Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Family Planning at Reproductive Health Access at Utilization sa East Africa


Mula Hunyo hanggang Agosto 2022, 38 miyembro ng family planning at reproductive health (FP/RH) workforce mula sa Ethiopia, Kenya, Malawi, Nigeria, Rwanda, Tanzania, at Uganda ang nagsama-sama sa 2022 East Africa Learning Circles cohort. Sa pamamagitan ng structured group dialogues sa apat na session, nagbahagi sila at natuto mula sa praktikal na karanasan ng isa't isa, sa kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi sa pagpapabuti ng FP/RH access at paggamit.

KONTEKSTO

Ang pagpapalawak ng access sa pagpipigil sa pagbubuntis at pagbibigay-kasiyahan sa pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya ay mga mahahalagang elemento para sa pagkamit ng unibersal na access sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa reproduktibo, tulad ng hinihiling sa 2030 Agenda para sa Sustainable Development.

Ayon sa World Health Organization (WHO), ang bilang ng mga kababaihan na gustong gumamit ng pagpaplano ng pamilya ay tumaas nang husto sa nakalipas na dalawang dekada, mula 900 milyon noong 2000 hanggang halos 1.1 bilyon noong 2020. Dahil dito, ang bilang ng kababaihang gumagamit ng modernong Ang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ay tumaas mula 663 milyon hanggang 851 milyon, at ang contraceptive prevalence rate ay tumaas mula 47.7% hanggang 49.0%. Ang mga proyekto ng UN ay isang karagdagang 70 milyong kababaihan ay gagamit ng modernong contraception sa 2030.

Ang proporsyon ng mga kababaihan sa edad ng reproductive na ang pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya ay natutugunan ng mga modernong pamamaraan ng contraceptive (SDG indicator 3.7.1) ay may unti-unting tumaas sa nakalipas na mga dekada, tumaas mula 73.6% noong 2000 hanggang 76.8% noong 2020. Kabilang sa mga dahilan para sa mabagal na pagtaas na ito ang limitadong paraan ng pagpili s; hindi sapat na access sa mga serbisyo, lalo na sa mga kabataan, mas mahirap, at walang asawa; side effect (kinatakutan man o naranasan); pagsalungat sa kultura o relihiyon; mahinang kalidad ng magagamit na mga serbisyo; bias ng user' at provider laban sa ilang mga pamamaraan; at mga hadlang na nakabatay sa kasarian sa pag-access.

Ang mga aktor ng estado at hindi pang-estado ay parehong may tungkuling dapat gampanan sa pagtiyak na ang mga hadlang sa pag-access at pagkuha ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo (FP/RH) ay natugunan. Ang ilang iba't ibang elemento ay kailangang mailagay para sa matagumpay na mga programa ng FP/RH, mula sa estratehikong pagpaplano, pagbuo ng programa, at pagpapatupad hanggang sa pagsubaybay at pagsusuri (M&E) at pananagutan.

2022 EAST AFRICA LEARNING CIRCLES COHORT

Upang matiyak na ang lahat ay nilagyan ng kaalaman at pinakamahusay na kasanayan upang matugunan ang mga salik na humahadlang sa pag-access at paggamit ng mga serbisyo ng FP/RH, ang Knowledge SUCCESS East Africa team ay nag-host ng isang Learning Circles cohort sa Family Planning at Reproductive Health Access and Utilization sa East Africa. Natukoy ang paksang ito bilang isang priority sa rehiyon ayon sa mga survey at panayam sa mga propesyonal at organisasyon ng FP/RH na nakabase sa East Africa.

Ang lingguhang mga sesyon at talakayan ng Learning Circles ay iniangkla ng Framework ng Programang FP na Nakabatay sa Karapatan ng FP2030, na naglalarawan ng mga mahahalagang elemento na dapat na nakalagay sa iba't ibang antas sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang mga binibigyang kapangyarihan at nasisiyahang mga kliyente, kalidad ng impormasyon at mga serbisyo, isang nagbibigay-daan na kapaligirang legal at patakaran, at sumusuporta sa kultura at komunidad.

Graphic with four quadrants that describe supportive culture & community; enabling legal & policy environment; quality information & services; and empowered & satisfied clients.
Ang graphic framework na ito ay isang pananaw kung ano ang hitsura ng isang perpektong programa ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya na nakabatay sa karapatang pantao.

