Taip untuk mencari

Audio Mendalam Waktu membaca: 7 minit

10 Tahun, 10 Pelajaran: Melaksanakan Undang-undang Kesihatan Reproduktif di Filipina


Dengar Artikel Ini

Penyokong dan juara kesihatan reproduktif (RH) di Filipina menghadapi cabaran yang sukar Pertempuran selama 14 tahun menentang kumpulan yang kuat dan pembangkang yang kuat untuk menghidupkan Akta Keibubapaan dan Kesihatan Reproduktif Bertanggungjawab 2012 (Akta Republik No. 10354) menjadi undang-undang penting pada Disember 2012. Dikenali sebagai Undang-undang RH, ia menyediakan akses universal dan percuma kepada kaedah kontraseptif moden, mewajibkan pendidikan kesihatan reproduktif yang sesuai dengan umur dan perkembangan di sekolah kerajaan, dan mengiktiraf wanita hak untuk penjagaan selepas bersalin di Filipina sebagai sebahagian daripada hak untuk penjagaan kesihatan reproduktif.

Enakmen bagaimanapun tidak menjamin kejayaan segera. Undang-undang itu masih perlu mengatasi pertempuran undang-undang selama empat tahun lagi (2013 hingga 2017)—daripada mengatasi cabaran mengenai perlembagaan perintah larangan sementara pada kontraseptif gunakan—kepada mereka yang menentang melaksanakan peraturan dan peraturannya.

Muat turun panduan untuk melaksanakan undang-undang kesihatan reproduktif.  

Pada 17 Disember 2022, juara RH, peguam bela, dan pihak berkepentingan lain berkumpul sekali lagi untuk menandakan ulang tahun ke-10 Undang-undang RH. Pelbagai pegawai kerajaan, penggubal undang-undang dan wakil daripada organisasi masyarakat sivil mengenang kembali perjuangan mereka, merenung cabaran dan pengajaran sedekad selepas penggubalan undang-undang dan menyeru kerajaan dan rakan kongsi utama untuk komitmen tambahan pada masa hadapan. Terdapat kejayaan yang ketara, dengan sokongan dan permintaan awam untuk FP/RH kekal kukuh dan dengan rang undang-undang berkaitan FP/RH yang lain menjadi undang-undang. Namun, cabaran masih wujud, termasuk pengurangan belanjawan dan mencari jalan untuk menyepadukan undang-undang ke dalam unit kerajaan tempatan. Sebagai bekas Pengarah Eksekutif Suruhanjaya Penduduk dan Pembangunan (POPCOM) Dr. Juan Antonio Perez III berkata, "Selepas dekad pertama Undang-undang RH, masih ada kerja yang perlu dilakukan."

Sejak penggubalan Undang-undang RH pada 2012, apakah pengajaran yang diperoleh oleh juara dan peguam bela RH? Berikut adalah 10 pengajaran daripada 10 tahun pelaksanaan Undang-undang RH di Filipina.

1. Tidak cukup untuk menjadikan rang undang-undang RH sebagai undang-undang—ia adalah penting untuk memberikannya gigi.

Memberi "gigi" undang-undang bermakna memastikan ia mempunyai peraturan dan peraturan pelaksanaan yang jelas disokong oleh belanjawan yang mencukupi untuk memajukannya. Ini juga bermakna mengadakan mesyuarat pengawasan bersama pelbagai agensi dan pihak berkepentingan untuk memantau secara konsisten pelaksanaan dan penggemblengan sumbernya.

“Ia bukan sekadar merangka rang undang-undang, menggubalnya, dan memasukkannya ke dalam undang-undang. Apa yang lebih penting ialah melaksanakannya,” tegas bekas Setiausaha Jabatan Kesihatan (DOH) dan kini Wakil Daerah 1 Iloilo Janette Garin.

