Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 10 minuto

Pagpapalakas ng Mga Kasanayan sa Pananaliksik: FP na nakabatay sa ebidensya at Katatagan sa Afghanistan


Ang pagbuo sa mga lakas ng mga pamahalaan ng bansa, mga institusyon, at mga lokal na komunidad habang kinikilala ang kahalagahan ng lokal na pamumuno at pagmamay-ari ay naging pangunahing kahalagahan sa programa ng USAID. Ang pinondohan ng USAID Data for Impact (D4I) Associate Award ng PANUKALA Evaluation IV, ay isang inisyatiba na isang testamento sa diskarte sa pagpapalakas ng lokal na kapasidad na pinahahalagahan ang umiiral na mga kapasidad ng mga lokal na aktor at lakas ng mga lokal na sistema. Ipinapakilala ang aming bagong serye sa blog na nagha-highlight ng lokal na pananaliksik na ginawa na may suporta mula sa proyekto ng D4I, 'Going Local: Strengthening Local Capacity in General Local Data to Solve Local FP/RH Development Challenges.'

Sinusuportahan ng D4I ang mga bansang bumubuo ng matibay na ebidensya para sa paggawa ng desisyon sa programa at patakaran at palakasin ang kapasidad ng indibidwal at organisasyon na magsagawa ng mataas na kalidad na pananaliksik. Ang isang diskarte sa layuning ito ay upang mangasiwa ng isang maliit na programa ng mga gawad ng pananaliksik at makipagtulungan sa mga lokal na mananaliksik upang:

 1. Bumuo at palakasin ang kakayahan sa pagsasaliksik sa mga organisasyon at ahensya ng lokal na bansa;
 2. Tugunan ang mga puwang sa pananaliksik sa pagpaplano ng pamilya (FP) upang ipaalam ang patakaran at programmatic na paggawa ng desisyon; at
 3. Dagdagan ang paggamit ng mga natuklasan sa pananaliksik sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon para sa data na maipakalat at magamit ng mga lokal na stakeholder at mga gumagawa ng desisyon.

Kadalasan, kapag ang mga artikulo ay nai-publish tungkol sa pananaliksik, sila ay tumutuon sa mga natuklasan at ang mga potensyal na implikasyon. Gayunpaman, kung ang ibang bansa o programa ay naglalayong magpatupad ng katulad na pag-aaral, mahalaga rin na idokumento kung paano nila isinagawa ang pananaliksik, kung ano ang natutunan at kung ano ang mga rekomendasyon para sa ibang interesadong gumawa ng katulad na pananaliksik sa kanilang sariling konteksto.

Sa pag-iisip na ito, ang Knowledge SUCCESS ay nakipagsosyo sa D4I award program para sa isang 4 na bahaging serye ng blog na nagtatampok ng mga tacit lesson at karanasan ng family planning at reproductive health (FP/RH) na pananaliksik na isinagawa sa apat na bansa:

 • Afghanistan: Pagsusuri ng 2018 Afghanistan Household Survey: Pag-unawa sa Mga Pagkakaiba-iba ng Rehiyon sa Paggamit ng FP
 • Bangladesh: Pagtatasa sa Kahandaan ng mga Pasilidad ng Pangkalusugan para sa Mga Serbisyo ng FP sa Mga Setting na Mababang Resource: Mga Insight mula sa Mga Survey sa Pagtatasa ng Probisyon ng Serbisyo ng Nationally Representative sa 10 Bansa
 • Nepal: Pagsusuri ng FP Commodities Management sa panahon ng Krisis ng COVID-19 sa Gandaki Province, Nepal
 • Nigeria: Pagkilala sa mga Makabagong Pamamaraan upang Palakihin ang Domestic Resource Mobilization at Mga Kontribusyon sa Pagpopondo para sa FP

Sa bawat post, kinapanayam ng Knowledge SUCCESS ang isang miyembro ng research team ng bawat bansa para i-highlight kung paano tinugunan ng pananaliksik ang mga gaps sa kaalaman sa FP, kung paano makatutulong ang pananaliksik sa pagpapabuti ng FP programming sa bansa, mga aral na natutunan, at ang kanilang mga rekomendasyon para sa ibang interesado. pagsasagawa ng katulad na pananaliksik.