Isinaalang-alang din ng mga kalahok ng Learning Circles ang 10 mga prinsipyo at pamantayang nauugnay sa karapatang pantao na nauukol sa impormasyon at mga serbisyo ng contraceptive kung saan nakabatay ang balangkas. Ang mga prinsipyong ito, na sinang-ayunan ng WHO, UNFPA, FP2030, at iba pa, ay kinabibilangan ng:

 • Availability
 • Accessibility
 • Katanggap-tanggap
 • Kalidad
 • Walang diskriminasyon at pagkakapantay-pantay
 • May kaalaman sa paggawa ng desisyon
 • Pagkapribado at pagiging kumpidensyal
 • Pakikilahok
 • Pananagutan
 • Ahensya/awtonomiya/empowerment

MGA PANGUNAHING INSIGHT

Mga Salik ng Tagumpay

Sa pamamagitan ng maliliit na talakayan ng grupo, ginamit ng mga kalahok ng cohort ang Google Jamboard upang mag-brainstorm ng malawak na hanay ng mga ideya sa mga matagumpay na diskarte para sa pagpapabuti ng pag-access at paggamit ng FP/RH.

Screenshot of a Google Jamboard with family planning and reproductive health access and utilization success factors.
Isang halimbawa ng natapos na virtual brainstorming board ng isang grupo na may mga ideya kung paano matagumpay na mapahusay ang pagpaplano ng pamilya at pag-access at paggamit sa kalusugan ng reproduktibo sa East Africa batay sa mga karanasang programmatic ng mga kalahok.

Pagkatapos ay pinag-grupo nila ang kanilang nangungunang mga kadahilanan ng tagumpay upang iayon sa mga pangunahing elemento ng balangkas ng FP2030:

 • De-kalidad na impormasyon at serbisyo: Patuloy na sanayin at turuan ang mga tagapagbigay ng serbisyo upang maiwasan ang bias ng pamamaraan, tiyakin ang pagkakaroon ng malawak na hanay ng mga pagpipilian sa pamamaraan, pagbutihin ang pagbabahagi ng impormasyon ng kliyente at pagpapayo
 • Adbokasiya at pagpapakilos ng mapagkukunan: Tagataguyod para sa paglalaan at paggasta ng badyet ng FP, bumuo ng mga Costed Implementation Plans, tiyakin ang mga mapagkukunan upang makabili ng mga kalakal
 • Pakikipag-ugnayan sa stakeholder: Himukin ang mga stakeholder sa lahat ng antas (kabilang ang komunidad/kabataan, mga istruktura ng gobyerno, at mga kasosyo sa pampublikong-pribadong sektor) upang magbigay ng mga ideya, magsulong ng pakikipagtulungan, tiyakin ang pagmamay-ari at pagpapanatili
 • Pagpapagana ng kapaligiran: Magtatag at magpatupad ng mga legal at patakarang balangkas na nagpapadali sa pag-access at paggamit ng mga serbisyo ng FP/RH, pati na rin ang pagbibigay-priyoridad sa paggamit ng data para sa paggawa ng desisyon
 • Socio-cultural factors: Tugunan ang mga hadlang sa pag-access sa FP/RH, itaguyod ang mga pamantayan ng kasarian na sumusuporta sa pag-access sa FP, lumikha ng kamalayan at pangangailangan para sa mga serbisyo ng FP/RH, hikayatin ang pakikilahok ng mga lalaki, iwasto ang mga alamat at maling kuru-kuro
  Pamamahala at koordinasyon ng proyekto: Lumikha at sumunod sa mga plano para sa pagpapatupad, pananaliksik/survey, M&E

Mga hamon

Paggamit ng diskarte sa pamamahala ng kaalaman na tinatawag na Pagkonsulta sa Troika, natukoy ng mga kalahok ng cohort ang ilang hamon sa pag-access at paggamit ng FP/RH:

 • Mga handover ng proyekto: Ang kakulangan ng kalinawan tungkol sa mga tungkulin at responsibilidad sa pagitan ng mga pang-internasyonal at rehiyonal na tanggapan ng Africa ay nagdudulot ng pagkaantala sa pagpapalakas ng kapasidad
 • Mga limitadong serbisyo ng FP/RH sa mga pambansang scheme ng segurong pangkalusugan: Nagbabayad ang mga kliyente para sa mga serbisyo, na nagpapahirap sa lahat ng pagbisita
 • Ang pagkiling ng provider ay humahadlang sa pagsasama ng mga serbisyo ng FP/RH: Minsan pinipili ng mga kliyente na gumamit ng oral contraceptive pill sa halip na isaalang-alang ang iba pang magagamit na mga pamamaraan dahil sa bias ng provider.
 • Ang mga pasilidad ng kalusugan ay walang mga partikular na serbisyo ng kabataan. Kung saan ang mga serbisyo ng FP ay magagamit para sa mga kabataan, ang mga ito ay madalas na ibinibigay sa Mga Sentro ng Pangangalaga at Paggamot—na kadalasang tumutugon sa mga babaeng nanganak, hindi kasama ang mga hindi nulliparous na babae at babae. Kapag ang kabataan at kabataang sekswal at reproductive health (AYSRH) ay hindi priyoridad para sa mga gumagawa ng patakaran at tagapagpatupad, ang mga kabataan ay nahaharap sa stigma na nauugnay sa edad kapag sinusubukang i-access ang FP.
 • Hindi magandang konsultasyon sa mga pangunahing stakeholder maaaring humantong sa hindi magandang resulta sa kalusugan. Halimbawa, sa isa sa tatlong county sa Kenya, ang mahinang koordinasyon sa Ministry of Health ay humantong sa pagkaantala sa pagsasanay ng mga manggagawang pangkalusugan sa pagbibigay ng mga serbisyong tumutugon sa kabataan, na nagreresulta sa pagtaas ng mga rate ng teenage pregnancy at gender-based violence (GBV).
 • Kakulangan ng suporta mula sa mga paaralan, na nagbabanggit ng limitadong oras sa araw ng pag-aaral, para sa isang proyekto sa pamamahala ng kalinisan ng regla.
 • Mababang pakikipag-ugnayan ng lalaki sa paggamit ng mga serbisyo ng FP, dahil sa mga isyu sa kapangyarihan at mga panlipunang konstruksyon na nakapalibot sa pahintulot para sa FP.
 • Mga negatibong pamantayan sa lipunan na nagbabawal sa mga kabataan na ma-access ang FP sa kabila ng mataas na teenage pregnancy rate.
 • Mga isyu sa seguridad ng kalakal, lalo na ang stock-out ng pasilidad ng ilang commodities.
 • Takot sa side effects ng mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis at/o kakulangan ng tumpak na kaalaman ay humahadlang sa maraming kababaihan at kabataan sa pag-access sa FP.

PAGKILOS

Ang serye ng Learning Circles ay nagtapos sa pagbuo ng mga kalahok ng mga pahayag ng pangako tungo sa pinahusay na pagpapatupad ng kanilang mga programa habang isinasaalang-alang kung ano ang kanilang natutunan mula sa isa't isa. Kasama sa mga pangako ng kalahok ang pakikipag-ugnayan sa mga lider ng pananampalataya mula sa mga sentrong Kristiyano at Islam upang kampeon ang FP/RH, pakikipagtulungan sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na nakabatay sa pasilidad upang matugunan ang mga pangangailangan ng kabataan sa FP/RH, at paglikha ng grupong WhatsApp para sa lahat ng miyembro ng MOH Technical Working Group para sa GBV at AYSRH para talakayin ang mga isyung may kinalaman sa FP.

KONGKLUSYON

Sa pamamagitan ng Learning Circles, napalago ng mga miyembro ng FP/RH workforce mula sa East Africa ang kanilang kaalaman at napalakas ang kanilang pang-unawa sa kung paano pagbutihin ang pag-access at paggamit ng FP/RH, network at bumuo ng mga relasyon sa mga kasamahan na nahaharap sa katulad na mga hamon, at bumuo ng mga bagong ideya at praktikal na solusyon para sa pagpapabuti ng pagpapatupad ng programa ng FP/RH. Sabay-sabay, natutunan nila ang mga bagong tool at diskarte sa pamamahala ng kaalaman na magagamit nila sa kanilang mga organisasyon upang mapadali ang mga malikhaing paraan ng pagpapalitan ng kaalaman at epektibong kasanayan.

Matuto ng mas marami tungkol sa Learning Circles at basahin mga insight mula sa nakaraang sub-Saharan Africa Learning Circle sa programa ng pagpaplano ng pamilya sa konteksto ng COVID-19.

Gusto mo bang malaman ang higit pa tungkol sa mga tool at pamamaraan ng KM na ginagamit sa Learning Circles at kung paano gamitin ang mga ito sa iyong sariling gawain? Tingnan mo ito mapagkukunan!

