Mag-type para maghanap

Tag:

francophone

Ilan sa mga kalahok sa 10th Ouagadougou Annual Partnership Meeting. Kuha ang larawan noong ika-10 RAPO.
Panggrupong larawan ng civil society workshop
Babaeng dumadaan sa TOSTAN Community Empowerment Program, kung saan ang mga babaeng kalahok ay natututo tungkol sa kanilang karapatan sa kalusugan at sa kanilang karapatang maging malaya sa lahat ng uri ng karahasan, tungkol sa kalinisan, at kung paano kumakalat at maiiwasan ang mga sakit. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.
Niger_Maradi_Zinder | Scott Dobberstein/ USAID/Sahel
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap
Ilustrasyon: Mga kabataan ng maraming kultura
Tatlong batang babae at isang batang lalaki ay masinsinang nakikinig nang magkasama sa isang kapaligirang pang-edukasyon. Crédit d'image: PSI
Pag-uugnay ng mga Pag-uusap