Taip untuk mencari

Video Webinar Waktu membaca: 2 minit

Rekap Webinar: Pengurusan Pengetahuan Melalui Kanta Ekonomi Tingkah Laku


Pada 1 September, Knowledge SUCCESS menganjurkan webinar untuk berkongsi penemuan daripada penyelidikan formatif yang baru-baru ini disiapkan oleh Knowledge SUCCESS. Penyelidikan, Perjalanan Tingkah Laku Profesional Perancang Keluarga dalam Pengurusan Pengetahuan, melihat kemungkinan pemacu psikologi dan tingkah laku di sebalik cara empat kumpulan profesional FP/RH (pengurus program, penasihat teknikal, penyelidik dan penggubal dasar) mencari dan berkongsi maklumat.

Sesi selama sejam itu menampilkan empat penceramah daripada projek itu:

  • Ruwaida Salem, Pegawai Program Kanan, Pusat Komunikasi Johns Hopkins; Ketua Pasukan Penyelesaian Pengetahuan, KEJAYAAN Pengetahuan
  • Sarah Hopwood, Associate Kanan, Pusat Busara untuk Ekonomi Tingkah Laku
  • Salim Seif Kombo, Associate, Pusat Busara untuk Ekonomi Tingkah Laku
  • Anne Ballard Sara, Pegawai Program II, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Gambaran Keseluruhan Pengurusan Pengetahuan dan Ekonomi Tingkah Laku

Menonton sekarang: 00:00-11:50

Penyelenggara voir: 00:00-11:50

Webinar bermula dengan mentakrifkan pengurusan pengetahuan dan ekonomi tingkah laku. Pengurusan pengetahuan adalah satu proses sistematik MENGUMPUL ilmu dan MENGHUBUNGKAN orang ramai kepadanya. Ekonomi tingkah laku ialah aplikasi cerapan psikologi untuk memahami pembuatan keputusan dan menerangkan sebab tingkah laku kita mungkin berbeza-beza. Sarah Hopwood (Busara) menjelaskan mengapa BE ialah alat yang berguna untuk memeriksa KM. Sebenarnya niat terbaik kita dalam hal pengurusan pengetahuan tidak selalunya diterjemahkan kepada tindakan. BE boleh membantu kami memahami sebabnya, dan menghasilkan rancangan untuk menangani halangan dan peluang tingkah laku atau psikologi. Hopwood juga mengkaji objektif dan kaedah penyelidikan formatif.

Penemuan Penyelidikan: Cara Orang Mencari Maklumat

Menonton sekarang: 11:50-31:10

Penyelenggara voir: 10:36-30:24

Salim Kombo (Busara) dan Ruwaida Salem (CCP) menyelidiki mekanisme ekonomi tingkah laku khusus yang relevan dengan cara profesional FP/RH carilah maklumat: kelebihan pilihan, beban kognitif, dan keutamaan pembelajaran. Dengan setiap mekanisme, mereka merangkumi penemuan penyelidikan formatif yang relevan dan menerangkan bagaimana mekanisme BE dan penemuan penyelidikan, yang digunakan bersama, mempunyai implikasi untuk pengurusan pengetahuan dalam komuniti FP/RH. Akhirnya, mereka menggariskan secara ringkas cadangan tentang cara menangani halangan.

Penemuan Penyelidikan: Cara Orang Berkongsi Maklumat

Menonton sekarang: 31:10-40:38

Penyelenggara voir: 29:53-39:19

Anne Ballard Sara (CCP) berkongsi mekanisme ekonomi tingkah laku khusus yang berkaitan dengan cara profesional FP/RH kongsi maklumat: norma sosial dan insentif. Dengan setiap mekanisme, beliau merangkumi penemuan penyelidikan formatif yang berkaitan dan menerangkan bagaimana mekanisme BE dan penemuan penyelidikan, yang digunakan bersama, mempunyai implikasi untuk pengurusan pengetahuan dalam komuniti FP/RH. Akhirnya, dia menggariskan secara ringkas cadangan tentang cara menangani halangan.

Pengambilan Utama

Menonton sekarang: 40:38-42:36

Penyelenggara voir: 39:19-41:32

Ruwaida Salem (CCP) membungkus pembentangan dengan meringkaskan perkara penting. Untuk menangani pilihan dan beban kognitif, hadirkan orang dengan beberapa sumber yang dipilih susun dan berkualiti tinggi. Untuk menangani keutamaan pembelajaran, gunakan format pembelajaran yang berbeza di luar artikel berasaskan teks "tradisional". Terima video dan pengalaman interaktif. Untuk menangani insentif, memberikan pengiktirafan terhadap tingkah laku KM yang positif, seperti berkongsi maklumat dengan rakan sekerja atau merentas organisasi. Akhirnya, untuk menangani norma sosial sekitar KM, dapatkan sokongan daripada juara KM dalam organisasi dan rangkaian.

Anne Kott

Ketua Pasukan, Komunikasi dan Kandungan, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Anne Kott, MSPH, ialah ketua pasukan yang bertanggungjawab untuk komunikasi dan kandungan tentang KEJAYAAN Pengetahuan. Dalam peranannya, beliau menyelia aspek teknikal, program dan pentadbiran bagi program pengurusan pengetahuan (KM) dan komunikasi berskala besar. Sebelum ini, beliau berkhidmat sebagai pengarah komunikasi untuk Projek Pengetahuan untuk Kesihatan (K4Health), peneraju komunikasi untuk Suara Perancang Keluarga, dan memulakan kerjayanya sebagai perunding komunikasi strategik untuk syarikat Fortune 500. Beliau memperoleh MSPH dalam komunikasi kesihatan dan pendidikan kesihatan dari Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg dan sarjana muda seni dalam Antropologi dari Universiti Bucknell.