2. Undang-undang RH bukan apa-apa tanpa pembiayaan yang konsisten dan mencukupi.

Pemimpin kerajaan, baik di peringkat nasional dan tempatan, mungkin menyokong undang-undang secara lisan, tetapi perlu ada pembiayaan untuk pelaksanaan. Kerajaan negara harus memberi arahan yang jelas kepada Kementerian Belanjawan atau Kewangan untuk memperuntukkan, pada asas tahunan, pembiayaan yang mencukupi untuk undang-undang dan jika boleh, mewujudkan pelan pelaksanaan berkos berbilang tahun untuk inisiatif FP/RH. Di peringkat kerajaan tempatan, pastikan pelaksanaan program FP/RH dimasukkan dalam rancangan belanjawan tahunan.

Walden Bello, salah seorang penaja utama Rang Undang-undang RH Filipina, turut berkongsi pendapatnya tentang perkara ini: “Langkah utama untuk menangani isu pembiayaan ialah pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan oleh Kongres sebagai 'kebimbangan perubatan keutamaan,' yang akan melayakkannya kepada tahap membiayai mandat penetapan sedemikian."

3. Bijak membelanjakan bajet yang diperuntukkan untuk FP/RH memberikan bukti yang tidak dapat dipertikaikan untuk meneruskan pembiayaan dan melaksanakan undang-undang.

Belanjakan peratusan yang lebih besar daripada bajet yang diperuntukkan kerajaan untuk FP/RH untuk perkhidmatan, bukan untuk kos pentadbiran. Selalunya, kerajaan membelanjakan sebahagian besar daripada bajet program FP/RH untuk latihan dan seminar dan kurang untuk mendapatkan komoditi atau menambah baik perkhidmatan. Perbelanjaan untuk urusan pentadbiran adalah perlu, tetapi program FP/RH tidak seharusnya bersifat pentadbiran semata-mata kerana orang ramai juga memerlukan sokongan dan perkhidmatan—kedua-duanya adalah komponen penting.

Menurut bekas Setiausaha DOH Garin, “Jika bajet dibelanjakan kebanyakannya untuk kos pentadbiran dan tiada perkhidmatan disediakan, sudah tentu ia akan menjadi batu besar yang melanggar undang-undang…Saya meminda perkara supaya bajet untuk kesihatan reproduktif benar-benar dibelanjakan pada orang. Itulah sebabnya, apabila undang-undang dicabar di Mahkamah Agung, kami tidak mengalami kesukaran untuk menunjukkan bahawa 'Inilah kami, sudah melaksanakan undang-undang yang sebenarnya akan melangkaui perkhidmatan untuk wanita.'

The author (Grace Gayoso Pasion) with Congressman Edcel Lagman, one of the primary authors and a staunch advocate of the RH Law in the Philippines. Photo courtesy of Grace Gayoso Pasion.
Pengarang (Grace Gayoso Pasion) bersama Ahli Kongres Edcel Lagman, salah seorang pengarang utama dan penyokong tegar Undang-undang RH di Filipina. Foto ihsan Grace Gayoso Pasion.

4. Kemahuan politik adalah kunci dan tidak ternilai untuk kejayaan pelaksanaan.

Walaupun kelihatan klise, kehendak politik yang mendorong pemimpin kerajaan mencari jalan untuk membiayai dan mempercepatkan pelaksanaan dalam bidang kuasa masing-masing. Kehendak politik menggerakkan pemimpin untuk membeli dan mengedarkan kontraseptif, untuk menyediakan perkhidmatan FP/RH yang komprehensif, dan untuk melaksanakan program pendidikan seksualiti komprehensif (CSE) walaupun mendapat tentangan daripada kumpulan anti-RH yang berpengaruh di peringkat nasional dan tempatan.

“Kerajaan tempatan mempunyai akses kepada sumber. Ia benar-benar satu perkara untuk memberi keutamaan…Kami mempunyai bajet yang sangat kecil di bandar kami tetapi jika anda tahu bahawa anda perlu meletakkan hati dan dana anda di tempat yang sepatutnya, ia adalah mungkin,” kongsi Datuk Bandar Isabela Djalia Hataman dari Basilan, sebuah wilayah di bahagian paling selatan Filipina.