Ayon sa 2015 Afghanistan Demographic and Health survey, ang bansa ay may isa sa pinakamataas na maternal at infant mortality rate sa mundo. Ito ay nauugnay sa mababang modern contraceptive prevalence rate (mCPR) nito sa 18.4% (FP2030) at kasunod na mataas na kabuuang fertility rate (4.8 bata bawat babae sa 2020). Higit pa rito, ang hindi natugunan ang pangangailangan para sa FP sa mga babaeng may asawa, 15-49 taong gulang, sa bansa ay 25% noong 2020. Ang mga datos na ito ay nakalap bago bumagsak ang pamahalaan ng Afghanistan, at ang kasalukuyang data ay mahirap na ipunin dahil sa patuloy na kaguluhan sa bansa.

Sa pagnanais na mas maunawaan ang sitwasyong ito, ang Organization for Research and Community Development (ORCD), isang non-governmental na organisasyon na nakabase sa Afghanistan na itinatag ng isang grupo ng mga espesyalista sa pagpapaunlad ng komunidad at pananaliksik, ay nagpasya na siyasatin ang mga salik na nakakaapekto sa hindi natutugunan na pangangailangan para sa mga modernong contraceptive sa buong ang mga rehiyon ng bansa.

Noong 2021, nakatanggap ang ORCD ng maliit na gawad mula sa D4I award ng MEASURE Evaluation na pinondohan ng USAID para magsagawa ng kanilang pananaliksik, Pagsusuri ng 2018 Afghanistan Household Survey: Pag-unawa sa Mga Pagkakaiba-iba ng Rehiyon sa Paggamit ng FP. Sa orihinal, isasama rin ng pananaliksik ang qualitative data collection para matukoy ang epekto ng COVID-19 sa pag-access at paggamit ng FP, mga adaptasyon sa mga diskarte sa paghahatid ng serbisyo ng FP, at ang kalidad ng mga serbisyong ibinigay sa panahon ng pandemya. Gayunpaman, dahil sa biglaang krisis pampulitika sa pagbagsak ng gobyerno ng Afghanistan, ang pananaliksik ay lumipat sa tanging pangalawang pagsusuri ng data mula sa 2018 Afghanistan Household Survey. Pagsapit ng Disyembre 2022, na may teknikal na suporta mula sa kawani ng D4I sa University of North Carolina sa Chapel Hill, natapos at nai-publish ng pangkat ng pananaliksik sa Afghanistan ang kanilang pananaliksik sa kabila ng napakalaking hamon na kanilang kinaharap.

Ang Knowledge SUCCESS ay nakipag-usap sa isang taong kasangkot sa pananaliksik upang malaman ang tungkol sa kanilang mga karanasan sa gitna ng biglaang pagbagsak ng gobyerno ng Afghanistan at kung paano nila mabilis na na-pivote ang kanilang mga layunin at pamamaraan ng pananaliksik.

Grace Gayoso Pasion (Gayo): Ano ang naging inspirasyon mo para maging researcher o magtrabaho sa lugar na ito?

