Taip untuk mencari

Soal Jawab Waktu membaca: 8 minit

Kesan Pandemik COVID-19 terhadap Perkhidmatan Perancang Keluarga di Wilayah Gandaki, Nepal


Membina kekuatan kerajaan negara, institusi dan komuniti tempatan sambil mengiktiraf kepentingan kepimpinan dan pemilikan tempatan telah menjadi kepentingan utama kepada pengaturcaraan USAID. yang dibiayai oleh USAID Anugerah Bersekutu Data untuk Impak (D4I). daripada LANGKAH Penilaian IV, merupakan satu inisiatif yang menjadi bukti kepada pendekatan pengukuhan kapasiti tempatan yang menghargai kapasiti sedia ada pelakon tempatan dan kekuatan sistem tempatan. Memperkenalkan siri blog baharu kami yang mengetengahkan penyelidikan tempatan yang dihasilkan dengan sokongan daripada projek D4I, 'Going Local: Strengthening Local Capacity in General Local Data to Menyelesaikan Cabaran Pembangunan FP/RH Tempatan.'

D4I menyokong negara yang menjana bukti kukuh untuk membuat keputusan program dan dasar dengan mengukuhkan kapasiti individu dan organisasi untuk menjalankan penyelidikan berkualiti tinggi. Satu pendekatan untuk objektif ini adalah untuk mentadbir program geran penyelidikan kecil dan bekerjasama dengan penyelidik tempatan untuk:

  1. Membina dan mengukuhkan kapasiti penyelidikan di kalangan organisasi dan agensi negara tempatan;
  2. Menangani jurang penyelidikan dalam perancangan keluarga (FP) untuk memaklumkan dasar dan membuat keputusan berprogram; dan
  3. Tingkatkan penggunaan penemuan penyelidikan dengan menyediakan peluang untuk data disebarkan dan digunakan oleh pihak berkepentingan tempatan dan pembuat keputusan.

Selalunya, apabila artikel diterbitkan tentang penyelidikan, mereka menumpukan pada penemuan dan implikasi yang berpotensi. Walau bagaimanapun, jika negara atau program lain bertujuan untuk melaksanakan kajian yang serupa, adalah sama pentingnya untuk mendokumenkan cara mereka menjalankan penyelidikan, perkara yang dipelajari dan apakah cadangan untuk orang lain yang berminat untuk melakukan penyelidikan serupa dalam konteks mereka sendiri.

Dengan matlamat ini, Knowledge SUCCESS telah bekerjasama dengan program anugerah D4I untuk siri blog 4 bahagian yang memaparkan pelajaran tersirat dan pengalaman penyelidikan perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) yang dijalankan di empat negara:

  • Afghanistan: Analisis Tinjauan Isi Rumah Afghanistan 2018: Memahami Variasi Serantau dalam Penggunaan FP
  • Bangladesh: Menilai Kesediaan Kemudahan Kesihatan untuk Perkhidmatan FP dalam Tetapan Sumber Rendah: Pandangan daripada Tinjauan Penilaian Penyediaan Perkhidmatan Perwakilan Negara di 10 Negara
  • Nepal: Penilaian Pengurusan Komoditi FP semasa Krisis COVID-19 di Wilayah Gandaki, Nepal
  • Nigeria: Mengenalpasti Pendekatan Inovatif untuk Meningkatkan Mobilisasi Sumber Domestik dan Sumbangan Pembiayaan untuk FP

Dalam setiap siaran, Knowledge SUCCESS menemu bual ahli pasukan penyelidik setiap negara untuk menyerlahkan cara penyelidikan menangani jurang dalam pengetahuan FP, bagaimana penyelidikan akan menyumbang kepada penambahbaikan pengaturcaraan FP di negara ini, pengajaran yang dipelajari dan cadangan mereka untuk orang lain yang berminat menjalankan penyelidikan yang serupa.

Kerajaan Nepal (GON) mengutamakan perancangan keluarga (FP) dan telah menjadikannya tema yang menonjol dalam strategi dan rancangan Nepal. Walau bagaimanapun, pandemik COVID-19 global menyebabkan penutupan seluruh negara selama beberapa bulan pada tahun 2020 yang membawa kepada perkhidmatan kesihatan awam yang terganggu, termasuk perkhidmatan FP.