Paling penting, agensi pelaksana utama, seperti Kementerian Kesihatan, mesti berada di barisan hadapan untuk mempunyai kemahuan politik untuk menyokong dana yang mencukupi, memberi sokongan, dan menguatkuasakan undang-undang RH.

5. Menggerakkan agensi kerajaan yang paling relevan untuk melaksanakan undang-undang.

Nampak logik dan mudah difahami, namun kepentingan perkaitan kadangkala diabaikan. Di luar Kementerian Kesihatan, tentukan agensi kerajaan mana yang terbaik untuk melaksanakan undang-undang. Libatkan agensi yang memberi tumpuan kepada penduduk dan pembangunan. Libatkan agensi yang bertanggungjawab untuk mengagihkan belanjawan untuk undang-undang RH. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan CSE ke dalam kurikulum asas. Paling penting, pastikan undang-undang serta peraturan dan peraturan pelaksanaannya menyatakan dengan jelas peranan dan tanggungjawab agensi kerajaan yang berkaitan ini.

Various booths manned by several non-government organizations during the RH Law 10th year anniversary event offering different RH products from publications and advocacy stickers to lubricants and condoms. Photo courtesy of Grace Gayoso Pasion.
Pelbagai gerai yang dikendalikan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan semasa acara ulang tahun ke-10 Undang-undang RH yang menawarkan produk RH berbeza daripada penerbitan dan pelekat advokasi kepada pelincir dan kondom. Foto ihsan Grace Gayoso Pasion.

6. Dalam bentuk kerajaan yang tidak berpusat, kuasa adalah dengan pemimpin kerajaan tempatan. Jadikan mereka sekutu anda.

Penurunan sistem kesihatan di Filipina meletakkan kuasa dan wang untuk melaksanakan Undang-undang RH di tangan ketua eksekutif tempatan. Peguambela membantu mereka menjadi sekutu dengan sentiasa menyokong mereka dan mendidik mereka tentang cara mengutamakan FP/RH adalah penggunaan berkesan sumber yang terhad yang akhirnya diterjemahkan kepada penjimatan kos material, yang kemudiannya boleh dilaburkan semula dalam sektor keutamaan lain.

Seperti yang dikongsi oleh Datuk Bandar Hataman, “Likhaan* yang membentuk saya menjadi diri saya sekarang. Mereka memperkenalkan saya kepada kesihatan reproduktif dan pengalaman saya bekerja di RH telah membangunkan saya tentang cara mengutamakan dan mengendalikan program FP/RH di bandar saya.” (*Likhaan ialah sebuah organisasi bukan kerajaan dan bukan untung di Filipina yang ditubuhkan pada tahun 1995 untuk bertindak balas terhadap keperluan kesihatan seksual dan reproduktif wanita yang mengalami kemiskinan.)

Akibatnya, bandarnya adalah satu-satunya unit kerajaan tempatan di wilayah Wilayah Autonomi Bangsamoro di selatan Filipina di Mindanao Muslim (BARMM) yang telah menurunkan kadar kehamilan remajanya.

Satu lagi cara untuk menjadikan kerajaan tempatan sebagai sekutu ialah memudahkan dan memudahkan mereka untuk melaksanakan undang-undang RH dan menyepadukan aktiviti FP/RH dalam rancangan pembangunan mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Jawatankuasa Penggubal Undang-undang Filipina mengenai Penduduk dan Pembangunan (PLCPD), “Pengintegrasian dan penyelarasan aktiviti RH ke dalam set perkhidmatan yang komprehensif yang boleh diterima pakai oleh unit kerajaan tempatan…adalah penting memandangkan…penurunan tadbir urus.”

7. Tidak henti-henti mendidik kerajaan negara dan tempatan tentang keberkesanan kos pembiayaan dan melaksanakan inisiatif FP/RH.

Penyokong dan juara RH mesti sentiasa menyedarkan kerajaan negara, terutamanya pengurus ekonomi, terhadap idea bahawa menyediakan perkhidmatan FP/RH adalah salah satu cara paling berkesan untuk membangunkan negara.

