தேட தட்டச்சு செய்யவும்

வகை:

திட்ட செய்திகள்

ICFP இல் அறிவு வெற்றி 2022
ஒரு ஆப்பிரிக்க பெண் மற்றும் மூன்று சிந்தனை குமிழ்கள். There's an IUD in one, மற்றொன்றில் ஒரு சுகாதார மருத்துவமனை, மற்றும் மூன்றாவது ஒரு உரையாடல்
இந்தோனேசிய சமூகக் கூட்டத்தின் உறுப்பினர்கள் கூட்டம்
இணையத்தில் தொடர்ந்து இணைந்திருப்பவர்களின் விளக்கப்படம்
ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அவர்களுக்குப் பின்னால் தங்கள் நிழல்களுடன்
டுகோங்ஸ், ஒரு வகை பெரிய கடல் பாலூட்டி, மாலியாங்கின் சமூகத்தால் வெளியிடப்பட்டது, மலியாங்கின் கடல் சரணாலயத்திற்குள் மலேசியா.