Satu pasukan empat fakulti - Isha Karmacharya (ketua), Santosh Khadka (ketua bersama), Laxmi Adhikari, dan Maheswor Kafle - dari Institut Sains dan Teknologi Pusat Kolej (CiST) ingin mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap perolehan komoditi FP, rantaian bekalan dan pengurusan stok di wilayah Gandaki untuk menentukan sama ada terdapat sebarang variasi dan kesan ke atas penyampaian perkhidmatan FP. Salah seorang ahli pasukan dari Knowledge SUCCESS, Pranab Rajbhandari, berbincang dengan Penyiasat Utama Bersama kajian, Encik Santosh Khadka, untuk mengetahui pengalaman dan pembelajaran mereka dalam mereka bentuk dan melaksanakan kajian ini.

A group of three people sits inside an office. The man on the left is dressed in a blue checkered dress shirt and blue pants, and sits on a black leather couch. He is holding a pen and papers on his lap, and is looking up at the camera. The man in the center is wearing a green dress shirt and sits by the door (to the left of the photo) on a metal chair. He is holding a piece of paper in his hands and is looking down at the paper. There is an empty chair next top him, to the right of the photo. The woman on the right is wearing a pink sweatshirt and sits behind a dark wooden desk and is using a laptop. Another laptop sits on the desk with two water bottles, a cell phone, and papers. Photo credit: Nepal D4I Research Team
Kredit: Pasukan Penyelidik D4I Nepal

Pranab: Mengapa anda memilih untuk menilai bekalan komoditi FP semasa krisis? Bagaimanakah anda mencapai objektif penyelidikan?

Santosh: Kami mendengar tentang peningkatan kelahiran dan isu akses perkhidmatan yang sukar disebabkan oleh sekatan COVID-19 yang memaklumkan fokus penyelidikan kami. Kami memutuskan bahawa objektif utama adalah untuk mengkaji kesan krisis COVID-19 terhadap perkhidmatan FP. Semasa COVID-19, semua sumber telah dialihkan untuk menangani cabaran COVID-19. Kami berminat untuk melihat bagaimana krisis mungkin telah menjejaskan bekalan dan perkhidmatan komoditi FP, dan kesan krisis terhadap program keutamaan negara seperti FP disebabkan oleh pengalihan sumber. Apakah jenis cabaran yang datang? Bagaimanakah pelbagai peringkat kerajaan (tempatan, pusat) menangani krisis bersama-sama dengan menyediakan perkhidmatan tetap? Kami amat berminat dengan perolehan, penghantaran perkhidmatan, stok dan variasi bekalan. Kami berminat untuk mengetahui sama ada strategi dan intervensi baharu telah dilaksanakan dan digunakan.

Pranab: Mengapa anda hanya menumpukan pada satu daripada tujuh wilayah di Nepal?

Santosh: Lokasi kajian dipilih berdasarkan pelbagai kriteria: kepelbagaian geografi dan cara menjadi inklusif–wilayah ini mempunyai daerah gunung, bukit, dan terai (dataran tanah rendah) di dalamnya. Kami juga mempertimbangkan kadar kelaziman kontraseptif (CPR) dan penunjuk FP lain, serta kebolehaksesan untuk pasukan penyelidik dari Kathmandu. wilayah Gandaki, daripada tujuh wilayah di Nepal, mempunyai penunjuk FP yang paling teruk. Ia mempunyai a CPR rendah berbanding wilayah lain.

Pranab: Siapa yang berunding dengan pasukan anda dalam proses kajian ini?

Santosh: Kami mempunyai dua sumber sokongan utama: kumpulan penasihat tempatan dan pasukan D4I. Kumpulan penasihat tempatan itu terdiri daripada bekas kakitangan USAID dan mereka yang mempunyai pengalaman berkaitan USAID (Hare Ram Bhattarai – Penasihat Kolej CiST, Dr. Karuna Laxmi Shakya, Naveen Shrestha – Pengetua Kolej CiST). Kumpulan penasihat tempatan membimbing pasukan kajian secara meluas sepanjang proses kajian. Mereka memberikan sokongan teknikal dan maklum balas yang mendalam, membantu menyemak alat dan penyediaan latihan. Mereka adalah bahagian yang sangat penting dalam proses dan berunding secara meluas. Kami meneruskan hanya selepas mendapat bimbingan kumpulan penasihat semasa kami meneruskan bahagian penting kajian.