Menurut Dr. Ernesto Pernia, bekas setiausaha Pihak Berkuasa Kemajuan Ekonomi Negara (NEDA) Filipina, perdagangan antarabangsa dan menyediakan perkhidmatan FP/RH adalah cara paling penting untuk meningkatkan pembangunan negara. Walau bagaimanapun, yang pertama adalah bergantung kepada faktor luaran, manakala yang kedua berada dalam kawalan kepimpinan tempatan.

Di samping itu, Ahli Kongres Edcel Lagman, salah seorang pengarang utama dan penyokong tegar Undang-undang RH, menekankan bahawa peguam bela RH mesti terus-menerus membuat pemimpin kerajaan memahami bahawa lebih banyak bajet untuk RH bermakna lebih penjimatan untuk penjagaan kesihatan: “Kita seharusnya dapat memberitahu kerajaan bahawa apabila kita membuat belanjawan untuk projek infrastruktur, penerima manfaat adalah lebih sedikit. Kita seharusnya dapat memberikan bajet yang mencukupi kepada RH, yang memerlukan belanjawan yang lebih rendah, tetapi mempunyai penerima yang tidak terhad…ini sangat penting untuk mencapai pembangunan manusia yang mampan. Kerajaan tidak nampak ini. Saya fikir kerajaan sepatutnya tahu itu dan itu sepatutnya datang untuk kita.”

8. Gunakan sentimen awam untuk kepentingan diri sendiri.

Daripada hanya bertelagah dengan pembangkang yang tidak mengalah semasa perbahasan berjam-jam mengenai kelulusan rang undang-undang RH yang berlaku di dalam dewan pleno Kongres, peguambela membawa isu itu kepada umum. Penggubal undang-undang dan aktivis di Filipina berkumpul dan belajar daripada satu sama lain tentang cara terbaik untuk meningkatkan perhatian ramai terhadap perundangan mercu tanda ini. Setelah kesedaran orang ramai dibangkitkan, sokongan terhadap isu itu meningkat, seterusnya memberi tekanan kepada kerajaan dan pembangkang.

Senator Pia Cayetano, salah seorang penyokong rang undang-undang RH, berkata, "Kemahuan politik yang kuat dan perkongsian yang kukuh dengan masyarakat sivil adalah penting dalam mendorong perundangan yang progresif."

9. Ketahui siapa yang menyokong anda dan menentang anda.

Bekerjasama dengan mereka yang sesuai untuk anda: Jadikan mereka sekutu anda, belajar daripada satu sama lain, berkongsi sumber dan menyusun strategi bersama-sama untuk membuat kejayaan. Jangan pandang rendah pembangkang. Mereka akan sentiasa mencari kelemahan untuk mematahkan undang-undang baru. Kenali mereka dengan baik. Sentiasa bersedia dengan melakukan penyelidikan dan mencipta hujah yang kukuh dan berasaskan bukti yang memihak kepada kedudukan anda. Kemukakan pendirian anda kepada penggubal undang-undang yang bersedia mendengar, bukan kepada pembangkang yang tidak mengalah dan dogmatik. Dalam kes Filipina, pembangkang yang paling mencabar ialah hierarki Katolik dan penggantinya dalam Kongres.

Profesor Universiti Ateneo de Manila Mary Racelis berkongsi, “Penggubal undang-undang tidak akan membaca [dokumen] setebal 17 muka surat jadi kami menyusun satu deklarasi pernyataan empat muka surat yang dihantar kepada Kongres…Kami tidak perlu mempengaruhi uskup, mereka tidak akan mendengar kami pula .”

10. Pergerakan RH yang kuat, teguh dan berterusan, terdiri daripada pelbagai sektor, adalah penting untuk bergerak ke hadapan dan mengekalkan keuntungan pelaksanaan undang-undang RH.