Pangunahing Interviewee: Ako ay isang medikal na doktor at palagi akong interesado sa lugar ng pampublikong kalusugan. Nang matapos ko ang aking medikal na degree, nagsimula akong magboluntaryo at magtrabaho kasama ang ilang organisasyon kung saan nakita ko ang mga isyu sa kalusugan at hamon ng mga kababaihang Afghan. Ang mga kababaihan ay walang ganap na access sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan. Nagdusa sila dahil sa kakulangan ng pagkakaroon at kalidad ng mga serbisyo. Ito ang nag-udyok at naghikayat sa akin na pumunta sa larangan ng pampublikong kalusugan kung saan makikita mo ang mas malaking larawan kaysa sa pakikitungo lamang sa isang indibidwal na pasyente...Sa Afghanistan, wala kaming maraming babaeng eksperto sa kalusugan ng publiko o sa larangan ng pananaliksik. Kailangan nating magsimula sa isang lugar. Akala ko [maaari akong] maging bahagi ng pagbabagong iyon o maging bahagi ng pangkat na iyon na maaaring magbigay ng makabuluhang bagay sa kalusugan ng reproduktibo ng kababaihan.

Gayo: Ano ang nag-udyok sa iyo sa D4I small grants program? Bakit ka nag-aplay para sa grant na iyon?

Pangunahing Interviewee: Ang bansa ay may isa sa pinakamataas na maternal mortality sa mundo...Nakakatuwa ako dahil kahit napakaliit ng grant, [alam ko] na ang intelektwal na halaga ng programa o ang epekto na maaari nating gawin sa mga isyung kinakaharap ng Afghanistan. sa pamamagitan ng grant na ito ay magiging lubhang kapakipakinabang. Kaya naman nagpasya kaming mag-aplay para sa grant na ito.

Gayo: Anong partikular na pananaliksik ang iyong isinagawa sa ilalim ng D4I small grant program? Ano ang layunin ng pananaliksik na iyon?

Pangunahing Interviewee: Ayon sa Afghanistan mortality survey, na isinagawa noong 2010, humigit-kumulang 91.6% ng mga kababaihan sa edad ng panganganak ang may kaalaman tungkol sa anumang modernong pamamaraan ng FP, ngunit 20% lamang ng mga babaeng respondent ang nag-ulat na gumagamit ng anumang modernong paraan ng pagpaplano ng pamilya. Iminumungkahi nito na mayroong malaking agwat sa pagitan ng kaalaman at pagsasagawa ng mga pamamaraan ng FP sa buong bansa. Samakatuwid, gusto naming malaman, sa pamamagitan ng aming pag-aaral, ang pagkakaiba-iba sa paggamit ng FP at ang mga salik na nakakaapekto dito sa lahat ng rehiyon...Ginamit namin ang Afghanistan 2018 household survey. Isa itong survey sa buong bansa at mayroong maraming data na hindi ganap na nagamit. Sinamantala namin iyon at naisip namin, "bakit hindi magsagawa ng pangalawang pagsusuri ng data sa pamamagitan ng magagamit na set ng data?". Pagkatapos, naisip namin ang ideyang ito upang gawin ang bahaging ito ng data na hindi nagamit — ang pagkakaiba-iba ng pagpaplano ng pamilya na ginagamit sa mga rehiyon at ang mga salik na nakakaapekto sa paggamit ng pagpaplano ng pamilya.

Gayo: Sa una, mayroon kang ibang layunin sa pananaliksik ngunit kinailangan mong magbago ng kurso dahil sa isang krisis sa pulitika at lumalalang seguridad sa loob ng bansa. Bakit mo pa rin itinuloy ang pagsasaliksik at paglipat sa isang bagong layunin ng pananaliksik sa kabila ng mga hamon na ito?

Pangunahing Interviewee: Nais naming mag-alok ng isang bagay na makabuluhan sa pamamagitan ng aming mga natuklasan sa pananaliksik... [Ang sub-award] ay ipinagkaloob noong Pebrero 2021. Ang proyekto ay para sa isang taon. Sa oras na nilagdaan namin ang Kasunduan noong Hunyo o Hulyo [ng taong iyon], sinimulan namin ang proyekto at nakuha namin ang pag-apruba mula sa dating Ministry of Public Health ng Afghanistan upang isagawa ang pananaliksik na ito. Noong Agosto, bumagsak ang gobyerno sa Afghanistan. Eksaktong nasa kalagitnaan kami ng proyekto nang mangyari ang pagbabago sa bansa.

