தேட தட்டச்சு செய்யவும்

குறிச்சொல்:

program design

நடுநிலைப்பள்ளியில் உள்ள சிறுவர்களின் வகுப்பறை கியோட்டி பாலக் கைகளைப் பிடித்துக் கொண்டது
கணினிகளில் பெண்கள்
touch_app கற்றல் வட்டக் குழுவிலிருந்து இரண்டு பங்கேற்பாளர்கள். கடன்: டிம் வெர்வி, JHU-CCP
touch_app FP/RH திட்டங்களில் உள்ள இளைஞர்கள். புகைப்படம் கடன் : டிம் வெர்வி, JHU-CCP
மிசிசிப்பி இளைஞர் மன்ற உறுப்பினர்கள் (மை கவுன்சில்) அவர்களின் பள்ளிகளில் பாலியல் கல்வி பற்றி மாநில தலைநகரில் வழக்கறிஞர். | நினா ராபின்சன்/கெட்டி இமேஜஸ்/எம்பவர்மென்ட்டின் படங்கள்.