खोज्न टाइप गर्नुहोस्

अडियो

माइक शेगीतु, एक स्वास्थ्य विस्तार कार्यकर्ता, जिम्माको बुटुरे हेल्थ पोष्टमा दस जना महिलाहरूसँग परिवार नियोजनको बारेमा कुराकानी गर्न सुविधा दिन्छ, इथियोपिया. फोटो क्रेडिट: Maheder Haileselassie Tadese/Getty Images/Images of Empowerment/December 3, 2019.
माइक SPANS सामुदायिक परिवार मानसिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया टोली. छवि क्रेडिट: स्प्यान्स / Prisma द्वारा फिल्टर
माइक Mbale मा गृह भ्रमणको क्रममा एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, युगान्डाले समुदायमा महिलाहरूलाई परिवार नियोजन सेवाहरू र विकल्पहरू प्रदान गर्दछ.