Sa kasamaang palad, dahil sa biglaang pagbabago ng pampulitikang kapaligiran, hindi na posible na isagawa ang ilan sa aming mga aktibidad sa pananaliksik. Hindi namin maisagawa ang mga pangunahing panayam ng impormante.

Gayunpaman, talagang determinado ang koponan na kumpletuhin ang proyekto anuman ang mga hamon. So we requested to amend the project deliverables and we held it out until we finished the project.

Natuklasan ng pag-aaral sa Afghanistan na mayroong makabuluhang iba't ibang antas ng modernong paggamit ng contraceptive sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ibinunyag din nito na mayroong malakas na koneksyon sa antas ng edukasyon, edad, at pagkakapantay-pantay ng kababaihan at paggamit ng contraceptive. Ang mga natuklasan ay nagpakita din na ang mga tabletas at injectable ay ang pinakakaraniwang ginagamit na modernong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis habang ang pag-iwas at pag-withdraw ay ang pinakakaraniwang kilalang tradisyonal na pamamaraan. Binanggit ng pananaliksik ang mga pasilidad sa kalusugan bilang pangunahing pinagmumulan ng impormasyon sa mga contraceptive at samakatuwid, isang kadahilanan para sa pagtaas ng paggamit ng mga contraceptive. Panghuli, iminungkahi din ng pag-aaral na ang TV at radyo ang magiging pinakamahusay na media para isulong ang edukasyong pangkalusugan at ang paggamit ng mga contraceptive dahil sa kanilang pagkalat sa bansa kumpara sa iba pang mapagkukunan ng media.

Gayo: Anumang nakakagulat na resulta na nakita mo mula sa pag-aaral?

Pangunahing Interviewee: (Laughs) Oo. Sa una, iniisip namin na ang ilang mga rehiyon ay dapat na kulang sa kaalaman tungkol sa mga benepisyo at bentahe ng pagpaplano ng pamilya, mga magagamit na serbisyo, at tungkol sa mga modernong pamamaraan. Gayunpaman, ang isa sa mga nakakagulat na resulta ay na sa isa sa mga rehiyon na may pinakamataas na porsyento ng mga respondent na nagsabing alam nila ang tungkol sa mga pamamaraan at serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, mayroon din itong pinakamataas na gravidity [ang bilang ng beses na nabuntis ang isang babae]… Dapat mayroong iba pang mga kadahilanan na nag-aambag tungo sa iyon - ito ay sa kasamaang-palad na lampas sa aming pag-aaral upang malaman…. Hindi kami makapagsagawa ng qualitative data collection kaya inirerekomenda namin ang isang mas malalim na pag-aaral para malaman ang iba pang nag-aambag na panlabas na salik o dahilan para dito.

Gayo: Dahil sa biglaang krisis sa pulitika at mabilis na lumalalang sitwasyon ng seguridad sa bansa sa gitna ng pagsasaliksik, anong mga hamon ang iyong hinarap? Paano mo nalutas ang mga ito?

Key Interviewee: Noong nagsumite kami ng panukala para sa maliit na grant na ito, napakanormal ng sitwasyon sa Afghanistan. Walang sinuman ang umaasa na isang mapanghamong sitwasyon ang mangyayari. Nang magbago ang sitwasyon, nagkalat ang team at lahat ay nagtatago at tumatakbo...ang ilan ay umalis ng bansa habang ang ilan ay pumunta sa napakaliblib na lugar... Wala kaming anumang mga pasilidad at kagamitan sa opisina tulad ng internet, kuryente, computer, o printer. Natakot lang ang lahat para sa kanilang buhay...Kung walang pasilidad ng opisina, mahirap din ang komunikasyon. Ang pag-abot sa kanila [ang research staff] ay mahirap. Hindi nila magamit ang kanilang mga mobile phone dahil natatakot silang masubaybayan...Hindi rin ligtas ang mga email kaya nagsaliksik kami para sa pinakaligtas na opsyon sa pakikipag-usap at pagpapadala ng mga dokumento...Higit pa rito, nagkaroon kami ng maraming problema sa pananalapi dahil lahat ng mga bangko ay nagyelo sa Afghanistan.