Bridgit Adamou, Penasihat Teknikal Perancang Keluarga di D4I, berada di sana dari awal hingga akhir. Dia memberikan sokongan dan bimbingan yang meluas kepada kami. Dia adalah orang tumpuan kami, dan kami melaporkan kepadanya. Dia juga berunding dengan pasukannya dan orang atasan untuk sebarang sokongan yang kami perlukan. Dia sentiasa bersedia untuk membersihkan sebarang kekeliruan yang kami ada dan sangat menyokong sepanjang masa. Dia adalah orang utama yang memberikan sokongan teknikal kepada kami.

Pranab: Bagaimanakah anda bersedia secara teknikal untuk menilai bekalan komoditi?

Santosh: Kami mula-mula menjalankan tinjauan literatur yang membantu kami merangka soalan kajian dan alat untuk mengumpul maklumat. Kami mereka bentuk alat kuantitatif dan kualitatif. Kumpulan penasihat menyemak soalan dan alatan penyelidikan dan membantu menyemaknya. Selepas semakan dan semakan ini, Bridgit kemudian menyemak dan membantu memperhalusi dokumen ini.

Kami juga melawat tapak kajian yang dipilih (iaitu, tiga daerah yang mewakili zon ekologi gunung, bukit, dan terai) untuk kajian awal dan mendapatkan kebenaran tempatan untuk kajian tersebut. Kelulusan etika juga diterima untuk kajian sebelum pengumpulan data.

Pranab: Bagaimana anda mengumpul data?

Santosh: Pengumpul data, terdiri daripada graduan dan pelajar baru kolej CiST, telah dilatih di tempat kolej. Orientasi dua hari itu termasuk sesi latihan dan orientasi projek. Kami menggunakan masa rehat antara semester akademik untuk pengumpulan data supaya kami, fakulti kolej CiST sepenuh masa dengan tanggungjawab mengajar, boleh memberikan pengawasan dan sokongan teknikal terus kepada pengumpul data di peringkat lapangan. Ini penting untuk jaminan kualiti data dan pengurusan masa yang betul.

Kami berminat untuk membandingkan situasi FP sebelum dan selepas penutupan COVID-19. Kami menetapkan penanda tempoh belajar kami sebagai tiga bulan sebelum penutupan yang panjang dan tiga bulan selepas penutupan. Kajian perbandingan membantu melihat impak, dan dalam kes kami, cabaran dan perubahan dalam perkhidmatan FP akibat kesan COVID-19. Kami membandingkan tempoh masa dan mengkaji semua peringkat dari peringkat akar umbi, wilayah dan persekutuan.

Kami mengumpul data sekunder dan menjalankan temu bual pemberi maklumat utama (KII) di peringkat persekutuan, wilayah, daerah dan perbandaran. Kami menghadapi kesukaran untuk mengumpul data sekunder berkaitan stok dan bekalan kerana pelaporan dalam talian menggunakan Sistem Maklumat Pengurusan Logistik elektronik (eLMIS) belum diamalkan di lokasi kajian. Ini memerlukan perjalanan terus ke sumber/stor untuk mengumpul maklumat dengan melihat fail lama. Kakitangan sokongan projek USAID yang dipinjamkan di pejabat kerajaan telah membantu kami secara meluas untuk mendapatkan akses kepada data sekunder.

Kami menjalankan tujuh belas KII: 1 di peringkat Persekutuan, 1 di peringkat wilayah, dan 15 di daerah. Pasukan kajian memulakan KII mereka dengan Bahagian Kebajikan Keluarga, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan di peringkat persekutuan, seterusnya ke peringkat wilayah dan seterusnya ke peringkat daerah dan tempatan. Kami termasuk orang tumpuan yang berkaitan di peringkat persekutuan dan wilayah, penyelia FP daerah, penjaga stor, penyelaras kesihatan perbandaran dan sukarelawan kesihatan komuniti wanita (FCHV) peringkat wad.

Pranab: Mengapa anda memutuskan untuk menggunakan kedua-dua teknik kuantitatif dan kualitatif?

