Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa

Nagpupulong ang mga miyembro ng isang pulong sa komunidad ng Indonesia
EECO Product Registration Toolkit Image
Ang babaeng miyembro ng kooperatiba ng WOGE women group ay regular na nagtitipon upang talakayin ang kalusugan ng sekswal na reproduktibo, at mga opsyon sa pagpaplano ng pamilya. Dito sila dumaan sa isang condom demonstration session. Sinusuportahan sila ng DSW (German Foundation World Population), isang internasyonal na organisasyon ng pag-unlad at adbokasiya na nakatuon sa pagkamit ng unibersal na pag-access sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan.
Isang batang babaeng Nigerian ang nakatayo na nakangiti sa harapan. Sa background ay nakatayo ang kanyang mga kaibigan, nakangiti din
Isang infographic ng mga taong nananatiling kumokonekta sa internet