"Ang karanasan ay bumuo ng aming katatagan. Ang quote na "train hard, fight easy" ay nagkatotoo sa kontekstong ito dahil dapat nilang matutunan ang prinsipyo ng pananaliksik, ngunit natutunan nila ito sa pinakamahirap na paraan na posible."

Key Interviewee

Gayo: paano mo napalakas ang moral ng mga tauhan at nagpapatuloy sa proyektong pananaliksik?

Pangunahing Interviewee: Para sa akin, bilang punong imbestigador, ito ay upang manatiling motibasyon anuman ang mga panganib na kasangkot, at mag-isip muli at magtrabaho sa aming plano. Alam ko na ang isang proyekto ay hindi magbabago sa buong mundo, ngunit hindi bababa sa maaari tayong mag-ambag ng isang bagay sa katawan ng kaalaman sa larangan.

Ibinabahagi rin namin ang aming mga personal na problema sa isa't isa, at palagi ko silang sinusuportahan. Naging tapat din kami, at sinabi lang namin sa USAID at sa Unibersidad ng North Carolina ang tungkol sa aming mga problema. Sa tingin ko ang pagiging tapat ay napakabuti. Kung tapat ka at humihingi ka ng suporta, palaging may mga taong handang tumulong at sumuporta sa iyo.

Ang pagiging flexible ay isa pang bagay. Sinisikap naming hindi masyadong mahigpit at sinusubukan naming maghanap ng paraan kung paano namin ito magagawa. Naniniwala ako na nagtrabaho ito nang napakahusay para sa ating lahat.

Ang isa sa aming mga tauhan ay nasa ilalim ng napakaseryosong banta noong panahong iyon. Nagtakbuhan sila at nagtatago. For a time, wala silang mental na magagawa dahil takot na takot sila para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Pumasok ako at sinabi ko, "Gagawin ko ito para hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon." Pero sabi nila, “Hindi, I committed myself towards this project, and I would like to contribute towards something meaningful. gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras hanggang sa maayos na ang pag-iisip ko sa sitwasyon.” So that is why we extended the project and we gave them time to do that. Hindi ko nais na kunin ang pagmamay-ari mula sa kanila sa pamamagitan ng pagpasok at paggawa nito sa aking sarili.

Gayo: Sa palagay mo, paano makakatulong ang iyong pananaliksik sa programa ng FP/RH sa iyong bansa? Paano mo nakikita na ginagamit ang iyong pananaliksik sa larangan ng FP?

Pangunahing Interviewee: Sa pagbabago ng sitwasyong pampulitika sa Afghanistan, medyo mahirap sa ngayon na maging tapat. Ngunit lubos akong umaasa na ang mga rekomendasyong ibinahagi namin sa Ministri ng Pampublikong Kalusugan at lahat ng iba pang internasyonal na organisasyon ay gumagana pa rin sa Afghanistan kahit papaano... Ang pagbabago ay hindi mangyayari sa magdamag... kailangan nilang tiyakin na isinasaalang-alang nila ang lahat ng mga rekomendasyong ito — upang pataasin ang paggamit ng mga pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya, upang bawasan ang rate ng fertility, at upang mapabuti ang mga serbisyo ng maternal child at reproductive health sa mahabang panahon.