Irene Alenga

Nangunguna sa Pamamahala ng Kaalaman at Pakikipag-ugnayan sa Komunidad, Advocacy Accelerator

Si Irene ay isang matatag na social economist na may higit sa 13 taong karanasan sa pananaliksik, pagsusuri ng patakaran, pamamahala ng kaalaman, at pakikipagsosyo sa pakikipagsosyo. Bilang isang mananaliksik, siya ay naging kasangkot sa koordinasyon at pagpapatupad ng higit sa 20 mga proyektong panlipunang pang-ekonomiyang pananaliksik sa iba't ibang mga disiplina sa loob ng Eastern African Region. Sa kanyang trabaho bilang Knowledge Management Consultant, si Irene ay nasangkot sa mga pag-aaral na may kaugnayan sa kalusugan sa pamamagitan ng trabaho sa kalusugan ng publiko at mga institusyong nakatuon sa teknolohiya sa Tanzania, Kenya, Uganda at Malawi kung saan matagumpay niyang natukso ang mga kwento ng epekto at nadagdagan ang kakayahang makita ng mga interbensyon sa proyekto . Ang kanyang kadalubhasaan sa pagbuo at pagsuporta sa mga proseso ng pamamahala, mga aral na natutunan, at pinakamahuhusay na kagawian ay ipinakita sa tatlong taong pamamahala sa pagbabago ng organisasyon at proseso ng pagsasara ng proyekto ng USAID| DELIVER at Supply Chain Management Systems (SCMS) 10-taong proyekto sa Tanzania. Sa umuusbong na kasanayan ng Human Centered Design, matagumpay na pinadali ni Irene ang isang positibong end to end na karanasan sa produkto sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pag-aaral sa karanasan ng gumagamit habang ipinapatupad ang USAID| DREAMS Project sa mga kabataang babae at kabataang babae (AGYWs) sa Kenya, Uganda, at Tanzania. Si Irene ay bihasa sa pagpapakilos ng mga mapagkukunan at pamamahala ng donor, lalo na sa USAID, DFID, at EU.

Alex Omari

Country Engagement Lead, East at Southern Africa Regional Hub, FP2030

Si Alex ay ang Country Engagement Lead (Eastern Africa) sa FP2030's East at Southern Africa Regional Hub. Pinangangasiwaan at pinamamahalaan niya ang pakikipag-ugnayan ng mga focal point, mga kasosyo sa rehiyon at iba pang mga stakeholder upang isulong ang mga layunin ng FP2030 sa loob ng East at Southern Africa Regional Hub. Si Alex ay may higit sa 10 taong karanasan sa pagpaplano ng pamilya, kabataan at kabataang sekswal at reproductive health (AYSRH) at dati siyang nagsilbi bilang task force at miyembro ng technical working group para sa programa ng AYSRH sa Ministry of Health sa Kenya. Bago sumali sa FP2030, nagtrabaho si Alex bilang Technical Family Planning/ Reproductive Health (FP/RH) Officer sa Amref Health Africa at dumoble bilang East Africa regional Knowledge Management (KM) Officer para sa Knowledge SUCCESS global flagship na proyekto ng USAID KM na nakikipagtulungan sa mga rehiyonal na katawan, FP/RH technical working group at Ministries of Health sa Kenya, Rwanda, Tanzania at Uganda. Alex , dating nagtrabaho sa programang Pagpapalakas ng Sistema ng Kalusugan ng Amref at ipinangalawa sa dating First Lady ng Programang Pangkalusugan ng Ina ng Kenya (Beyond Zero) upang magbigay ng estratehiko at teknikal na suporta . Naglingkod siya bilang Country Coordinator para sa International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP) sa Kenya. Ang iba pa niyang mga nakaraang tungkulin ay habang nasa Marie Stopes International, International Center for Reproductive Health in Kenya (ICRHK), Center for Reproductive Rights (CRR), Kenya Medical Association- Reproductive Health and Rights Alliance (KMA/RHRA) at Family Health Options Kenya ( FHOK). Si Alex ay isang nahalal na Fellow ng Royal Society for Public Health (FRSPH), mayroon siyang Bachelor of Science degree sa Population Health at Master of Public Health (Reproductive Health) mula sa Kenyatta University, Kenya at Master of Public Policy mula sa School of Government and Public Policy (SGPP) sa Indonesia kung saan isa rin siyang public health and health policy writer at website contributor para sa Strategic Review Journal.