Santosh: Kami semua mempunyai kemahiran penyelidikan kuantitatif. Kami ingin melakukan kajian kaedah campuran untuk mempelajari dan mengalami teknik kualitatif. Penggunaan kaedah dan proses penyelidikan kualitatif (seperti KII) merupakan pembelajaran utama bagi kami. Pendekatan kualitatif membantu kami membuat triangulasi penemuan dan menjadikan keputusan lebih kukuh dengan mengesahkan maklumat yang terdapat dalam satu sumber dengan maklumat yang terdapat dalam sumber lain merentas sistem kesihatan. Kami mengesahkan silang data sekunder merentas peringkat untuk pengesahan data (iaitu, data yang disediakan oleh peringkat persekutuan disemak silang dengan peringkat wilayah; data peringkat wilayah dengan daerah; data peringkat daerah dengan majlis perbandaran, dan kemudian FCHV di peringkat tempatan). Pengalaman dan penjelasan mendalam yang dikongsi semasa penyelidikan kualitatif membantu dengan pengesahan keputusan.

Pranab: Bagaimanakah anda membersihkan, menganalisis dan menyemak penemuan? Apakah kemahiran yang diperlukan?

Santosh: Hanya kekerapan dan peratusan boleh dikira kerana kekurangan maklumat. Adalah lebih baik jika kita dapat menggunakan kaedah statistik yang lebih kompleks. Jika kami telah mereka bentuk pengumpulan maklumat sosio-demografi ke dalam alatan yang digunakan, ini mungkin dapat membantu kami melakukan analisis ini. Terdapat kekangan masa juga. Analisis yang lebih kompleks mungkin boleh dilakukan dengan reka bentuk alat yang lebih baik. Ini adalah pembelajaran utama bagi kami.

Pranab: Apakah pembelajaran utama anda semasa proses pengajian geran kecil D4I ini?

Santosh: Kami mendapat banyak pembelajaran daripada keseluruhan proses yang mengukuhkan kapasiti pasukan kajian kami.

Proses pembelajaran: Kami baru dalam proses pengurusan geran USAID dan belajar banyak tentang prosedur. Saya belajar banyak tentang memimpin kajian. Saya telah mendapat kemahiran dalam mengatur mesyuarat, mengurus mesyuarat, memenuhi tarikh akhir, dan menyediakan laporan.

Pengurusan masa: Kami terpaksa mengimbangi tanggungjawab mengajar dan belajar. Kami tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada projek itu. Persediaan latihan untuk pengumpul data mengambil masa dan pengumpulan data lapangan terpaksa ditangguhkan. Selain itu, perjalanan ahli Kumpulan Penasihat dan jadual sibuk menyebabkan kelewatan. Walaupun kami telah membuat rancangan terperinci untuk projek sepanjang tahun, ia masih memerlukan lanjutan tanpa kos selama tiga bulan. Setakat penerbitan siaran ini, penyebaran terakhir masih belum lengkap. Kami kini melihat nilai menambah fakulti sambilan semasa pengajian yang serupa supaya lebih banyak masa boleh ditumpukan untuk penyelidikan. Setelah mengalami proses ini, kami juga lebih yakin untuk menyelesaikan pengajian tepat pada masanya pada masa hadapan.

Mengurus dan merancang faktor luaran: Kami menghadapi kelewatan kerana faktor luaran seperti kakitangan kerajaan yang menjadi sumber maklumat kajian sibuk menguruskan wabak COVID-19. Maklumat sekunder dalam talian yang tiada memerlukan lawatan di tapak untuk pengumpulan data dan juga ditambah pada kelewatan. Ketakutan tentang sifat berjangkit COVID-19 membawa kepada kebimbangan pasukan kami tentang kemungkinan reaksi penduduk tempatan terhadap lawatan pasukan kajian untuk pengumpulan data. Kami bimbang tentang risiko peribadi yang berkaitan dengan wabak itu. Kami menguruskan ketakutan ini dengan mengikuti langkah berjaga-jaga yang disyorkan– menutup muka, mengekalkan jarak dan mendapatkan vaksin apabila ia tersedia.

Kemahiran Menulis: Kami melalui proses yang panjang untuk mendapatkan cadangan kami semasa proses penyediaan geran. Ia telah melalui sepuluh tambah pusingan penyerahan geran dan penambahbaikan. Ia mengambil banyak usaha, tetapi proses itu memperhalusi rancangan dan pendekatan kami. Begitu juga, setiap langkah proses pelaksanaan kajian melibatkan draf, semakan meluas dan pemurnian sebelum kelulusan akhir.

Kemahiran Analisis Teknikal: Kami belajar tentang merancang, melaksana dan menganalisis keputusan menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif. Kami menjadi biasa dengan perisian analisis kualitatif NVivo. Kami kini yakin dengan kemahiran kami untuk menjalankan kajian kaedah campuran atau kajian kualitatif. Menjangkakan cabaran analisis dan pra-perancangan untuk ini semasa fasa reka bentuk alat adalah satu lagi pembelajaran.