Ang pag-aaral ay nagbigay ng mga sumusunod na rekomendasyon:

 • Gamit ang isang multisectoral na diskarte, ang Ministri ng Pampublikong Kalusugan, Ministri ng Edukasyon, at Ministri ng Impormasyon at Kultura ay dapat magtulungan, at kasama ang pangunahing pakikilahok ng mga lider ng relihiyon, simulan ang pinakamabisa at mahusay na paraan upang turuan at itaas ang kamalayan tungkol sa mga benepisyo at pamamaraan ng FP.
 • Gumamit ng mga kampanya sa TV at radyo sa buong bansa upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa paggamit ng FP, mga pakinabang, pamamaraan, at accessibility dahil sila ang pangunahing paraan ng pagpapalaganap ng impormasyon sa Afghanistan.
 • Sa mga pasilidad ng kalusugan na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapataas ng kamalayan at pagpapataas ng modernong paggamit ng FP, ang mga de-kalidad na serbisyo ng FP ay dapat na magagamit at naa-access sa lahat ng mga rehiyon, partikular sa mga rehiyon na may mas mababang paggamit ng mga modernong contraceptive.
 • Isinasaalang-alang ang konteksto sa pulitika at kultura ng Afghanistan, ang mga programa sa kalusugan ng reproduktibo ay dapat na umaakit sa mga pribadong klinika, parmasya, mga midwife sa komunidad, at mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad, kasama ng iba pang mga stakeholder, upang hikayatin ang paggamit at mga benepisyo ng mga modernong contraceptive, lalo na sa mga rural na lugar.

Gayo: Ang iyong pananaliksik ay nakatulong sa mga programa ng FP/RH. Paano para sa iyo at sa iyong koponan, anong mga kasanayan ang iyong nakuha sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pananaliksik na ito?

Pangunahing Interviewee: Natutunan ng pangkat kung paano makipag-usap nang maayos at kung paano gawin ang mga pagsusuri sa panitikan. Nandito ako sa UK at nandoon ang mga tauhan ko. Wala silang anumang paraan upang makahanap ng mga literatura na may kaugnayan sa pag-aaral. Some of the staff were very teen to learn kasi when I told them that I will do the literature review, they said, “No, we have to learn this because this project is for capacity building of the local staff so we would like to do ito.”

Natutunan din nila ang coding sa pamamagitan lamang ng pag-ikot sa software na ginagamit para sa pagsusuri. Hindi naging madali para sa kanila ang coding dahil hindi pa nila ito nagawa noon. Ngayon, hindi bababa sa natutunan nila ang mga pangunahing kaalaman — kung paano gamitin ang software, kung paano ginagamit ang coding, ang layunin ng coding, kung paano ipasok ang data, at kung paano i-interpret ang data.

Natutunan din nila ang tungkol sa pamamaraan — kung paano ito gumagana, kung paano ito gagawin, kung paano makabuo ng ideya sa pagsasaliksik, kung paano buuin ang mga panukala sa pananaliksik, at kung paano gawin ang mga tanong sa pananaliksik. Masigasig silang matuto at ang ilan sa kanila ay nagpaplano na magpatuloy sa pagsasaliksik.

Ang ORCD ay isa pa ring napakabata na organisasyon. Ang proyektong ito ay nagbigay sa kanila ng isang napaka ginintuang pagkakataon — lahat ng lokal na kawani ay direktang kasangkot at sila ay nag-ambag ng malaki sa proyektong pananaliksik na ito. Karaniwan, ang mga expatriate ay nagsasagawa ng pananaliksik sa Afghanistan, ngunit sa proyektong ito, ang mga Afghan, ang lokal na komunidad, ay ganap na nagmamay-ari nito.

"Karaniwan, ang mga expatriate ay nagsasagawa ng pananaliksik sa Afghanistan ngunit sa proyektong ito, ang mga Afghan, ang lokal na komunidad, ay ganap na nagmamay-ari nito."

Key Interviewee

Gayo: Anong mga aral ang natutunan mo sa iyong paglalakbay, dahil sa sitwasyon na iyong kinalalagyan, na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa iba pang mga mananaliksik o mga tagapagpatupad ng programa na maaaring nakakaranas ng parehong sitwasyon ngayon o posibleng makaranas nito sa hinaharap?