Rang undang-undang RH menjadi undang-undang kerana gerakan RH yang cergas dan berdedikasi—yang terdiri daripada penyokong dan pejuang dari akar umbi, pertubuhan masyarakat sivil, pertubuhan bukan kerajaan, ahli akademik dan sektor swasta—yang bersatu untuk memastikan pelaksanaan sepenuhnya selepas sekian lama. bertahun-tahun pertempuran sengit. Menambah kekuatan pergerakan itu ialah sokongan daripada penyokong yang berdedikasi, bersemangat, dan komited di cabang eksekutif dan perundangan kerajaan. Sokongan padu bekas Presiden Noynoy Aquino adalah penting dalam menggubal undang-undang.

Menurut bekas Pengarah Eksekutif POPCOM Perez, inisiatif FP/RH menyaksikan kejayaan dalam meningkatkan penggunaan perancangan keluarga daripada 4 juta pengguna FP moden pada 2013 kepada 7.9 juta pengguna pada 2021, walaupun dengan pengurangan belanjawan untuk pelaksanaan undang-undang RH. Penambahbaikan ini adalah hasil dedikasi pekerja kesihatan, sukarelawan, pekerja penduduk, rakan kongsi kerajaan tempatan dan rakan kongsi masyarakat sivil yang kekal komited terhadap kerja RH walaupun menghadapi cabaran ini.

“Ia bukan hanya pergaduhan satu kumpulan, ada keperluan untuk membantu antara satu sama lain… usaha gigih dan konsisten diperlukan untuk mencapai tempat yang kita mahu,” kata peguam Elizabeth Aguiling-Pangalangan, Pengarah Institut Hak Asasi Manusia di Universiti Pusat Undang-undang Filipina.

The author (Grace Gayoso Pasion) at the RH Law @ 10 photo booth, where visitors could express their thoughts and sentiments on the implementation of the RH Law. Photo courtesy of Grace Gayoso Pasion.
Penulis (Grace Gayoso Pasion) di gerai foto RH Law @ 10, di mana pengunjung boleh meluahkan fikiran dan sentimen mereka terhadap pelaksanaan Undang-undang RH. Foto ihsan Grace Gayoso Pasion.

Sudah sedekad sejak penggubalan Undang-undang RH. Ia merupakan kemenangan besar yang membawa penjagaan kesihatan berkualiti tinggi kepada mereka yang datang haid, dan ia telah memberi kesan positif kepada berjuta-juta individu dan keluarga di Filipina. Ia juga merupakan satu pencapaian penting bagi penggubal undang-undang. Namun begitu, usaha diteruskan untuk juara dan penyokong RH yang berusaha untuk melindungi dan memajukan kesihatan dan hak reproduktif wanita di Filipina.

Grace Gayoso Pasion

Pegawai Pengurusan Pengetahuan Serantau, Asia, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Grace Gayoso-Pasion kini merupakan Pegawai Pengurusan Pengetahuan Serantau Asia (KM) untuk KEJAYAAN Pengetahuan di Program Komunikasi Pusat Johns Hopkins. Lebih dikenali sebagai Gayo, beliau ialah seorang profesional komunikasi pembangunan dengan pengalaman hampir dua dekad dalam komunikasi, pengucapan awam, komunikasi perubahan tingkah laku, latihan dan pembangunan serta pengurusan pengetahuan. Menghabiskan sebahagian besar kerjayanya dalam sektor bukan untung, khususnya dalam bidang kesihatan awam, dia telah mengusahakan tugas yang mencabar iaitu mengajar konsep perubatan dan kesihatan yang kompleks kepada golongan miskin bandar dan luar bandar di Filipina, yang kebanyakannya tidak pernah menamatkan sekolah rendah atau menengah. Dia adalah penyokong lama untuk kesederhanaan dalam bercakap dan menulis. Selepas menamatkan pengajian ijazah dalam bidang komunikasi dari Universiti Teknologi Nanyang (NTU) di Singapura sebagai sarjana ASEAN, beliau telah bekerja dalam KM serantau dan peranan komunikasi untuk organisasi pembangunan antarabangsa yang membantu pelbagai negara Asia meningkatkan komunikasi kesihatan dan kemahiran KM mereka. Dia berpangkalan di Filipina.