Pranab: Apakah penemuan utama anda? Bagaimanakah anda berharap dapatan kajian ini akan digunakan?

Santosh: Pembelajaran utama kami ialah pencari perkhidmatan mengubah suai tingkah laku mereka semasa kecemasan. Mereka lebih bergantung pada kaedah FP jangka pendek yang lebih mudah didapati di dalam negara. Mereka yang menggunakan kaedah jangka panjang beralih kepada kaedah jangka pendek. Pencari perkhidmatan dan penyedia kedua-duanya cuba mengurangkan interaksi manusia yang rapat kerana sifat penularan COVID-19 yang sangat menular. Penutupan yang berterusan menyebabkan perjalanan sukar untuk sampai ke kemudahan kesihatan untuk mengakses perkhidmatan FP jangka panjang.

Kami telah menyediakan taklimat dasar. Kami sedang menunggu ketersediaan masa pegawai kerajaan untuk merancang acara penyebaran untuk pembelajaran dan perkongsian yang lebih meluas. Kami akan menyediakan dokumen untuk diterbitkan dalam jurnal semakan rakan sebaya sebaik sahaja acara penyebaran selesai. Kami berharap penyelidikan kecil kami ini akan membuat perubahan.

Pranab: Apa-apa lagi yang anda ingin kongsikan dengan kami?

Santosh: Geran ini harus disediakan untuk individu atau bukan institusi juga. Pelajar terutamanya akan mendapat manfaat daripada geran kecil seperti ini untuk mengukuhkan kapasiti penyelidikan mereka.

Untuk meneroka lebih banyak sumber yang berkaitan dengan siri temu bual ini, jangan lepaskan Data untuk Impak (D4I). Koleksi cerapan FP, dengan bacaan lanjut dan bahan yang dikongsi oleh kakitangan mereka di Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Nigeria dan AS

Pranab Rajbhandari

Pengurus Negara, Breakthrough ACTION Nepal dan dan Penasihat Pengurusan Pengetahuan Serantau dengan Knowledge SUCCESS, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Pranab Rajbhandari ialah Pengurus Negara/Sr. Penasihat Perubahan Tingkah Laku Sosial (SBC) untuk projek TINDAKAN Terobosan di Nepal. Beliau juga merupakan Penasihat Pengurusan Pengetahuan Serantau-Asia untuk KEJAYAAN Pengetahuan. Beliau adalah seorang pengamal Perubahan Tingkah Laku Sosial (SBC) dengan lebih daripada dua dekad pengalaman kerja kesihatan awam. Beliau telah mengasaskan pengalaman lapangan bermula sebagai pegawai program dan dalam dekad yang lalu telah menerajui projek dan pasukan negara. Beliau juga telah berunding secara bebas di peringkat nasional dan antarabangsa untuk projek USAID, UN, GIZ. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (MPH) dari Universiti Mahidol, Bangkok, Ijazah Sarjana (MA) dalam bidang Sosiologi dari Michigan State University, Michigan dan merupakan alumni Ohio Wesleyan University.

Santosh Khadka

Profesional Kesihatan Awam, Pensyarah, Kolej Institut Sains dan Teknologi Pusat (CiST).

Encik Khadka ialah seorang Profesional Kesihatan Awam dengan lebih daripada enam tahun pengalaman dalam pelbagai projek dan organisasi. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana dalam Kesihatan Awam dan telah menyumbang kepada beberapa penerbitan berkaitan isu kesihatan awam. Beliau mempunyai minat dan motivasi yang tinggi dalam penyelidikan, keupayaan yang terbukti untuk mempromosikan pemakanan, kesihatan, kebersihan dan sanitasi kepada wanita dan kanak-kanak di Nepal, dan juga telah bekerja dalam bidang akademik selama lebih daripada 3 tahun, memperoleh kepakaran dalam penyelidikan dan pengajaran. Beliau juga mempunyai kemahiran dalam pemantauan dan penilaian sebagai pegawai program dan sebagai perunding dalam pelbagai projek yang dibiayai oleh penderma antarabangsa. Beliau bersemangat untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan seorang profesional yang berdedikasi yang membawa banyak pengetahuan dan pengalaman untuk setiap projek yang dijalankannya.