Pangunahing Interviewee: Ang karanasan ay bumuo ng aming katatagan. Ang quote na "magsanay nang husto, lumaban nang madali" ay nagkatotoo sa kontekstong ito dahil dapat nilang matutunan ang prinsipyo ng pananaliksik, ngunit natutunan nila ito sa pinakamahirap na paraan na posible. Sa pasulong, sa tingin ko ito ay mananatili sa kanila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay.

Mga aral na natutunan sa paggawa ng pananaliksik sa mga lugar na apektado ng kontrahan:

 1. Manatiling positibo at motivated. Asahan kung paano maaaring lumikha ng makabuluhang epekto sa bansa o komunidad ang iyong mga natuklasan.
 2. Maging marunong makibagay. Humanap ng paraan para magawa ang mga bagay-bagay dahil sa mapanghamong sitwasyon.
 3. Panatilihing bukas ang komunikasyon sa mga miyembro ng koponan. Maging mahabagin, maunawain at sensitibo sa mga sitwasyon at problema ng miyembro ng pangkat.
 4. Maging tapat sa mga donor. Ibahagi ang iyong mga hamon sa kanila at humingi ng suporta.
 5. Magkaroon ng magandang plano sa simula. Ang isang magandang plano ay magliligtas sa proyekto kapag may nangyaring hindi inaasahan.

Gayo: Sigurado akong mapalad ang mga tao na magkaroon ng isang tulad mo at ng iyong koponan na nagbibigay ng makabuluhang epekto sa anumang paraan na magagawa mo upang matulungan ang Afghanistan. Salamat sa iyong oras. May iba pa ba kayong gustong ibahagi sa amin?

Pangunahing Interviewee: Espesyal na salamat sa aking koponan sa Afghanistan na talagang mga kampeon. Lahat sila ay mga bayani — nagawa nilang pamahalaan ang proyektong ito sa napakahirap na panahon. Sila ay isang inspirasyon para sa lahat. Sigurado ako na ang mga mananaliksik o ang mga taong nagtatrabaho sa kanilang mga proyekto sa pagsasaliksik sa mga bansang apektado ng salungatan, ay makakakuha ng inspirasyon mula sa koponan, at mula sa karanasang ito. Hindi sila dapat sumuko. Maging masigasig at tingnan ang mas malaking larawan sa halip na ang mga pansamantalang problema o hamon sa hinaharap. Buuin ang kanilang katatagan.

Grace Gayoso Pasion

Regional Knowledge Management Officer, Asia, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Grace Gayoso-Pasion ay kasalukuyang Asia Regional Knowledge Management (KM) Officer for Knowledge SUCCESS sa Johns Hopkins Center for Communications Program. Mas kilala bilang Gayo, siya ay isang development communication professional na may halos dalawang dekada ng karanasan sa komunikasyon, pagsasalita sa publiko, komunikasyon sa pagbabago ng pag-uugali, pagsasanay at pag-unlad, at pamamahala ng kaalaman. Ginugugol niya ang karamihan sa kanyang karera sa nonprofit na sektor, partikular sa larangan ng pampublikong kalusugan, nagtrabaho siya sa mahirap na gawain ng pagtuturo ng kumplikadong medikal at mga konseptong pangkalusugan sa mga maralitang taga-lungsod at kanayunan sa Pilipinas, na karamihan sa kanila ay hindi nakatapos ng elementarya o sekondaryang paaralan. Siya ay matagal nang tagapagtaguyod para sa pagiging simple sa pagsasalita at pagsusulat. Matapos makumpleto ang kanyang graduate degree sa komunikasyon mula sa Nanyang Technological University (NTU) sa Singapore bilang isang ASEAN scholar, nagtatrabaho siya sa rehiyonal na KM at mga tungkulin sa komunikasyon para sa mga internasyonal na organisasyon sa pag-unlad na tumutulong sa iba't ibang bansa sa Asya sa pagpapabuti ng kanilang komunikasyon sa kalusugan at mga kasanayan sa KM. Naka-base siya sa Pilipinas.