Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa

A man and a women with their shadows behind them
Members of a Youth to Youth group. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment
Isang babae sa isang health center sa Bangladesh
Lalaking may hose ng tubig. Credit: Mahal Ako ni Herve
Magkahawak kamay ang isang silid-aralan ng mga lalaki sa Middle School na si Keoti Balak
Panggrupong Larawan mula sa Safe Delivery Safe Mother
kababaihan sa pulong
midwife na nagbibigay ng pagpapayo