mga lalaking may kasama).